Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Технічні умови для юридичних та фізичних осіб - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Оглавление
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Підготовка та видача технічних умов
Виконання технічних умов
Допуск на підключення електроустановки
Підключення електроустановки до електричної мережі
Опитувальні листи
Технічні умови для юридичних та фізичних осіб
Технічні умови для населення
Технічні умови для виробництва електричної енергії
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення

Додаток 3
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення)

(типова форма)

Додаток ________
до договору про приєднання до електричних мереж
від "___" ____________ року
№ ___________

Дата видачі "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
(назва об'єкта та повне найменування замовника)
1. Місцезнаходження об'єкта замовника: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Призначення об'єкта ___________________________________________________________________.
Прогнозований рік завершення будівництва: _______________________________________________.
2. Величини розрахункового максимального навантаження _________ кВт,
у тому числі:

I категорія
у тому числі для:
електронагрівальних установок
екологічної броні
аварійної броні
технологічної броні

_______ кВт,

______ кВт (у разі необхідності),
______ кВт,
______ кВт,
______ кВт;

II категорія
у тому числі для:
електронагрівальних установок
екологічної броні
аварійної броні
технологічної броні

______ кВт,

______ кВт (у разі необхідності),
______ кВт,
______ кВт,
______ кВт;

III категорія
у тому числі для:
електронагрівальних установок

______ кВт,

______ кВт (у разі необхідності).

3. Джерело електропостачання ___________________________________________________________.
(ТП, власник ТП, блок-станція)
4. Точка приєднання ___________________________________________, опора № ________________.
(диспетчерська назва ЛЕП)
Напруга в точці приєднання: _____________________ В.
5. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки
замовника: ____________________ А.
Розрахунок виконано: ___________________________________________________________________
(назва проектної, наукової або іншої організації, яка виконала розрахунок)
____________________________________________________________________________ (додається).
6. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.
7. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:
7.1. Вимоги до електромереж основного живлення:
________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.2. Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.3. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії: _____________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.4. Вимоги до компенсації реактивної потужності ___________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.5. Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА): _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.6.* Установлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.7. Вимоги до релейного захисту й автоматики, захисту від коротких замикань та перевантажень, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.8. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.9. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки: ______________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
7.10. Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8. Додаткові вимоги та умови:
8.1.* Додаткова потужність для споживачів, які будуть підключені в перспективі на договірних умовах: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8.2. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8.2.1.* Додаткові технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів, у разі необхідності, одержати: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8.3.* Рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8.4. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: ___________________________
______________________________________________________________________________________.
9. До початку будівництва проект погодити з _______________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Головний інженер _________________ ____________________

Вик. інженер _____________________ тел. __________________

____________
* Заповнюються за згодою замовника. 
« Правила пользования электрической энергией   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям »
электрические сети