Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Підключення електроустановки до електричної мережі - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Оглавление
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Підготовка та видача технічних умов
Виконання технічних умов
Допуск на підключення електроустановки
Підключення електроустановки до електричної мережі
Опитувальні листи
Технічні умови для юридичних та фізичних осіб
Технічні умови для населення
Технічні умови для виробництва електричної енергії
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення

5.1. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі здійснюється власником мереж відповідно до договору про приєднання, про що обов'язково повідомляється постачальник електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого відбувається підключення.

У разі, якщо підключається електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії та паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, про її підключення повідомляється державне підприємство, яке виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України.

5.2. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі проводиться відповідно до умов договору про приєднання протягом 5 робочих днів після виконання таких вимог:

1) схема електрозабезпечення й електроустановка замовника (нова або реконструйована чи модернізована), схема розрахункового обліку електричної енергії відповідають вимогам чинних нормативних документів, технічним умовам приєднання електроустановки, проектній документації, узгодженій у встановленому порядку;

2) виконавча, технічна та приймально-здавальна документація надані замовником у повному обсязі і відповідають вимогам нормативних документів;

3) оформлено допуск на підключення електроустановки інженерного електрозабезпечення об'єкта;

4) замовником оплачена визначена договором вартість послуг за приєднання та підключення;

5) укладені договір про постачання електричної енергії (про користування електричною енергією) та в обумовлених Правилами користування електричною енергією випадках договір про спільне використання технологічних електричних мереж або про технічне забезпечення електропостачання, а власником електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, укладені передбачені законодавством договори, пов'язані з виробництвом, передачею та продажем виробленої електричної енергії (у разі необхідності);

6) у замовника є оперативний та оперативно-ремонтний персонал та особа, відповідальна за електрогосподарство, або укладений договір про обслуговування електроустановок замовника з організаціями або фізичними особами, які атестовані, пройшли навчання, перевірку знань та мають право на виконання таких робіт;

7) установлені згідно з вимогами законодавства та нормативно-технічних документів засоби розрахункового (комерційного) обліку, а для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, виконано роботи з уведення точок обліку електричної енергії до інформаційно-обчислювального комплексу електропередавальної організації та проведення погодження звітних макетів;

8) у разі потреби між власником транзитної електроустановки та організацією, яка має право на виконання відповідних робіт, укладено договір про оперативно-технічне обслуговування транзитних електроустановок (кабельних ліній, розподільчих пунктів, трансформаторних підстанцій тощо), які набули статусу транзитних після виконання технічних умов приєднання електроустановки замовника відповідно до договору про приєднання.

5.3. Оперативно-технічне обслуговування транзитної електроустановки може здійснюватись її власником самостійно або шляхом передачі цієї електроустановки електропередавальній організації у встановленому законодавством України порядку згідно з відповідним договором.

5.4.Підключення до електричної мережі електроустановок та об'єктів, які протягом місяця були знеструмлені, здійснюється після технічного огляду і оформлення акта допуску на підключення електроустановки до електричної мережі в установленому цими Правилами порядку.

Начальник відділу регулювання
відносин ліцензіатів із
споживачами

І. Городиський 
« Правила пользования электрической энергией   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям »
электрические сети