Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Опитувальні листи - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Оглавление
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Підготовка та видача технічних умов
Виконання технічних умов
Допуск на підключення електроустановки
Підключення електроустановки до електричної мережі
Опитувальні листи
Технічні умови для юридичних та фізичних осіб
Технічні умови для населення
Технічні умови для виробництва електричної енергії
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення

Додаток 1

до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

(типова форма)

1. Найменування, місцезнаходження, телефон замовника: _________________________________
______________________________________________________________________________________.
2. Найменування, місцезнаходження, телефон проектної організації: _________________________
______________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________.
3. Назва, місцезнаходження та функціональне призначення об'єкта: _________________________
______________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________.
4. Нове будівництво, реконструкція, модернізація, збільшення потужності.
——————————————————————————————————————————
(зайве закреслити)
5. Сумарне розрахункове електричне навантаження електроустановок замовника:
______________________________________________________________________________________.
6. Категорія надійності електропостачання струмоприймачів замовника за надійністю електропостачання (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії):

Струмоприймач (назва)

Належність (за прогнозом) до екологічної або аварійної броні

Категорія за ПУЕ

Розрахункове навантаження7. Рік початку будівництва (реконструкції, модернізації):

____________________.

Рік уведення об'єкта в експлуатацію:

____________________,

Графік уведення в дію потужностей за роками: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
8. Режим роботи електроустановок: ___________________________________________________.
9. Орієнтовна схема підключення: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
10. Потужність будівельних електромеханізмів ______________ кВт, категорія ________________.

Проектувальна організація:

Замовник:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

М. П.

М. П.

________________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Опитувальний лист для населення

(типова форма)

1. Сумарне розрахункове електричне навантаження електроустановки замовника:
__________________________________________________________________________________ кВт,
у тому числі необхідна потужність електротермічного обладнання: _________________________ кВт.

2. Напруга приєднання: _________________________________________________________ кВ.

3. Відомості щодо необхідної замовнику категорії надійності електропостачання об'єкта та
електротермічного обладнання: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

4. Орієнтовна схема підключення: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.


Замовник:
________________________________
________________________________
__________________________________________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)
 
« Правила пользования электрической энергией   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям »
электрические сети