Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

6. Права та обов\'язки уповноважених (атестованих) організацій - Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Оглавление
Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі
3. Органи з уповноваження (атестації) та їх функції
4. Критерії уповноваження (атестації)
5. Організація, порядок проведення і оформлення результатів уповноваження (атестації)
6. Права та обов'язки уповноважених (атестованих) організацій
Додаток 1
Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до заявки
Додаток 3,4,5

6.1. Уповноважені (атестовані) організації мають право виконувати метрологічні роботи, зазначені в пункті 1.5 цих Правил, відповідно до галузі уповноваження (атестації).
6.2. Уповноважені (атестовані) організації зобов'язані:
додержуватися вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології, відповідно до яких вони були уповноважені (атестовані);
посилатися на уповноваження (атестацію) тільки стосовно тих робіт, на здійснення яких їх уповноважено (атестовано);
оплачувати всі роботи, пов'язані з уповноваженням (атестацією);
припинити посилання на уповноваження (атестацію) у своїй документації та рекламі в разі тимчасового зупинення дії або визнання недійсним свідоцтва про уповноваження (атестацію);
негайно інформувати орган з уповноваження (атестації) про будь-які обставини, що заважають виконанню робіт у галузі уповноваження (атестації);
забезпечувати облік і оперативний розгляд скарг заявників метрологічних робіт.
6.3. Уповноважені (атестовані) організації за проведення метрологічних робіт, не зазначених у галузі уповноваження (атестації), несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Начальник управління метрології Р. Домницький 
« Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів   Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов »
электрические сети