Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів

Загальні вимоги - Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Експлуатація газорозподільних станцій
Системи і обладнання газорозподільних станцій
Технічне обслуговування і ремонт
Загальні положення
Забезпечення екологічної безпеки під час експлуатації газорозподільних станцій

4 Загальні вимоги

Виконання вимог цих Правил є обов’язковим для всіх філій (УМГ тощо) і виробничих підрозділів (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) ДК “Укртрансгаз”, які експлуатують ГРС, а також для підрядних організацій  (пусконалагоджувальних, ремонтних тощо) під час  виконання робіт на діючих ГРС і підготування ГРС до приймання Державною (робочою) комісією після закінчення будівництва (реконструкції, ремонту).

На підставі вимог цих Правил, чинних ПТЕ МГ і ПБЕ МГ, нормативних документів Держнаглядохоронпраці та інструкцій заводів-виготовлювачів обладнання в кожному виробничому підрозділі (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) повинні бути розроблені, узгоджені у встановленому порядку і затверджені керівником підрозділу (або філії) інструкції за видами робіт, за професіями, з охорони праці та протипожежної безпеки для персоналу, який обслуговує ГРС, а також інструкції з експлуатації кожного виду обладнання і систем.

4.1 Положення про газорозподільні станції

4.1.1 ГРС  призначені для подавання споживачам проектних об’ємів газу із встановленим тиском,  ступенем очищення та одоризації і вимірювання його кількості.

4.1.2 Подавання газу споживачам повинно здійснюватись згідно з чинними “Правилами подачі та використання природного газу в народному господарстві України”.

4.1.3 На виході ГРС необхідно забезпечити подавання заданої кількості газу з підтриманням робочого тиску згідно з договором між постачальником (УМГ, ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) і споживачем газу з точністю ± 10%.

4.1.4 Керівництво організацією робіт з експлуатації ГРС у виробничих підрозділах (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) здійснює начальник ЛЕС або начальник служби з експлуатації ГРС та обліку газу.

У газотранспортному підприємстві – філії ДК “Укртрансгаз” (УМГ тощо) загальне керівництво і організацію експлуатації ГРС забезпечує відповідний виробничий  відділ філії.

4.1.5 Відповідальність за технічний стан, ремонт і обслуговування технологічного, спеціального обладнання і засобів на ГРС (ЕХЗ, енергопостачання, КВПіА, телемеханіки, зв’язку) згідно з вимогами ПТЕ МГ покладається  наказом по підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) на спеціалістів відповідних служб, а по об’єктах і обладнанню системи технологічного зв’язку, що знаходяться на балансі управління “Укргазтехзв’язок” – на спеціалістів його регіональних цехів.

4.1.6 Технологічна схема ГРС повинна бути затверджена заступником начальника (головним інженером) підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) і  знаходитись на видному місці в приміщенні операторної. Перегляд схем виконується не менше одного разу на п’ять років, а  необхідні зміни вносяться та перезатверджуються негайно.

4.1.7 Територія ГРС повинна бути загороджена згідно з проектом і утримуватись у належному технічному і санітарно-гігієнічному стані,  який забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони  навколишнього середовища. На огорожі території ГРС повинна бути таблиця з написом  назви станції, її належність, адреси і номери телефонів підрозділу, на балансі якого знаходиться ГРС.

4.2 Форми обслуговування

4.2.1 Форма обслуговування ГРС залежно від факторів складності і призначення може бути: централізованою, періодичною, вахтовою і змішаною. Щоденне профілактичне обслуговування ГРС під час періодичного, вахтового або змішаного  обслуговування виконується оператором, який пройшов спеціальне курсове навчання і допущений до самостійної роботи згідно з вимогами п.4.4.1 цих Правил.

4.2.2 Переведення ГРС на централізоване, періодичне, вахтове або змішане обслуговування здійснюється  згідно з цими Правилами і розпорядженнями керівництва філій (УМГ тощо) з урахуванням місцевих умов.

4.2.3 Централізована форма обслуговування – без обслуговуючого персоналу ГРС, коли комплекс планових, профілактичних  і ремонтних робіт виконується один раз через 14 діб персоналом відповідної служби (ЛЕС, КВПіА, служби ГРС і обліку газу тощо)  підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) згідно з графіком. На централізовану форму обслуговування дозволяється переводити ГРС, що облаштовані САК і відповідають таким основним вимогам:

-       на ГРС змонтовані і діють  системи телемеханіки, аварійної і охоронної сигналізації з передаванням сигналу диспетчеру підрозділу;

-       на ГРС є система  попередження гідратоутворень у комунікаціях і обладнанні (системи підігрівання газу або обладнання, система автоматичного подавання метанолу);

-       є автоматичне зливання конденсату і вологи з блоку очищення газу;

-       наявна багатодобова реєстрація витрати газу;

-       наявні засоби підготування імпульсного газу для систем регулювання, захисту, керування;

-       ГРС знаходиться від проммайданчика підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) на віддалі, яку можна проїхати за час  не більше 2-х годин.

4.2.4 Періодична форма обслуговування – із  обслуговуванням ГРС в одну зміну одним оператором, який  періодично відвідує ГРС для виконання профілактичних і ремонтних робіт згідно з графіком та інструкцією з експлуатації ГРС. Така форма обслуговування може бути організована одним або двома операторами.

4.2.5 Періодичне  обслуговування ГРС одним оператором дозволяється організовувати на ГРС, що відповідають таким основним вимогам:

-       фактична продуктивність станцій не більше 50 тис. м3/год.;

-       наявні системи телемеханіки, аварійної і охоронної сигналізації з подаванням сигналу в будинок оператора і диспетчеру підрозділу;

-       на ГРС є система попередження гідратоутворень у комунікаціях і обладнанні (системи підігрівання газу або обладнання, система подавання метанолу тощо);

-       є засоби підготування імпульсного газу для систем регулювання, захисту і керування;

-       є прилади реєстрації основних параметрів витрати газу;

-       наявні системи автоматичного захисту обладнання мереж споживача.

4.2.6 Періодичне обслуговування ГРС двома операторами, які працюють на ГРС згідно з графіком, дозволяється організовувати на ГРС, що  відповідають таким основним вимогам:

-       фактична продуктивність станцій становить не більше 150 тис. м3/год. і кількість вихідних колекторів до споживачів – не більше двох;

-       є системи телемеханіки, аварійної і охоронної сигналізації з подаванням сигналу в будинок оператора ГРС або диспетчеру підрозділу;

-       є система попередження гідратоутворень у комунікаціях і обладнанні (системи підігрівання  газу або обладнання, система подавання метанолу тощо);

-       є засоби підготування імпульсного газу для систем регулювання, захисту і  керування;

-       є прилади реєстрації основних параметрів витрати газу;

-       наявні системи автоматичного захисту обладнання мереж споживача.

4.2.7  Вахтова форма обслуговування – із цілодобовим чергуванням обслуговуючого персоналу на ГРС по змінах згідно із затвердженим  графіком.

4.2.8      На вахтову форму обслуговування необхідно переводити ГРС, які  відповідають таким вимогам:

-       ГРС призначена для забезпечення газом стратегічно важливих об’єктів промисловості (ТЕЦ, ДРЕС, хімкомбінати, заводи тощо) та великих міст;

-       фактична продуктивність станцій становить  більше 150 тис. м3/год., а кількість вихідних колекторів до споживачів  більше двох;

-       є системи сигналізації відхилення вихідного робочого тиску від номінального з подаванням сигналу оператору ГРС;

-       є система попередження гідратоутворень у комунікаціях і обладнанні (системи підігрівання  газу або обладнання, система подавання метанолу тощо);

-       є засоби  підготування імпульсного газу для систем регулювання, захисту і керування;

-       є прилади реєстрації основних параметрів витрати газу;

-       наявні системи автоматичного захисту обладнання мереж споживача.

4.2.9   Змішана форма обслуговування - із обслуговуванням ГРС одним оператором в одну денну зміну з подальшим, на протязі доби, контролем за режимом роботи ГРС (в другу і третю зміни) змінним персоналом прилеглої КС (ДКС) або  АГНКС.

4.2.10 Змішану форму обслуговування ГРС дозволяється організовувати на ГРС, що відповідають таким вимогам:

-       фактична продуктивність станцій не більше 50 тис. м3/год.;

-       наявні системи телемеханіки, аварійної і охоронної сигналізації з подаванням сигналу в будинок оператора і диспетчеру підрозділу;

-       на ГРС є система попередження гідратоутворень у комунікаціях і обладнанні (системи підігрівання газу або обладнання, система автоматичного подавання метанолу тощо);

-       є засоби підготування імпульсного газу для систем регулювання, захисту і керування;

-       є прилади реєстрації основних параметрів витрати газу;

-       наявні системи автоматичного захисту обладнання мереж споживача;

-       наявність прилеглої КС, АГНКС, ПРГ, ПСГ, ГВС тощо.

4.2.11 У разі змішаного обслуговування ГРС тривалість робочого дня оператора складає 8 годин ( 5 - ти денний робочий тиждень) з перервою на обід згідно з графіком роботи відповідного підрозділу (служби).

4.2.12 У разі періодичного обслуговування ГРС одним оператором тривалість робочого дня складає 7 годин (шестиденний робочий тиждень).

У цьому випадку, між робочими годинами протягом робочого дня може бути не більше двох перерв загальною тривалістю не менше однієї години. У передсвяткові і передвихідні дні тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

Розподіл робочих годин протягом робочого дня встановлюється графіком, який погоджується  з диспетчерською службою підрозділу, місцевим комітетом профспілки і затверджується  керівником підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).

4.2.13 У вихідні і святкові дні за умови періодичної форми обслуговування одним або двома операторами ГРС, оператори ГРС не виходять на роботу,  рапорт черговому диспетчеру передається  в наступний день  після вихідних (святкових) днів. Контроль за роботою ГРС здійснюється диспетчером підрозділу по каналах лінійної  телемеханіки. На період чергової профвідпустки оператора ГРС контроль за роботою ГРС та регулювання її режимів здійснюється диспетчером, а обслуговування технологічного обладнання ГРС − виїзними бригадами служби ГРС або особою, яка заміняє оператора ГРС на період його відпустки.

4.2.14 У разі періодичного обслуговування ГРС двома операторами один оператор призначається старшим. Кожний оператор чергує 1 добу. Шість годин на добу оператор працює безпосередньо на ГРС, останні вісімнадцять годин чергує вдома. Одна година чергування вдома  зараховується як 0,25 години роботи на ГРС. Після кожного чергування оператор має добовий відпочинок.

4.2.15 Недопрацювання робочих годин оператора компенсується його роботою на ГРС для виконання профілактичних, ремонтних, налагоджувальних  робіт разом із спеціалістами служб – ЛЕС (ГРС), телемеханіки, КВПіА тощо підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).

4.2.16 У літній період дозволяється переведення ГРС із періодичного  обслуговування двома  операторами на періодичне обслуговування одним оператором, а з періодичного обслуговування одним оператором на централізоване обслуговування для створення можливості надання відпустки операторам ГРС.

4.2.17 За умови вахтового обслуговування ГРС один  оператор призначається  старшим (4 оператори плюс 1 старший). Відпустка операторам надається згідно із затвердженим графіком за рахунок підміни старшим оператором. На ГРС з великою продуктивністю (500 і більше тисяч м3/год.) або на ГРС, які  подають газ особливо відповідальним споживачам, керівництво філії (УМГ) може встановлювати чергування двома операторами в кожну зміну (з урахуванням ступеня надійності і автоматизації ГРС).

4.3 Служба з експлуатації газорозподільних станцій

4.3.1 З метою забезпечення та організації своєчасного технічного обслуговування газорозподільних станцій, виконання ремонтних робіт, а також виконання заходів з безпечної та надійної експлуатації ГРС у складі підрозділів (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) згідно з наказом по філії (УМГ тощо) організується служба з експлуатації ГРС (в подальшому – служба ГРС).

4.3.2 Служба ГРС створюється в кожному підрозділі (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) за умови кількості ГРС більше 10 або середній віддалі їх від бази підрозділу більше 40 км.

За меншими об’ємними показниками обслуговування ГРС здійснюється  ремонтно - технічною групою  ГРС, що входить до складу ЛЕС підрозділу.

4.3.3 Загальне керівництво службою ГРС здійснює начальник служби.

4.3.4 Для ремонтно-профілактичного обслуговування технологічного обладнання, обладнання КВПіА та  систем телемеханіки ГРС у складі служби ГРС створюються:

а) дільниця з обслуговування газових мереж низького, середнього і високого тиску;

б) дільниця з обслуговування систем автоматики, сигналізації і телемеханіки під безпосереднім керівництвом інженера  КВПіА;

в) дільниця з метрології та газовимірювання під безпосереднім керівництвом інженера-метролога (за наявності відповідних умов може бути виділена в окрему службу).

4.3.5 У разі відсутності служби ГРС обов’язки з обслуговування КВПіА та систем телемеханіки ГРС покладаються на службу КВПіА підрозділу.

4.3.6 На службу (групу) ГРС підрозділу покладаються такі основні задачі:

-    забезпечення технічного обслуговування ГРС;

-       виконання поточного і середнього ремонтів технологічного обладнання ГРС;

-       ліквідація аварійних ситуацій на ГРС за умови  всіх форм обслуговування ГРС;

-       оформлення в установленому порядку виконавчої документації на виконані ремонтні роботи, усунені несправності і аварії та  роботи з реконструкції ГРС (Додатки Д,Е,Ж,И,К,Л,М,Н,П,Р,С,Т,У);

-       вимірювання витрати газу на ГРС;

-       метрологічне забезпечення засобів вимірювання;

-       заливання метанолу в комунікації ГРС з метою ліквідації та попередження утворення гідратів;

-       розроблення планів проведення та організація виконання вогневих і газонебезпечних робіт на ГРС;

-       безпосередня участь під час виконання продувок, випробувань, налагоджування і пуску в роботу нових ГРС;

-       забезпечення розроблення, затвердження та комплектування служби і всіх діючих ГРС технічною документацією згідно з вимогами цих Правил (розділ 4.7) та ПТЕ МГ.

4.3.7 На ГРС усі види робіт повинні виконуватись згідно з вимогами чинних нормативних документів.

4.3.8 Чисельність спеціалістів у службі ГРС визначається  керівництвом підрозділу згідно з нормами з  урахуванням місцевих умов експлуатації та якості газу, що поступає на ГРС.

4.3.9 Для виконання вищезазначених  задач за службою ГРС підрозділу закріплюються спеціально обладнані автомобілі. Кількість автомобілів у службі (ремонтно-технічній групі  ГРС) визначається залежно від кількості ГРС, їх віддалення від бази підрозділу та якості автошляхів.

4.4 Підготування персоналу

4.4.1  Організація та проведення навчання з питань охорони праці працівників, посадових осіб та спеціалістів має відповідати вимогам чинного "Типового положення про навчання з питань охорони праці" або відповідного "Положення...", розробленого ДК "Укртрансгаз" на підставі "Типового положення...".

До самостійної роботи в службі ГРС допускаються особи  віком не молодше 18 років, які пройшли спеціальне  навчання та перевірку знань по професії у навчальних закладах та придатні до роботи за станом здоров’я. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з охорони праці,  перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, оператор ГРС повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого фахівця. Допуск до самостійної роботи здійснюється у разі позитивних результатів стажування.

4.4.2 Для професій, зазначених  у списку шкідливих виробництв і професій, визначених МОЗ України, вступний інструктаж для нових працівників проводиться  після отримання відповідної довідки з медичного закладу з відміткою про результати попереднього медичного огляду і висновку медкомісії, що робітник придатний працювати за даною професією.

4.4.3  Первинний інструктаж на робочому місці, попереднє спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які виконуватиме оператор ГРС,  проводиться одноразово до початку самостійної роботи, а також у разі перерви в роботі понад один рік.

 4.4.4 Первинний інструктаж на робочому місці та періодичні інструктажі проводить керівник служби з кожним робітником індивідуально або з групою робітників однієї професії, переконується у засвоєнні робітником  змісту інструктажу і робить відповідний запис у картці реєстрації інструктажу.

4.4.5 Періодична перевірка знань інструкцій з охорони праці за професією та видами робіт працівників служби ГРС проводиться  щорічно згідно із затвердженим графіком.

4.4.6 Позачергова перевірка знань персоналу служби ГРС проводиться:

-         у разі зміни технологічного процесу, впровадження нових видів обладнання, апаратів і механізмів, розхідних матеріалів, а також у разі введення в дію нових правил та інструкцій з охорони праці і виробничої санітарії;

-         у разі виникнення аварійних ситуацій;

-         у випадку порушення працівником правил та інструкцій з охорони праці;

-         за розпорядженням органів державного нагляду і у випадках виявлення недостатніх знань працівниками інструкцій з охорони праці.

4.4.7 Об’єм і терміни позачергової перевірки знань установлюються в кожному конкретному випадку розпорядженням керівника підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).

4.4.8 Увесь персонал служби ГРС (ремонтно-технічної групи ГРС) повинен один раз на 3 місяці проходити повторний інструктаж в обсязі первинного  інструктажу на робочому місці.

4.4.9 Повторний інструктаж персоналу служби ГРС (ремонтно-технічної групи ГРС) виконується керівниками служб на робочому місці з метою кращого засвоєння працівниками безпечних прийомів праці та інструкцій з охорони праці з аналізом, у необхідних випадках, тих порушень, що мали  місце в службі.

4.4.10 Повторний інструктаж може бути груповим або індивідуальним і повинен проводитись за обсягом і змістом первинного інструктажу на робочому місці у формі бесіди з аналізом конкретних прикладів з практики роботи служби.

4.4.11  До призначення на самостійну роботу або у разі переведення на іншу роботу (посаду), а також у разі підвищення кваліфікації працівник служби ГРС (ремонтно-технічної групи ГРС) повинен пройти виробниче  і теоретичне навчання за відповідною програмою, передбаченою учбовими планами і програмами для підготування і підвищення  кваліфікації операторів ГРС.

4.4.12 Персонал служби ГРС (ремонтно-технічної групи ГРС) повинен:

-       обслуговувати обладнання, системи, блоки, вузли і технологічні трубопроводи ГРС та газові мережі і обладнання для власних потреб;

-       забезпечувати безперервне подавання газу споживачам і дотримання заданого режиму роботи ГРС;

-       виконувати усі необхідні перемикання  обладнання, арматури і приладів згідно з режимом роботи ГРС;

-       виявляти і усувати витоки газу і несправності в роботі обладнання, арматури і приладів;

-       виконувати перевірку роботи регуляторів тиску газу і приладів обліку газу та усувати  несправності в їх роботі;

-       обробляти діаграми з приладів обліку газу і виконувати підрахунки кількості газу, що відпускається споживачам;

-       обслуговувати системи автоматичного регулювання, захисної автоматики і сигналізації;

-       виконувати поточний ремонт і приймати участь у проведенні  середнього ремонту обладнання і комунікацій ГРС;

-       готувати прилади до здавання в повірку;

-       утримувати в чистоті обладнання, комунікації, приміщення і територію ГРС;

-       вести облік витрати  метанолу, одоранту та інших матеріалів;

-       вести “Оперативний журнал ГРС” (Додатки  Ф, Х і Ц).

4.4.13 Персонал служби ГРС (ремонтно-технічної групи ГРС) повинен знати:

-       Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів (для посадових осіб);

-       Правила безпеки при експлуатації магістральних газопроводів (для посадових осіб);

-       Правила безпеки систем газопостачання України (для посадових осіб);

-       ці Правила (для посадових осіб);

-       робочі інструкції (для робітників);

-       правила внутрішнього трудового розпорядку;

-       посадові інструкції (для посадових осіб);

-       інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт; 

-       технологічну схему ГРС, схему обв’язки  апаратів і приладів;

-       інструкції з обслуговування і з експлуатації обладнання, приладів автоматичного регулювання і захисту, обліку і контролю технологічних процесів;

-       порядок переключення арматури і обладнання у разі різних режимів роботи;

-       вимоги до посудин, що працюють під тиском;

-       порядок настроювання регуляторів тиску газу і приладів обліку кількості газу;

-       правила безпечної роботи з метанолом, одорантом і металевою ртуттю;

-       інструкцію з пожежної безпеки;

-       раціональну організацію праці на своєму робочому місці;

-       основи економіки виробництва і праці (для посадових осіб).

4.4.14 Закріплення працівника, який навчається, до працівника, який його навчає, повинно бути оформлене наказом по підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо). Під час стажування працівник, який навчається,  може виконувати переключення, огляди або інші роботи на обладнанні або системах ГРС тільки з дозволу і під наглядом працівника, який його навчає. Відповідальність за неправильні дії працівника, що навчається, несе працівник, який його навчає, а за недотримання вимог правил техніки безпеки відповідальність несуть обидва працівники.

4.4.15 Допуск працівника до самостійної роботи на ГРС оформляється наказом по підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).

4.4.16 З метою підвищення  знань персоналу служби ГРС (ремонтно-технічної групи ГРС) та забезпечення надійної і безпечної експлуатації ГРС у підрозділі повинно бути  організовано:

-       курсове (групове, індивідуальне) навчання з підвищення кваліфікації;

-  вивчення ПТЕ МГ та ПБЕ МГ (для посадових осіб),  інструкцій з охорони праці за професіями  та видами робіт, інструкцій з пожежної безпеки, інструкцій з обслуговування та експлуатації обладнання і систем, що входять у технологічну схему ГРС;

-       вивчення вимог нормативних документів органів державного нагляду;

-       проведення не менше 1 разу на квартал протиаварійних тренувань на робочих місцях  для  навчання експлуатаційного персоналу способам і прийомам швидкого попередження  та ліквідації неполадок і аварій;

-       інструктаж безпосередньо на робочих місцях періодично (не менше одного разу на квартал) для навчання персоналу правильній і безпечній експлуатації обладнання, усуненню можливих неполадок в його роботі та роботі систем захисту, раціональним методам роботи з оформленням у картці реєстрації інструктажу.

4.4.17 Увесь персонал служби ГРС (ремонтно-технічної  групи ГРС) повинен бути  практично навчений прийомам надання першої допомоги потерпілим.

4.5 Обов’язки, права і відповідальність обслуговуючого  персоналу  служби газорозподільних станцій

4.5.1 Обов’язки обслуговуючого персоналу служби ГРС

4.5.1.1  Поточне обслуговування ГРС здійснюється  працівниками служби ГРС (ремонтно-технічної групи  ГРС).

4.5.1.2 Оператори служби ГРС повинні працювати за графіком, затвердженим начальником служби ГРС (начальником ЛЕС). Забороняється чергування одного оператора ГРС протягом  двох установлених  термінів чергування підряд.

4.5.1.3 Оператор ГРС зобов’язаний виконувати вказівки і розпорядження диспетчера підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) про змінення технологічного режиму роботи ГРС.

4.5.1.4 Оператор ГРС зобов’язаний негайно повідомити диспетчера  підрозділу про несправності  обладнання і систем ГРС.

4.5.1.5 Ліквідацію несправностей у роботі обладнання  і систем ГРС виконує персонал служби ГРС (ремонтно-технічна група ГРС).

4.5.1.6 Усі операції, пов’язані з відключенням або переключенням технологічного обладнання або систем ГРС, за виключенням аварійних випадків, оператор ГРС зобов’язаний погодити з диспетчером підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).

4.5.1.7 Під час свого чергування оператор ГРС є відповідальною особою за правильне обслуговування та безаварійну роботу всього обладнання і систем ГРС.

4.5.1.8 Оператор ГРС зобов’язаний забезпечити надійний і найбільш економічний режим роботи обладнання згідно з інструкціями та оперативними вимогами диспетчера підрозділу.

4.5.1.9 Оператор ГРС зобов’язаний обходити і оглядати  обладнання, виробничі приміщення ГРС, перевіряти правильність режиму роботи ГРС,  справність обладнання і систем, чистоту  робочих місць і приміщень, стан захисних і протипожежних засобів.

4.5.1.10 У випадках виконання будь-яких робіт сторонніми організаціями в охоронній зоні ГРС або магістрального газопроводу оператор ГРС зобов’язаний негайно повідомити про це керівництво підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) для вжиття заходів.

4.5.1.11 Виконувати будь-які роботи в охоронній зоні ГРС дозволяється тільки за наявності  письмового дозволу, виданого керівником  підрозділу і під наглядом відповідальної особи служби ГРС (ЛЕС).

4.5.1.12  Оператор ГРС повинен приймати безпосередню участь у проведенні всіх видів ремонтних робіт на ГРС.

4.5.1.13 Оператор ГРС повинен не допускати на територію ГРС сторонніх осіб і транспортні засоби, не дозволяти складування легкозаймистих речовин і матеріальних цінностей.

4.5.2 Права обслуговуючого персоналу  служби ГРС

4.5.2.1 Під час аварійних ситуацій на ГРС (руйнування технологічних і вхідних газопроводів, аварії на обладнанні, пожежі на території ГРС,  великі викиди газу, стихійні лиха тощо) і на вимогу споживача оператор ГРС має право самостійно зупинити або перевести станцію на газопостачання через обвідну лінію. Після виконання перемикань оператор ГРС повинен повідомити  диспетчера підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).

4.5.2.2  Оператор ГРС має право  оскаржити розпорядження  диспетчера підрозділу або начальника служби ГРС (ЛЕС) перед керівництвом підрозділу, не зупиняючи виконання цього розпорядження.

4.5.2.3 Оператор ГРС  може не виконувати розпорядження диспетчера підрозділу, начальника  служби ГРС (ЛЕС), інженера служби ГРС, якщо воно пов’язано із загрозою життю чи здоров’ю людей або загрозою аварії на ГРС.

4.5.3 Відповідальність обслуговуючого персоналу служби ГРС

4.5.3.1 Під час  свого чергування оператор ГРС повністю відповідає за стабільну  роботу ГРС згідно із заданим режимом і за справний технічний стан всього обладнання, систем і приладів.

4.5.3.2 Оператор ГРС несе дисциплінарну або кримінальну  відповідальність згідно з чинним законодавством за:

-       порушення технологічного режиму роботи ГРС, яке стало причиною аварійної ситуації на станції або у споживача;

-       порушення вимог інструкцій з обслуговування та експлуатації обладнання ГРС;

-       нераціональне використання газу на технологічні потреби;

-       свідоме подавання газу поза приладами обліку;

-       псування приладів, систем автоматики і обладнання ГРС;

-       втрату приладів, інвентарю і обладнання ГРС;

-       порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;

-       невиконання обов’язків згідно з робочою інструкцією;

-       порушення інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт;

-       порушення інструкції з пожежної безпеки;

4.5.3.3 Інженерно-технічні працівники служб ГРС і ЛЕС, винні в порушенні вимог цих Правил, несуть особисту відповідальність згідно з чинним законодавством незалежно від того, привело чи ні це порушення до аварії або до  нещасного випадку.

4.6 Нагляд за виконанням Правил

4.6.1 Нагляд за експлуатацією газорозподільних станцій і виконанням вимог цих Правил здійснюють:

-         відповідні функціональні управління і відділи ДК "Укртрансгаз";

-         відповідні виробничі відділи газотранспортних управлінь (УМГ);

-         виробничі підрозділи (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо);

-         органи Держнаглядохоронпраці України.

4.7 Технічна документація

4.7.1 У службі ГРС  (ЛЕС) повинна бути така документація на кожну ГРС:

-       Акти Державної  приймальної  і робочої комісій;

-       Технічний паспорт на кожну ГРС (Додаток Ц);

-       Паспорти, технічні описи заводів-виготовлювачів на  обладнання та КВПіА, що  входять  до складу ГРС;

-       Проектна документація (із штампом генпідрядника “Виконавче креслення”) у повному обсязі;

-       Виконавча технічна документація в повному обсязі (згідно з ВСН-012-88);

-       Інструкції з експлуатації обладнання, комунікацій і систем ГРС;

-       Положення про ППР засобів вимірювання і автоматики ГРС;

-        “Інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на об’єктах ДК “Укртрансгаз”;

-       “Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах Мінгазпрому СРСР”;

-       “Інструкція з організації робіт щодо отримування від постачальників, перевезення, зберігання, відпуску і використання метанолу на об’єктах НАК "Нафтогаз України”;

-       Посадова інструкція на начальника служби ГРС;

-       Посадові інструкції на ІТП та робітників служби ;

-       Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, їх перелік;

-       Інструкція з контролю повітряного середовища на газо-, вибухо- і пожежонебезпечних об’єктах;

-       Журнал реєстрації інструктажу на робочому місці;

-       Журнал оперативного контролю стану охорони праці;

-       Норми часу на ремонтно-профілактичні роботи на ГРС;

-       ПЛАС на кожну ГРС;

-       План-графік виконання ППР на кожній ГРС;

-       Перелік аварійного (постійного, який не знижується) запасу матеріалів і обладнання;

-       Табель оснащення спецавтомобіля служби ГРС;

-       Графік пред’явлення для огляду і випробування посудин, що  працюють під тиском;

-       Графік здавання у повірку та калібрування контрольно-вимірювальних приладів;

-       принципові схеми (технологічна, автоматики, керування та сигналізації, електроосвітлення, опалення та вентиляції, блискавкозахисту та заземлення,  газопостачання на власні потреби) кожної ГРС;

-       Правила безпеки систем газопостачання України;

-       Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів;

-       Правила безпеки при експлуатації магістральних газопроводів;

-       ці Правила.

4.7.2 Безпосередньо на  кожній ГРС повинна бути така документація:

-       Інструкція з експлуатації даної ГРС;

-       ПЛАС для даної ГРС;

-       Інструкції з безпечної експлуатації обладнання, комунікацій і систем ГРС;

-       Інструкція з безпечної експлуатації газового господарства для власних потреб;

-       Принципова схема технологічних комунікацій та імпульсних трубних комунікацій;

-       Інструкція з охорони праці для оператора (старшого оператора) ГРС;

-       Робоча інструкція оператора (старшого оператора) ГРС;

-       Інструкція з безпечного обслуговування систем захисту і сигналізації ГРС;

-       Інструкція з безпечного обслуговування обладнання  очищення газу;

-       Інструкція з безпечного обслуговування вузлів одоризації газу;

-       Інструкція з безпечного обслуговування установки для введення метанолу в комунікації ГРС (за умови її наявності);

-       Інструкція з безпечного обслуговування систем вимірювання витрати газу і оброблення діаграм приладів обліку;

-       Інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

-       Інструкція з техніки безпеки під час роботи  із ртуттю і ртутними приладами (за умови наявності на ГРС таких приладів);

-       Інструкція з безпечного обслуговування та ремонту надземних газопроводів;

-       Інструкція з безпечної експлуатації котлів опалення та підігрівачів газу;

-       Інструкція з безпечного обслуговуванню станції ЕХЗ;

-       Інструкція з безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів (за умови наявності їх на ГРС);

-       Інструкція з безпечної експлуатації влаштувань захисту від блискавки та від статичної електрики;

-       Інструкція з протипожежної безпеки ГРС;

-       маршрут - схема контролю загазованості;

-       Принципова схема системи пневмоавтоматики.

4.7.3 Установлені на ГРС обладнання і системи повинні відповідати проектній документації. Будь-які зміни в обладнанні ГРС повинні погоджуватись у встановленому порядку і своєчасно вноситись у технічну документацію.

4.7.4 На кожний вимірювальний вузол ГРС повинна бути в наявності  документація згідно з вимогами Держстандарту України та галузевої метрологічної служби.

4.7.5 На кожній ГРС повинна бути заведена за встановленою формою і своєчасно вестись така оперативна документація:

-       оперативний журнал ГРС – для записування в хронологічному порядку контрольованих параметрів режиму роботи ГРС,  перемикань у технологічній схемі, стану і режиму роботи обладнання, а також отриманих  вказівок і розпоряджень;

-       журнал наробки регуляторів тиску газу;

-       журнал наробки підігрівачів  газу;

-       журнал наробки одоризаційних засобів;

-       журнал обліку витрати газу на власні потреби;

-       затверджена принципова технологічна схема ГРС із відображенням усіх комунікацій і встановленої на них арматури та запобіжних пристроїв (вивішується на видному місці в приміщенні операторної);

-       графік виконання планово-попереджувальних ремонтів обладнання, комунікацій, приладів, систем тощо;

-       експлуатаційний журнал з газового господарства для власних потреб;

-       табличка з номерами телефонів основних споживачів (міськгази, облгази, міжрайгази тощо),  пожежної частини, швидкої медичної допомоги, місцевих органів влади.

На автоматизованих ГРС допускається ведення оперативних журналів в електронному вигляді на ПЕОМ, що відповідають вимогам базового технічного завдання на САК ГРС (1А.13211.001 ТЗ).

4.7.6 Усі передбачені цими Правилами інструкції (посадові, робочі, виробничі, з охорони праці, пожежної безпеки тощо), а також плани і графіки виконання ППР, повинні розроблятися на підставі та згідно з вимогами  чинної нормативної документації, інструкцій  заводів-виготовлювачів обладнання та директивними вказівками, повинні бути погоджені з відповідними організаціями та службами і затверджені у встановленому порядку.

4.7.7 Інструкції повинні переглядатись не менше одного разу на 3 роки, а також кожний раз у разі  змінення умов експлуатації і після  змінень, виконаних  у схемах і обладнанні з урахуванням директивних вказівок. Усі змінення і доповнення, внесені у чинні інструкції, повинні бути доведені під розписку  до обслуговуючого персоналу.

4.7.8 Оперативну документацію (не менше 1 разу на квартал) повинен розглядати відповідальний за експлуатацію ГРС інженерно-технічний працівник і вживати ефективні заходи з усунення виявлених недоліків у веденні цієї документації. 
« Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок   Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів »
электрические сети