Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

3. Органи з уповноваження (атестації) та їх функції - Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Оглавление
Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі
3. Органи з уповноваження (атестації) та їх функції
4. Критерії уповноваження (атестації)
5. Організація, порядок проведення і оформлення результатів уповноваження (атестації)
6. Права та обов'язки уповноважених (атестованих) організацій
Додаток 1
Вимоги щодо структури і змісту документів, які додаються до заявки
Додаток 3,4,5

3.1. Заявники, види метрологічних робіт, на проведення яких здійснюється уповноваження, та органи з уповноваження зазначені в табл. 1.

Таблиця 1з/п

Заявники

Види метрологічних робіт, на проведення яких здійснюється
уповноваження

Органи з
уповноваження

1

Метрологічні центри

Державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки;
повірка засобів вимірювальної техніки;
атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

Держспоживстандарт України

2

Територіальні органи

Державні приймальні і контрольні випробування засобів вимірювальної техніки;
повірка засобів вимірювальної техніки;
атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

Держспоживстандарт України

3

Головні та базові організації

Державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд

Держспоживстандарт України

4

Повірочні лабораторії

Повірка засобів вимірювальної техніки під час експлуатації та випуску з виробництва і ремонту

Держспоживстандарт України

5

Підприємства та організації

Атестація методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

Метрологічні центри

3.1.1. Метрологічними центрами за рішенням Держспоживстандарту України здійснюється уповноваження підприємств та організацій на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.
Уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду (за пунктом 5 табл. 1) може здійснюватися як метрологічними центрами так і метрологічними службами центральних органів виконавчої влади, головними та базовими організаціями.
3.1.2. Необхідність уповноваження метрологічних центрів, територіальних органів, підприємств та організацій на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, визначається відповідними метрологічними центрами, територіальними органами, підприємствами та організаціями.
3.2. Заявники, види метрологічних робіт, на проведення яких здійснюється атестація, та органи з атестації зазначені в табл. 2.
Таблиця 2з/п

Заявники

Види метрологічних робіт, на проведення яких здійснюється
атестація

Органи з
атестації

1

Метрологічні центри та територіальні органи

Калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб;
вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

Держспоживстандарт України

2

Калібрувальні лабораторії

Калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб

Національний науковий центр "Інститут метрології"

3

Калібрувальні лабораторії

Калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій

Головні та базові організації,
метрологічні центри

4

Калібрувальні лабораторії головних та базових організацій

Калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій

Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади

5

Вимірювальні лабораторії

Вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

Головні та базові організації,
територіальні органи

6

Вимірювальні лабораторії головних та базових організацій

Вимірювання у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади

3.2.1. Необхідність проведення атестації метрологічних центрів і територіальних органів (за пунктом 1 табл. 2) та вимірювальних лабораторій (за пунктами 5 і 6 табл. 2) на проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду визначається відповідними метрологічними центрами, територіальними органами, підприємствами й організаціями.
3.2.2. Необхідність атестації калібрувальних лабораторій підприємств та організацій (за пунктом 3 табл. 2) на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств та організацій визначається відповідними підприємствами та організаціями.
3.2.3. Головними та базовими організаціями, атестованими відповідно до частини шостої статті 17 Закону, проводиться атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій (за пунктами 3 і 5 табл. 2) підприємств та організацій, що належать до сфери управління відповідних центральних органів виконавчої влади або не належать до цієї сфери, але належать до сфери, у якій реалізація державної політики належить до повноважень цих органів (за винятком вимірювальних лабораторій, атестація яких згідно із законодавством здійснюється територіальними органами), – на проведення відповідно калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств та організацій і вимірювань у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.
3.2.4. Метрологічними центрами за рішенням Держспоживстандарту України здійснюється атестація калібрувальних лабораторій (за пунктом 3 табл. 2) підприємств та організацій, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади або належать до сфери управління цих органів (якщо ці органи не мають метрологічної служби з головними та/або базовими організаціями), - на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств та організацій.
3.2.5. Територіальними органами здійснюється атестація вимірювальних лабораторій (за пунктом 5 табл. 2) підприємств та організацій, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади або належать до сфери управління цих органів (якщо це передбачено законодавством або якщо ці органи не мають метрологічної служби з головними та/або базовими організаціями).
3.2.6. Вибір органу з атестації калібрувальних і вимірювальних лабораторій (за пунктами 3 і 5 табл. 2) підприємств та організацій, що не належать до сфери управління відповідних центральних органів виконавчої влади, але належать до сфери, у якій реалізація державної політики належить до повноважень цих органів, здійснюється заявником.
3.3. Проведення єдиної в країні технічної політики у сфері уповноваження (атестації) належить до компетенції Держспоживстандарту України.
Держспоживстандарт України у сфері уповноваження (атестації) виконує такі функції:
організовує розроблення нормативно-правових актів, якi визначають порядок здійснення уповноваження (атестації) i встановлюють загальні вимоги до методики їх проведення, і затверджує їх;
установлює вимоги до аудиторів з метрології (далі – аудитори) та порядку їх атестації;
здійснює уповноваження на проведення метрологічних робіт за пунктами 1 – 4 табл. 1 та атестацію на проведення метрологічних робіт за пунктом 1 табл. 2;
організовує і здійснює перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт уповноваженими (атестованими) ним організаціями;
приймає рішення щодо здійснення атестації калібрувальних лабораторій метрологічними центрами.
За дорученням Держспоживстандарту України окремі етапи робіт з уповноваження за пунктами 1– 4 табл. 1 та атестації за пунктом 1 табл. 2 згідно з цими Правилами виконують метрологічні центри.
3.4. Національний науковий центр "Інститут метрології" Держспоживстандарту України (далі – ННЦ "Інститут метрології") у сфері уповноваження (атестації) виконує такі функції:
здійснює науково-методичне забезпечення робіт з уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань та атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки;
розробляє документи з уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань та атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки;
здійснює уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань за пунктом 5 табл. 1 відповідно до закріплених видів вимірювань;
здійснює атестацію на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки за пунктами 2 і 3 табл. 2;
за дорученням Держспоживстандарту України бере участь у роботі комісій з уповноваження (атестації) на проведення інших метрологічних робіт (далі – комісії);
здійснює перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт уповноваженими та атестованими ним організаціями;
веде облік організацій, уповноважених на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, та калібрувальних лабораторій, атестованих на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб.
3.5. Метрологічні центри – Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” Держспоживстандарту України (далі – Укрметртестстандарт) і Державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” Держспоживстандарту України (далі – ДП "НДІ Система") у сфері уповноваження (атестації) виконують такі функції:
здійснюють уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань за пунктом 5 табл. 1 відповідно до закріплених видів вимірювань та подають ННЦ "Інститут метрології" відповідну інформацію;
здійснюють атестацію на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки за пунктом 3 табл. 2;
за дорученням Держспоживстандарту України беруть участь у роботі комісій з уповноваження (атестації) на проведення інших метрологічних робіт;
здійснюють перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт уповноваженими та атестованими ними організаціями.
Укрметртестстандарт виконує також такі функції:
здійснює науково-методичне забезпечення робіт з уповноваження на проведення державних приймальних і контрольних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки;
веде облік підприємств і організацій, уповноважених на проведення державних приймальних і контрольних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки;
виконує функції відповідно до пункту 3.6.
ДП "НДІ Система" здійснює також науково-методичне забезпечення робіт з уповноваження на проведення повірки (калібрування) вимірювальних і вимірювальних інформаційних систем.
3.6. Територіальні органи у сфері уповноваження (атестації) виконують такі функції:
за дорученням Держспоживстандарту України беруть участь у роботі комісій з уповноваження на проведення державних приймальних і контрольних випробувань і повірки засобів вимірювальної техніки;
беруть участь у роботі комісій з уповноваження на проведення атестації методик виконання вимірювань та атестації на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки;
здійснюють атестацію вимірювальних лабораторій, що перебувають у закріпленому регіоні, за пунктом 5 табл. 2;
ведуть облік атестованих ними вимірювальних лабораторій та подають Державному підприємству "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" Держспоживстандарту України (далі – ДП "Харківстандартметрологія") відповідну інформацію;
беруть участь у роботі комісій з атестації вимірювальних лабораторій, яку проводять метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, головні та базові організації щодо заявників, які перебувають у закріпленому регіоні, та подають ДП "Харківстандартметрологія" відповідну інформацію;
здійснюють перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт атестованих ними організаціями.
Територіальний орган – ДП "Харківстандартметрологія" виконує також такі функції:
здійснює організаційно-методичне забезпечення робіт з атестації на проведення вимірювань;
веде облік вимірювальних лабораторій, атестованих на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.
3.7. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади у сфері атестації виконують такі функції:
здійснюють організацію, координацію та контроль діяльності головних і базових організацій з питань атестації на проведення вимірювань та калібрування засобів вимірювальної техніки;
здійснюють організацію розроблення документів з атестації на проведення вимірювань та калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій і затверджують ці документи;
здійснюють атестацію заявників на проведення вимірювань за пунктом 6 табл. 2 та проведення калібрування засобів вимірювальної техніки за пунктом 4 табл. 2;
здійснюють перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт атестованими ними організаціями.
3.8. Головні та базові організації у сфері атестації виконують такі функції:
розробляють документи з атестації на проведення вимірювань та калібрування засобів вимірювальної техніки для власних потреб підприємств та організацій;
здійснюють атестацію заявників на проведення вимірювань за пунктом 5 табл. 2 та проведення калібрування засобів вимірювальної техніки за пунктом 3 табл. 2;
ведуть облік атестованих ними організацій;
здійснюють перевірку додержання умов проведення метрологічних робіт атестованими ними організаціями. 
« Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів   Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов »
электрические сети