Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям

Дополнения - Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям

Оглавление
Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям
Подготовка и выдача технических условий
Выполнение технических условий
Допуск на подключение электроустановки
Подключение электроустановки к электрической сети
Дополнения

Додаток 1
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
(типова форма)

1. Найменування, місцезнаходження, телефон замовника: ___________________________________
________________________________________________________________________________________.
2. Найменування, місцезнаходження, телефон проектної організації: __________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
3. Назва, місцезнаходження та функціональне призначення об'єкта: __________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
4. Нове будівництво, реконструкція, модернізація, збільшення потужності.
(зайве закреслити)
5. Сумарне розрахункове електричне навантаження електроустановок замовника:
________________________________________________________________________________________.
6. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів замовника за надійністю електропостачання (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії):

Струмоприймач (назва)

Належність (за прогнозом) до екологічної або аварійної броні

Категорія за ПУЕ

Розрахункове навантаження

7. Рік початку будівництва (реконструкції, модернізації):

____________________.

Рік уведення об'єкта в експлуатацію:

____________________,

Графік уведення в дію потужностей за роками: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
8. Режим роботи електроустановок: _____________________________________________________.
9. Орієнтовна схема підключення: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
10. Потужність будівельних електромеханізмів _____________ кВт, категорія ________________.

Проектувальна організація:

Замовник:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

М. П.

М. П.

________________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Опитувальний лист для населення
(типова форма)

1. Сумарне розрахункове електричне навантаження електроустановки замовника:
_____________________________________________________________________________ кВт,
у тому числі необхідна потужність електротермічного обладнання: ___________________ кВт.

2. Напруга приєднання: _____________________________________________________ кВ.

3. Відомості щодо необхідної замовнику категорії надійності електропостачання об'єкта та електротермічного обладнання: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

4. Орієнтовна схема підключення: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Замовник:
__________________________
__________________________
__________________________

________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 3
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення)
(типова форма)

Додаток ________
до договору про приєднання до електричних мереж
від "___" ____________ року
№ ___________

Дата видачі "___" ____________ 20__ року
_________________________________________________________________________________
(назва об'єкта та повне найменування замовника)
1. Місцезнаходження об'єкта замовника: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Призначення об'єкта ______________________________________________________________.
Прогнозований рік завершення будівництва: __________________________________________.
2. Величини розрахункового максимального навантаження _________ кВт,
у тому числі:

I категорія
у тому числі для:
електронагрівальних установок
екологічної броні
аварійної броні
технологічної броні

_______ кВт,

______ кВт (у разі необхідності),
______ кВт,
______ кВт,
______ кВт;

II категорія
у тому числі для:
електронагрівальних установок
екологічної броні
аварійної броні
технологічної броні

______ кВт,

______ кВт (у разі необхідності),
______ кВт,
______ кВт,
______ кВт;

III категорія
у тому числі для:
електронагрівальних установок

______ кВт,

______ кВт (у разі необхідності).

3. Джерело електропостачання ______________________________________________________.
(ТП, власник ТП, блок-станція)
4. Точка приєднання ______________________________________, опора № ________________.
(диспетчерська назва ЛЕП)
Напруга в точці приєднання: _____________________ В.
5. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки
замовника: ____________________ А.
Розрахунок виконано: ______________________________________________________________
(назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунок)
______________________________________________________________________ (додається).
6. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.
7. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:
7.1. Вимоги до електромереж основного живлення: _____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
7.2. Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
7.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії: ______________________________
_________________________________________________________________________________.
7.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності _____________________________________
_________________________________________________________________________________.
7.5. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
7.6.* Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
7.7. Вимоги до релейного захисту й автоматики, захисту від коротких замикань та перевантажень, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
7.8. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: _______________________________________________
_________________________________________________________________________________.
7.9. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки: _______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
7.10. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
8. Додаткові вимоги та умови:
8.1.* Додаткова потужність для споживачів, які будуть підключені в перспективі на договірних умовах: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
8.2. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж ____________________________________
_________________________________________________________________________________.
8.2.1.* Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
8.3.* Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
8.4. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: _____________________
_________________________________________________________________________________.
9. До початку будівництва проект погодити з __________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Головний інженер _________________ ____________________

Вик. інженер _____________________ тел. __________________

____________

  • Заповнюються за згодою замовника.

Додаток 4
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок для населення
(типова форма)

Додаток _____
до договору про приєднання до електричних мереж
"___" ____________ року
№ _____________

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.
_________________________________________________________________________________.
(назва споруди - житловий будинок, гараж, дачний будинок тощо)
1. Місцезнаходження об'єкта замовника
_________________________________________________________________________________.
(назва населеного пункту, вулиці, № ділянки у кварталі індивідуальної забудови)
2. Величини прогнозованого навантаження потужністю _______ кВт,

у тому числі для:

стаціонарної електричної плити
електричного підігріву води
опалення приміщень

______ кВт,
______ кВт,
______ кВт.

3. Напруга ___________ В.
(220, 380)
4. Джерело електропостачання: _____________________________________________________.
(ТП, власник ТП, блок-станція)
_______________________________________________________, опора № _________________.
(диспетчерська назва ЛЕП)
5. Точка підключення: _____________________________________________________________.
(відповідно до межі експлуатаційної відповідальності)
6. Вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
7. Розрахунковий облік електричної енергії: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________.
(вимоги до влаштування обліку - розташування, тип засобу обліку, монтаж дооблікового автомата тощо)
8. Влаштування захисту від пошкоджень та обмеження дозволеної потужності:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
(тип дооблікових та післяоблікових автоматів з зазначенням допустимих величин струмів вимкнення пристроїв, пристрій захисного вимкнення, монтаж контуру заземлення, виконання силової електропроводки в 3-провідному виконанні тощо)
9. Перелік документів, які необхідно надати для підключення: ___________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
(протоколи випробування електропроводки та заміру контуру заземлення, акти прихованих робіт,
сертифікат на опори тощо)
10. Інші вимоги, передбачені законодавством України: __________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
11. Акт допуску на підключення оформити в __________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Головний інженер (інженер РЕМ)

________________
(підпис)

______________________________
(прізвище та ініціали)

Виконавець __________
(посада)

________________
(підпис)

______________________________
(прізвище та ініціали)

Контактний телефон виконавця:

________________

Додаток 5
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Технічні умови приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії
(типова форма)

Додаток __________
до договору про приєднання до електричних мереж
"___" ____________ року
№ _______

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.
___________________________________________________________________________________
(назва об'єкта)
Розрахункові значення:
Струм короткого замикання в точці підключення ________ А;
Нормально допустимий струм обладнання електроустановки ________ А;
Максимальний ударний струм несинхронного включення ________ А.

Розрахунки виконано: _______________________________________________________________
(назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунки)
_______________________________________________________________________ (додаються).
1. Місцезнаходження об'єкта, його назва:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Прогнозована величина електричної потужності _______ кВт,
у тому числі:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Точка приєднання _____________________________________________, опора № __________
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)
4. Вимоги до точки приєднання:
4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від електроустановки:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за струмовим принципом:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке унеможливлює пошкодження обладнання в точці приєднання у разі несинхронного включення: _____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім трьохполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги електроустановки в Об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до Об'єднаної енергетичної системи України та електрогенераційної установки: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України: _________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Компенсація реактивної потужності _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Для приєднання електроустановки замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки (точок) приєднання до електроустановки:
7.1. Лінії основного приєднання: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7.2. Лінії резервного приєднання: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7.3. Вимоги щодо влаштування автоматичного переводу навантаження електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання: _______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7.4. Установлення автоматики відокремлення для переводу електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України: ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7.5. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної сумісності: _________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7.6. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного захисту у разі відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання в бік електроустановки: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Телемеханізація: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
10. Організація зв'язку: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
11. Організація змін в інформаційно-обчислювальному комплексі: _________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
12. Плани траси ЛЕП 0,4 - 10 кВ і місце розташування ТП 6-10/0,4 кВ погодити з усіма заінтересованими організаціями, землевласниками (землекористувачами) та _________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
13. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності: ___________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
14. До початку будівництва проект погодити з: __________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
15. Оформити допуск на підключення об'єкта під напругу відповідно до законодавства:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
16. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника):
16.1. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
16.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: _____________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
16.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

17. Примітки:
1. Для електроустановки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, заповнюються тільки пункти 1, 2, 3, 4.4, 4.5, 7.1, 15.1.
2. Для електроустановки, що призначена для паралельної роботи з Об'єднаною енергетичною системою України, не заповнюються пункти 4.4 та 4.5.

Головний інженер __________________ ___________________

Вик. інженер _____________________ тел. __________________

Додаток 6
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Начальнику ­___________________________________________________________
(назва структурного підрозділу Держенергонагляду України або електропередавальної організації)
"___" ____________ 20__ року

Заява
про проведення технічного огляду та оформлення допуску на підключення електроустановки до електричної мережі
_______________________________________________________________________________
(найменування або П. І. Б. фізичної особи - власника електроустановки)


Прошу провести первинний (повторний) технічний огляд для оформлення акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки:
_________________________________________________________________________________
(назва електроустановки та її місцезнаходження)
___________________________, ____________________________, ________________________
(потужність електроустановки, рівень напруги в точці приєднання, категорія надійності електропостачання)
* Відповідальною особою за електрогосподарство призначений наказом
від "___" ____________ 20__ року № _____
_________________________________________________________________________________
(П. І. Б., посада, освіта, спеціальність)
* Електроустановка прийнята від будівельно-монтажної організації замовником згідно з
___________________________________ "___" ____________ 20__ року за № ______.
(назва та реквізити документа)

* Для обслуговування електроустановки залучається атестований персонал,
договір від "___" ____________ 20__ року № _____.
До заяви додається така документація:
* - список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу, яким дозволяється від імені Замовника давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори;
* - протокол від "___" ____________ 20__ року № _______ перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
* - приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією та замовником;
* - документація залежно від типу електрообладнання, яке допускається до підключення згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок "Норми приймально-здавальних випробувань" на _______ аркушах (додається);
- технічні умови від "___" ____________ 20__ року № _______;
- проект електроустановки;
- довідка організації, яка видала технічні умови щодо їх виконання та рішення цієї організації що до відповідності проекту технічним умовам;
- акт розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповіда-льності сторін;
- однолінійна схема електропостачання.
* М. П.

______________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

Примітка. Позначення "*" не стосується фізичних осіб - власників індивідуального житла, електроустановки яких приєднуються до мереж напругою 0,4 кВ.


Додаток 8
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки

"___" ____________ 20__ року
________________________________________________________________________________
(місце складення акта)

Електроустановка належить _________________________________________________________
(найменування підприємства та П.І.Б. його керівника або П.І.Б. власника - фізичної особи, контактні телефони)
розташована ______________________________________________________________________
Цей акт складено __________________________________________________________________
(представник власника мереж/електропередавальної організації, П. І. Б., посада)
у присутності представника споживача в особі _________________________________________
(П. І. Б., посада)
про те, що після монтажу та наладки проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання ________________________________________________________________
(наводиться перелік обладнання)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Надана така технічна документація:

1. Технічні умови від "___" ____________ 20__ року № ______, видані
_________________________________________________________________________________,
(назва організації, яка видала технічні умови)
продовжені _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Проектна документація розроблена ________________________________________________
(назва організації, яка розробила проект)
Рішення за проектом: ______________________________________________________________
(суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)
від "___" ____________ 20__ року № ______.
(документ, який засвідчує узгодження проектної документації)
3. Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії від "___" ____________ 20__ р. № _____.
Монтаж здійснено _________________________________________________________________
(найменування організації, ліцензія)
Випробування, наладка проведені ____________________________________________________
(найменування організації, ліцензія)
4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від "___" ____________ 20__ р. № ______.
5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Під час огляду встановлено:

1. Відповідальним за електрогосподарство призначений згідно з наказом від "___" ____________ 20_ року № __________________________________________________________, (П. І. Б. відповідальної особи)
який має _________ групу з електробезпеки.
2. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.
3. Електроустановка забезпечена приймально-здавальною та експлуатаційною документацією.
4. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.
5. Обладнання іноземного виробництва сертифіковане на території України (навести перелік, який включає назву обладнання, назву країни-виробника, номер сертифіката відповідності обладнання діючим в Україні стандартам): ______________________________________________________________________________________________________________________________
6. За результатами комплексного випробування устаткування, дефектів електроустановки та недоліків у роботі електроустановки не виявлено.
7. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).
8. Засоби обліку електричної енергії (таблиця додається).

Висновок про допуск на підключення електроустановки

На підставі наданої технічної документації та огляду електроустановки
_________________________________________________________________________________
(назва об'єкта (електроустановки), перелік обладнання)
можуть бути підключені до електричної мережі.

Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення.

Примітка. Документація, пов'язана з прийняттям об'єкта в цілому та/або його частин, має зберігатися у замовника та/або організації, яка здійснює експлуатацію об'єкта, протягом усього терміну експлуатації.

Акт допуску складено на _____ аркушах в _____ примірниках.
Акт допуску склав:
Уповноважена особа
організації, що проводила огляд:
__________________ ______________________________ _________________
(посада) (П. І. Б.) (підпис)
Під час огляду присутній:
Представник споживача
__________________________________ _________________
(П. І. Б.) (підпис)

Додаток 9
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки
(для населення)

"___" ____________ 20__ року
_________________________________________________________________________________
(місце складення акта)
Електроустановка належить ________________________________________________________,
(П. І. Б. фізичної особи, контактні телефони)
розташована _____________________________________________________________________.
(місцезнаходження електроустановки)
Цей акт складено__________________________________________________________________
(представник власника мереж/електропередавальної організації, П. І. Б., посада)
у присутності замовника___________________________________________________________.
(П. І. Б.)
про те, що після монтажу проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання ________________________________________________________________
(наводиться перелік обладнання)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Надана така технічна документація:

1. Технічні умови від "___" ____________ 20__ року № ______, видані
_________________________________________________________________________________,
(найменування організації, яка видала технічні умови)
продовжені _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Проектна документація розроблена _______________________________________________
(найменування організації, яка розробила проект)
Рішення за проектом ______________________________________________________________
(суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)
від "___" ____________ 20__ року № _______.
(документ, який засвідчує погодження проектної документації)
3. Монтаж здійснено ______________________________________________________________.
(найменування організації, ліцензія)
Випробування, наладка проведені ___________________________________________________.
(найменування організації, ліцензія)
4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від "___" ____________ 20__ р. № __________.
5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Під час обстеження встановлено:

1. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.
2. Електроустановка забезпечена проектною документацією.
3. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.
4. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).
5. Засоби обліку електричної енергії:
- лічильник: тип __________, номер _____________, клас точності _____, номінальний струм ______ А, покази _______________ кВт·год., рік повірки _________________;
- трансформатори струму: номер _________________, тип _______________, клас точності ____, Ктс __________, рік останньої повірки _________.

Висновок про допуск на підключення електроустановки

На підставі наданої технічної документації та обстеження електроустановки (а)
_________________________________________________________________________________
(назва об'єкта (електроустановки), перелік обладнання)
можуть бути підключені до електричної мережі.

Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення.

Акт допуску складено на _____ аркушах у _____ примірниках.

Акт допуску склав:

Уповноважена особа
організації, що проводила огляд:

________________
(посада)

________________________________
(П. І. Б.)

_________________
(підпис)

Під час огляду присутній:

Замовник

________________________________
(П. І. Б.)

_________________
(підпис) 
« Правила приєднання електроустановок до електричних мереж   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям с изменениями »
электрические сети