Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Технічні умови для населення - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Оглавление
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Підготовка та видача технічних умов
Виконання технічних умов
Допуск на підключення електроустановки
Підключення електроустановки до електричної мережі
Опитувальні листи
Технічні умови для юридичних та фізичних осіб
Технічні умови для населення
Технічні умови для виробництва електричної енергії
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення

Додаток 4
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок для населення

(типова форма)

Додаток _____
до договору про приєднання до електричних мереж
"___" ____________ року
№ _____________

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.
_____________________________________________________________________________________.
(назва споруди - житловий будинок, гараж, дачний будинок тощо)
1. Місцезнаходження об'єкта замовника
_____________________________________________________________________________________.
(назва населеного пункту, вулиці, № ділянки у кварталі індивідуальної забудови)
2. Величини прогнозованого навантаження потужністю _______ кВт,

у тому числі для:

стаціонарної електричної плити
електричного підігріву води
опалення приміщень

______ кВт,
______ кВт,
______ кВт.

3. Напруга ___________ В.
(220, 380)
4. Джерело електропостачання: __________________________________________________________.
(ТП, власник ТП, блок-станція)
_____________________________________________________________, опора № ________________.
(диспетчерська назва ЛЕП)
5. Точка підключення: __________________________________________________________________.
(відповідно до межі експлуатаційної відповідальності)
6. Вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
7. Розрахунковий облік електричної енергії: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(вимоги до влаштування обліку - розташування, тип засобу обліку, монтаж дооблікового автомата тощо)
8. Влаштування захисту від пошкоджень та обмеження дозволеної потужності:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(тип дооблікових та післяоблікових автоматів з зазначенням допустимих величин струмів вимкнення пристроїв,
пристрій захисного вимкнення, монтаж контуру заземлення, виконання силової електропроводки в
3-провідному виконанні тощо)
9. Перелік документів, які необхідно надати для підключення: _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(протоколи випробування електропроводки та заміру контуру заземлення, акти прихованих робіт,
сертифікат на опори тощо)
10. Інші вимоги, передбачені законодавством України: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
11. Акт допуску на підключення оформити в _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Головний інженер (інженер РЕМ)

__________[______
(підпис)

______________________________
(прізвище та ініціали)

Виконавець _______________
(посада)

________________
(підпис)

______________________________
(прізвище та ініціали)

Контактний телефон виконавця:

________________ 
« Правила пользования электрической энергией   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям »
электрические сети