Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Технічні умови для виробництва електричної енергії - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Оглавление
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Підготовка та видача технічних умов
Виконання технічних умов
Допуск на підключення електроустановки
Підключення електроустановки до електричної мережі
Опитувальні листи
Технічні умови для юридичних та фізичних осіб
Технічні умови для населення
Технічні умови для виробництва електричної енергії
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення

Додаток 5
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Технічні умови приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії

(типова форма)

Додаток _____
до договору про приєднання до електричних мереж
"___" ____________ року
№ _______

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.
______________________________________________________________________________________
(назва об'єкта)
Розрахункові значення:
Струм короткого замикання в точці підключення ________ А;
Нормально допустимий струм обладнання електроустановки ________ А;
Максимальний ударний струм несинхронного включення ________ А.

Розрахунки виконано: ___________________________________________________________________
(назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунки)
___________________________________________________________________________ (додаються).
1. Місцезнаходження об'єкта, його назва:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Прогнозована величина електричної потужності _______ кВт,
у тому числі:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Точка приєднання _________________________________________________, опора № __________
(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)
4. Вимоги до точки приєднання:
4.1. Перевірка обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від електроустановки:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.2. Обладнання комірки в точці приєднання дуговим захистом за струмовим принципом:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.3. Вимоги щодо встановлення устаткування, яке унеможливлює пошкодження обладнання в точці приєднання у разі несинхронного включення: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.4. Обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім трьохполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги електроустановки в Об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до Об'єднаної енергетичної системи України та електрогенераційної установки:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4.5. Улаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Компенсація реактивної потужності _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Розрахунковий облік відпущеної електричної енергії ________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Для приєднання електроустановки замовнику необхідно забезпечити технічні характеристики електричної мережі від точки (точок) приєднання до електроустановки:
7.1. Лінії основного приєднання: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.2. Лінії резервного приєднання: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.3. Вимоги щодо влаштування автоматичного переводу навантаження електроустановки в разі аварійного знеструмлення в точці приєднання: _______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.4. Установлення автоматики відокремлення для переводу електроустановки в разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України в автономний режим роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України:
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.5. Засоби поліпшення якості та забезпечення електромагнітної сумісності: ______________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7.6. Засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. Релейний захист і автоматика, захист від коротких замикань та перевантажень, у тому числі вимоги щодо влаштування резервного захисту у разі відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання в бік електроустановки: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Телемеханізація: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
10. Організація зв'язку: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
11. Організація змін в інформаційно-обчислювальному комплексі: ______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
12. Плани траси ЛЕП 0,4 - 10 кВ і місце розташування ТП 6-10/0,4 кВ погодити з усіма заінтересованими організаціями, землевласниками (землекористувачами) та _____________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
13. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності: ________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
14. До початку будівництва проект погодити з: _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
15. Оформити допуск на підключення об'єкта під напругу відповідно до законодавства:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
16. Додаткові вимоги та рекомендації (за згодою замовника):
16.1. Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
16.2. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: __________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
16.3. Рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи електроустановки: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

17. Примітки:

1. Для електроустановки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, заповнюються тільки пункти 1, 2, 3, 4.4, 4.5, 7.1, 15.1.

2. Для електроустановки, що призначена для паралельної роботи з Об'єднаною енергетичною системою України, не заповнюються пункти 4.4 та 4.5.

Головний інженер __________________ ___________________

Вик. інженер _____________________ тел. __________________ 
« Правила пользования электрической энергией   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям »
электрические сети