Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Допуск на підключення електроустановки - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Оглавление
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Підготовка та видача технічних умов
Виконання технічних умов
Допуск на підключення електроустановки
Підключення електроустановки до електричної мережі
Опитувальні листи
Технічні умови для юридичних та фізичних осіб
Технічні умови для населення
Технічні умови для виробництва електричної енергії
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення

4.1. Підключення електроустановки замовника до електричної мережі (за винятком електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) здійснюється на підставі акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки.

Допуск на підключення електроустановки замовник має право отримувати як в цілому на всю електроустановку, так і на її складові частини відповідно до умов договору про приєднання.

Підключення до електричної мережі електроустановки замовника, призначеної для виробництва електричної енергії, здійснюється на підставі акта технічної комісії про готовність електроустановки до прийняття в експлуатацію. Акт технічної комісії про готовність електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, до прийняття в експлуатацію оформляється у разі позитивних результатів приймально-здавальних випробувань цієї електроустановки.

4.2. Усі новозбудовані, реконструйовані та модернізовані електроустановки замовників повинні відповідати вимогам нормативних актів, проектної документації, цих Правил і бути забезпечені проектною, приймально-здавальною та експлуатаційною документацією та засобами захисту від ураження електрострумом.

4.3. Допуск на підключення електроустановки інженерного електрозабезпечення об'єкта замовника (за винятком електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) здійснює організація, яка видала технічні умови (власник електричних мереж, до яких приєднана електроустановка замовника) під час огляду цієї електроустановки в складі робочої комісії.

4.4. Допуск на підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, здійснює державна технічна комісія у встановленому законодавством порядку.

До скликання державної приймальної технічної комісії замовником у встановленому порядку створюється робоча комісія.

Прийняття закінченої будівництвом електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, в експлуатацію здійснюється державною приймальною технічною комісією лише після усунення всіх недоліків та порушень, виявлених робочою комісією. До акта технічної комісії про готовність установки до прийняття в експлуатацію додається однолінійна схема електрозабезпечення із зазначенням основних параметрів електричної мережі та обладнання. Схема електрозабезпечення підписується особою, відповідальною за електрогосподарство, затверджується керівником замовника та завіряється печаткою.

Допуск на підключення електроустановок, у яких застосовується обладнання іноземного виробництва, проводиться за наявності сертифіката відповідності обладнання до діючих в Україні стандартів, якщо таке обладнання підлягає сертифікації.

4.5. До складу робочої комісії включаються представники замовника, власника мереж та відповідної регіональної інспекції Держенергонагляду.

4.6. Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки або акт технічної комісії про готовність електроустановки до прийняття в експлуатацію оформляється у разі позитивних результатів приймально-здавальних випробувань електроустановки.

4.7. Для оформлення акта допуску на підключення електроустановки замовник письмово звертається до власника електричних мереж, до яких приєднується електроустановка замовника, із заявою про проведення технічного огляду та допуску на підключення електроустановки до електричної мережі (додаток 6).

4.8. До заяви замовник зобов'язаний додати таку документацію:

технічні умови приєднання електроустановки та довідку про їх виконання організації, яка видала технічні умови;

проектну документацію, погоджену в установленому цими Правилами порядку;

однолінійну схему електрозабезпечення електроустановки;

акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

відомості про встановлені та змонтовані засоби обліку електричної енергії, а в разі встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних протоколи їх параметризації у вигляді таблиці "Перелік засобів обліку електричної енергії" (додаток 7).

Юридичні особи та фізичні особи (крім населення) додатково надають:

приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією (із зазначенням номерів ліцензій, дати їх видачі та органу, що видав ліцензії) та замовником;

протокол перевірки знань та наказ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство, або договір про обслуговування електроустановок організацією, яка має право на виконання таких робіт;

список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу (прізвище, ім'я, по батькові, посада, кваліфікаційна група з електробезпеки, номери контактних телефонів), яким дозволяється від імені споживача давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори та записи;

виконавчі схеми, акти на скриті роботи;

документація в залежності від типу електрообладнання, яке допускається до підключення, згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок "Норми приймально-здавальних випробувань".

4.9. Власник мереж проводить перевірку відповідності споруджених електроустановок замовника затвердженій проектній документації.

Якщо необхідна документація не надана, надана не в повному обсязі або не відповідає вимогам Правил, технічне обстеження об'єкта не проводиться. Зауваження щодо наданої документації письмово направляються замовнику протягом 5 робочих днів з дня прийняття заяви.

Заява підлягає розгляду в термін до 5 робочих днів, після чого електропередавальна організація разом із замовником узгоджують дату і час технічного обстеження електроустановок.

4.10. Для оформлення результатів приймально-здавальних випробувань електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, замовник пред'являє представникам відповідної робочої комісії для перевірки та технічного огляду відповідну електроустановку.

4.11. Технічний огляд електроустановок проводиться членами робочої комісії за участю особи, відповідальної за електрогосподарство замовника, протягом 5 робочих днів з дня розгляду заяви. Відповідальна за електрогосподарство замовника особа згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів має забезпечити належні умови для проведення обстеження та необхідні заходи безпеки.

Під час технічного огляду замовник надає проектну та технічну документацію, акти виконаних робіт тощо в необхідному обсязі.

Робоча комісія проводить перевірку відповідності спорудженої електроустановки замовника затвердженій проектній документації.

Членам робочої комісії під час технічного обстеження забороняється виконувати будь-які роботи в електроустановках замовника.

4.12. Після розгляду наданої документації, обстеження електроустановки та комплексного випробування складається акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки (додаток 8 для юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) або додаток 9 для населення). Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки містить висновок про відповідність будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт затвердженій проектній документації та про можливість підключення електроустановки до електричної мережі.

Після розгляду наданої документації, технічного обстеження електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, та комплексного випробування державною технічною комісією складається акт про готовність електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, до експлуатації. Акт містить висновок про можливість підключення до електричної мережі електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії.

До акта додається складена власником мереж, до яких приєднується електроустановка замовника, однолінійна схема інженерного електрозабезпечення із зазначенням основних параметрів мережі та обладнання. Схема електрозабезпечення підписується замовником.

4.13. Акт допуску оформляється у двох примірниках та реєструється в журналі територіального підрозділу електропередавальної організації. Один примірник надається замовнику, другий залишається в структурному підрозділі установи, яка проводила допуск.

4.14. У разі виявлення недоробок та дефектів, відхилення від проекту, відсутності відповідних засобів пожежогасіння, відсутності в замовника власного електротехнічного персоналу, який має необхідні знання, пройшов інструктаж відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, та призначеної відповідальної особи за електрогосподарство акт допуску або результати приймально-здавальних випробувань не оформляються.

4.15. У разі неготовності електроустановки власник мереж разом з замовником складають акт, в якому зазначається перелік недоліків з посиланням на конкретні пункти (статті) норм і правил, проектної документації, які порушені.

У разі неготовності електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, державною приймальною комісією складається акт про відмову в рішенні про введення в експлуатацію електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, у якому зазначається перелік порушень.

Замовник зобов'язаний усунути виявлені при обстеженні порушення, звернувши особливу увагу на технічний стан електроустановок, організацію розрахункового обліку електричної енергії, наявність резервних джерел електропостачання та їх технічний стан.

Після усунення недоліків електроустановки підлягають повторному обстеженню у порядку, передбаченому цими Правилами.

4.16. До введення в експлуатацію електроустановки з виробництва електричної енергії, робота якої можлива паралельно з електроустановками (електричними мережами) електропередавальної організації, власником електроустановки з виробництва електричної енергії разом з відповідною електропередавальною організацією має бути розроблено та узгоджено порядок взаємодії оперативного персоналу електропередавальної організації з оперативним персоналом власника електроустановки з виробництва електричної енергії під час включення в роботу електроустановки з виробництва електричної енергії. 
« Правила пользования электрической энергией   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям »
электрические сети