Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів

Експлуатація газорозподільних станцій - Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Експлуатація газорозподільних станцій
Системи і обладнання газорозподільних станцій
Технічне обслуговування і ремонт
Загальні положення
Забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації газорозподільних станцій

5 Експлуатація  газорозподільних станцій

5.1  Приймання  в експлуатацію і включення газорозподільних станцій до роботи після закінчення будівництва і реконструкції

5.1.1 Закінчені будівництвом і реконструкцією ГРС повинні бути прийняті d промислову експлуатацію згідно з вимогами чинних Державних будівельних норм і Правил Держбуду України.

5.1.2 Перед першим пуском ГРС після закінчення будівництва (реконструкції) і після приймання її в експлуатацію Державною приймальною комісією, керівник служби ГРС (ЛЕС) повинен перевірити наявність усієї виконавчої технічної документації згідно з вимогами Державних будівельних Норм і Правил, звернувши особливу увагу на наявність:

-       актів на гідравлічне випробування на міцність і герметичність технологічних  комунікацій і обладнання ГРС;

-       акта Державної приймальної комісії;

-       актів на ревізію і випробування запобіжних клапанів на вихідних нитках станції;

-       акта на опресування електропроводки;

-       актів на перевірку і налагодження систем захисту, аварійно-попереджувальної  та охоронної сигналізації (за умови наявності їх згідно з проектом).

5.1.3 Передпусковий огляд ГРС повинен виконуватись згідно з маршрутом, розробленим начальником служби ГРС (ЛЕС). У цьому випадку необхідно:

-       відповідальному за пуск інженеру служби ГРС (ЛЕС) переконатись у відсутності сторонніх предметів і матеріалів у приміщеннях і на території ГРС;

-       перевірити відсутність паливно-мастильних матеріалів, кисневих та інших газових балонів у приміщеннях та на території ГРС;

-       перевірити наявність засобів пожежогасіння згідно з проектом та стан загазованості приміщень ГРС;

-       перевірити обладнання і комунікації ГРС (витоки газу у сальникових  ущільненнях, фланцевих  і різьбових з’єднаннях тощо);

-       перевірити наявність одоранту в одоризаційній установці;

-       перевірити наявність пломб на пружинних запобіжних клапанах та арматурі байпасної (обвідної) лінії;

-       перевірити справність контрольно-вимірювальних приладів;

-       перевірити дії дистанційного керування кранами від системи захисної автоматики і з вузлів керування кранами, а також системи аварійно-попереджувальної сигналізації, а також САК ГРС у цілому;

-       перевірити положення перекривно-регулювальної  арматури (клапанів, кранів, засувок, регуляторів тиску тощо), а також легкість і плавність її ходу;

-       перевірити рівень масла у масляних пиловловлювачах;

-       перевірити наявність імпульсного газу високого тиску для пневмогідросистем перекривних кранів;

-       перевірити наявність метанолу в метанольній установці (за умови її наявності на ГРС);

-       перевірити роботу блоків підігрівання газу;

-       перевірити наявність і справність засобів зв’язку з диспетчером підрозділу і споживачем.

5.1.4 Забороняється пуск ГРС  у випадках:

-       у разі відсутності належно оформленого акта Державної приймальної комісії;

-       у разі виявлення несправності однієї із систем ГРС (редукування, захисту, одоризації газу, аварійно-попереджувальної сигналізації, приладів обліку газу тощо), що не дозволяє вивести її на заданий режим роботи;

-       у разі незадовільної роботи системи очищення і осушення газу для живлення пневмоавтоматики систем захисту;

-       у разі відсутності технологічного зв’язку з диспетчером підрозділу і споживачем;

-       у разі відсутності засобів пожежогасіння;

-       без письмового підтвердження споживача про готовність мереж низького тиску (після ГРС) до приймання газу;

-       у разі відсутності підготовлених операторів ГРС.

5.1.5  Експлуатація ГРС повинна здійснюватись згідно з інструкцією з експлуатації ГРС, розробленої індивідуально для кожної ГРС і затвердженої виробничим підрозділом на підставі вимог ПТЕ МГ, ПБЕ МГ, інструкцій з експлуатації обладнання ГРС,  цих Правил та інших нормативних документів.

5.2 Оперативні перемикання

5.2.1 Змінювати  основний технологічний режим роботи ГРС  черговий оператор має право тільки за розпорядженням диспетчера підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) в межах, дозволених технічними характеристиками обладнання, яке повинно бути записане  в оперативному журналі ГРС.

5.2.2 Вимикання, перемикання, переходи з однієї лінії редукування на другу виконується черговим персоналом ГРС згідно із затвердженим графіком чи виробничої потреби і тільки за дозволом диспетчера підрозділу або інженера служби ГРС (ЛЕС).

5.2.3 У разі аварійних ситуацій, нещасних випадків з людьми, пожежі, стихійного лиха черговий оператор ГРС згідно з інструкцією негайно виконує перемикання з наступним повідомленням диспетчера підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) і записом в оперативному журналі ГРС.

5.2.4 Регулювання, настроювання систем захисту, автоматики, сигналізації, запобіжних клапанів виконується згідно з  планами  і графіками роботи  служби ГРС із наступним записом виконаної роботи в оперативному журналі ГРС.

5.2.5 Границі спрацьовування запобіжних клапанів оформлюються за актом установленої форми (Додаток П).

5.2.6 Границі спрацьовування захисної автоматики та  аварійної сигналізації тиску газу на виході ГРС повинні становити  ± 10% від установленого номінального тиску.

5.2.7 Границі підтримання вихідного тиску газу  можуть бути обумовлені із споживачем у договорі окремо з точністю, яка необхідна для технологічного процесу і яку дозволяють забезпечити регулятори тиску згідно з інструкцією заводу-виготовлювача.

5.2.8 Живлення командних приладів і датчиків повинно здійснюватись очищеним і осушеним газом із вхідного колектора ГРС.

5.2.9 Ревізія регуляторів тиску і регламентні роботи на них повинні виконуватись у терміни, передбачені графіком ППР, затвердженим керівництвом підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).

5.2.10 У період виконання ремонтно-технічних робіт у вузлі редукування, подавання газу повинно здійснюватись через обвідну лінію блоку редукування, резервні лінії редукування  або станції (із ручним регулюванням тиску).

5.2.11 Перед початком ревізії або ремонтно-технічного обслуговування регулятора тиску необхідно вимкнути систему захисної автоматики (за умови її наявності), вимкнути  задавальні пристрої, закрити перекривну арматуру до і після регулятора і скинути тиск газу через свічку із порожнини регулятора та технологічного газопроводу.

5.2.12 Перед установкою регулятора тиску в лінію редукування необхідно  перевірити його працездатність   згідно з інструкцією заводу-виготовлювача. Чутливість регулятора повинна відповідати паспортним даним.

5.2.13 На технологічному обладнанні і проммайданчику ГРС забороняється установка обладнання і приладів сторонніх організацій і відомств.

5.3 Основні можливі несправності та аварійні ситуації на газорозподільних станціях

Таблиця 1.  Основні можливі несправності та аварійні ситуації на ГРС

Основні можливі несправності та

аварійні ситуації

Заходи з усунення несправностей та

аварійних ситуацій

1

2

1. Зниження тиску газу в лінії подавання газу споживачам:

 

а) різке зниження з причини пошкодження (розриву) на лінії подавання газу споживачам;

Відключення несправної лінії подавання газу споживачам.

б) різке зниження з причини обриву штока  регулятора тиску;

Перехід на резервну лінію редукування.

в) поступове – з причини витоку газу на лінії задавального тиску регулятора;

Перехід на резервну лінію редукування.

г) поступове – з причини витоку газу на лінії живлення регулятора задавання (задавача);

Перехід на резервну лінію редукування.

д) поступове – з причини обмерзання імпульсної лінії або клапана на імпульсній лінії високого тиску;

Переведення регулятора задавання (задавача) на живлення із сторони низького тиску.

є) поступове – з причини утворення гідратів у лініях редукування;

Перехід на резервну лінію редукування, руйнування гідратів.

ж) поступове – з причини несправності крана із пневмоприводом.

Ручна перевірка працездатності крана.

2. Зниження тиску на вході ГРС:

 

а) розрив (пошкодження) газопроводу – відгалуження високого тиску;

Від’єднання ГРС від газопроводу - відгалуження за умови тиску, близького до вихідного (якщо точно встановлений розрив). У разі можливості – перекриття крана на відгалуженні, попередження споживачів.

Закінчення таблиці 1

б) падіння тиску у вхідному газопроводі та системі магістральних газопроводів;

Перехід на подавання газу споживачам через байпас, попередження споживачів.

в) утворення гідратів у системі очищення газу.

Переведення подавання газу на блок редукування по байпасній лінії вузла очищення, попередження споживачів.

3. Підвищення тиску газу на виході ГРС з причини:

 

а) несправності регулятора тиску;

Перехід на резервну лінію редукування.

б) розриву мембранного полотна (діафрагми) регулятора тиску;

Перехід на резервну лінію редукування. Замінення регулятора (мембранного полотна),  перевірка справності регулятора - задавача.

в) несправності датчика тиску газу;

Перехід на резервну лінію редукування.

г) несправності ПЗК або СПЗК.

Випробування ПЗК (СПЗК) вручну, перевірка положення триходового крана перед ПЗК (СПЗК).

4. У разі зниження або короткочасного вимкнення  напруги  електромережі.

Переведення системи сигналізації на резервне живлення від батарей (у разі відсутності автоматичного переключення).

5. Відсутність електроживлення

Експлуатація ГРС припиняється з обов’язковим повідомленням диспетчера відповідного підрозділу і споживачів газу.

6. Сильне витікання газу у приміщенні редукування (блоку редукування).

Переведення ГРС на роботу через обвідну (байпасну) лінію, стравлювання газу з блоку (вузла) редукування, ліквідація витоку.

7. Сильне витікання газу з блоку підігрівання газу.

Відключення блоку підігрівання газу, перехід на подавання газу через байпас блока.

8. Розрив газопроводу на проммайданчику ГРС із загорянням газу.

Від’єднання ГРС від газопроводу-відгалуження та від вихідного газопроводу, стравлювання газу, ліквідація наслідків розриву.

9. Несправність регуляторів тиску газу на водогрійному котлі.

Вимкнення лінії відбору газу до регулятора тиску, ремонт регулятора.

10. Витікання газу через гідрозатвор.

Перевірка рівня рідини у гідрозатворі, регулювання величини тиску газу для живлення котла.

11. Несправність автоматики безпеки горіння водогрійного котла.

Перевірка герметичності імпульсних ліній автоматики котла.

Несправна автоматика підлягає заміні, а котел – виключенню з роботи.

12. Коротке замикання у розподільному електричному щитку на ГРС із пожежею.

Відключення щита від ЛЕП, ліквідація пожежі за допомогою первинних засобів пожежогасіння (п.8.10 Правил).

5.4 Особливі умови експлуатації

5.4.1 На ГРС, на які надходить газ високого тиску із дільниць магістральних газопроводів, в яких  можливе  зниження тиску газу нижче 1,5 МПа (15 кгс/см2), повинні бути розроблені заходи з забезпечення підтримання встановленого для споживачів даної ГРС тиску газу (вимикання системи захисної автоматики, перехід на ручне керування кранами, регулювання тиску контрольними регуляторами тощо).

5.4.2 У разі нерівномірного газоспоживання і пульсації потоку газу необхідно забезпечити можливість реєстрації  параметрів газу з виключенням шкідливого впливу пульсації згідно з Інструкцією з безпечного обслуговування систем вимірювання витрати газу і оброблення діаграм приладів обліку.

5.4.3 У разі невеликої протяжності вихідного газопроводу до споживача повинні бути підвищені вимоги до забезпечення надійності роботи захисної автоматики і запобіжних клапанів, а відбирання газу живлення захисної автоматики повинно здійснюватися із вхідного колектора ГРС.

5.4.4 Для забезпечення нормальної роботи обладнання і систем ГРС в осінньо-зимовий період повинні вживатись такі основні заходи:

-       в утеплених шафах і приміщеннях, в яких встановлені прилади, які працюють за умови температури повітря вище +5ºС, необхідно забезпечити відповідну температуру;

-       посилення контролю за справністю перекривної арматури, вузлів перемикання і редукування, за роботою підігрівачів газу та одоризаційної установки;

-       налагодження роботи метанольної установки (за умови наявності її на ГРС).

5.4.5 У разі підвищеної вологості газу, який проходить через ГРС, необхідно забезпечити своєчасне зливання рідини (води і конденсату) із комунікацій і  обладнання станції.

5.4.6 Забороняється зливати конденсат на землю, а також зливати в річки і водойми. Якщо конденсат був пролитий на землю, необхідно перед очищенням території вжити заходи із запобігання можливості його спалахування.

5.4.7 Газ, який використовується для власних потреб, повинен обліковуватись і одоризуватись.

5.4.8 Під час виконання ремонтних, вогневих, газонебезпечних робіт або у разі аварійних ситуацій на ГРС, редукування і подавання газу споживачам може виконуватись через байпасну (обвідну) лінію станції. У цьому випадку споживачі газу своєчасно  повинні бути повідомлені про те, що  редукування газу здійснюється вручну, а оператор ГРС  повинен виконувати реєстрацію вхідного і вихідного тиску, температури газу на виході ГРС через кожні 30 хвилин, а також контроль за роботою одоризаційної установки.

Переведення ГРС на роботу через обвідну лінію повинно реєструватися в оперативному журналі станції.

5.4.9 Експлуатація ГРС у разі відсутності електроживлення від зовнішньої електромережі (ЛЕП) забороняється. 
« Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок   Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів »
электрические сети