Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Виконання технічних умов - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Оглавление
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Підготовка та видача технічних умов
Виконання технічних умов
Допуск на підключення електроустановки
Підключення електроустановки до електричної мережі
Опитувальні листи
Технічні умови для юридичних та фізичних осіб
Технічні умови для населення
Технічні умови для виробництва електричної енергії
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення

3.1. Власник мереж має забезпечити відповідно до умов договору про приєднання технічну можливість підключення електроустановок замовника в точці приєднання.

Замовник має забезпечити за власний рахунок виконання технічних умов та оплатити власнику електричних мереж вартість приєднання до електричних мереж.

У разі приєднання віддалених географічно тимчасових об'єктів (бурових, земснарядів тощо) замовник за власний рахунок забезпечує будівництво ліній електропередач від електричних мереж власника мереж до об'єкта замовника, які є невід'ємною частиною електроустановки замовника.

У разі, коли передбачається проведення реконструкції або модернізації розподільчих електричних мереж або технологічного обладнання власника електричної мережі, пов'язаних з приєднанням електроустановки замовника, власник цієї електроустановки має право звернутися до Національної комісії регулювання електроенергетики України за експертним висновком щодо технічної обґрунтованості технічних вимог на приєднання, обсягу робіт.

3.2. Замовник після оплати вартості видачі технічних умов приєднання отримує для підписання проект договору про приєднання до електричних мереж, який розробляється власником мереж на основі Примірного договору про приєднання, схваленого постановою НКРЕ від 14.12.2005 № 1136.

Термін надання проекту договору про приєднання має не перевищувати 15 робочих днів з дня подання власнику мереж заяви про приєднання.

Договір про приєднання має містити умови, які стосуються виключно приєднання відповідної електроустановки замовника до електричної мережі.

Під час дії договору про приєднання до електричних мереж виконання технічних умов приєднання електроустановки є обов'язковим для сторін договору про приєднанняй організацій, яким доручено виконувати проектні роботи. У разі необхідності обґрунтованого відхилення від вимог технічних умов приєднання це відхилення має бути погоджене з організацією, яка видала технічні умови приєднання.

3.3. Проектні, будівельно-монтажні і налагоджувальні роботи, пов'язані з виконанням договору про приєднання та технічних умов приєднання, мають виконуватися організаціями та/або фізичними особами, які мають право на виконання цих робіт.

3.4. Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на узгодження власнику мереж проектну документацію електрозабезпечення електроустановки.

Проектна документація виконується відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі отриманих замовником технічних умов приєднання електроустановки.

Проектна документація електрозабезпечення електроустановки напругою понад 1000 В, яка призначена для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України, має бути погоджена Держенергонаглядом.

Термін розгляду поданої на узгодження проектної документації і її узгодження, за умови відсутності відхилень від технічних умов приєднання і чинних нормативних документів, не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання власником мереж. За результатами розгляду власником мереж оформляється технічне рішення до проектної документації. У технічному рішенні в стислій формі зазначаються основні показники запроектованих інженерних мереж електрозабезпечення електроустановки, описуються схема електрозабезпечення, вузли обліку тощо. Зауваження та рекомендації до проектної документації викладаються окремим розділом у технічному рішенні.

У разі погодження проектної документації без зауважень гриф про погодження проставляється у правому верхньому куті аркуша "Загальні дані" одного примірника проектної документації.

У тих випадках, коли в розглянутій проектній документації виявлені відхилення від технічних умов приєднання або чинних нормативних документів, власник мереж протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання проекту має надати замовнику лист із зауваженнями та рекомендаціями щодо доопрацювання проектної документації або узгодити її із зауваженнями.

У разі узгодження проектної документації із зауваженнями зауваження і пропозиції до проекту викладаються в супровідному листі, про що на аркуші "Загальні дані" одного примірника проектної документації поруч з грифом про погодження робиться відповідна відмітка.

Термін доопрацювання не може перевищувати 30 календарних днів з дня отримання замовником відхиленої проектної документації.

Після доопрацювання проектної документації термін узгодження має не перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання власником мереж доопрацьованої проектної документації.

Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання власнику мереж відповідної заяви не пізніше ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання.

Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації або неврахування в доопрацьованому проекті зауважень власника мереж або відсутності звернення щодо продовження строку доопрацювання проектної документації може бути підставою для розірвання сторонами договору в установленому законодавством України порядку.

Узгоджена проектна документація електрозабезпечення електроустановки є чинною на весь час дії договору про приєднання.

Зміни до проекту можуть бути внесені згідно з установленим цими Правилами порядком.

3.5. Тимчасове електрозабезпечення струмоприймачів від мереж електропередавальної організації, які планується використати для будівництва (реконструкції чи модернізації) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов приєднання та умов договору про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі, виконується на підставі договору про постачання електричної енергії між підрядником з будівництва і відповідним постачальником електричної енергії.

Приєднання будівельних струмоприймачів підрядної організації до електричних мереж власника мереж виконується відповідно до цих Правил.

Технічні умови приєднання будівельних струмоприймачів до електричної мережі є невід'ємною частиною договору про приєднання будівельних струмоприймачів.

Підключення будівельних струмоприймачів до електричної мережі здійснюється після виконання технічних умов приєднання будівельних струмоприймачів.

З метою тимчасового електрозабезпечення будівельних струмоприймачів договір про постачання електричної енергії укладається у встановленому законодавством України порядку і діє до завершення терміну дії договору про приєднання електроустановки замовника до електричної мережі.

3.6. Умови приєднання до електричної мережі замовника електроустановок для тимчасового електрозабезпечення струмоприймачів, які планується використати для спорудження (реконструкції чи модернізації) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов та умов договору про приєднання електроустановок замовника, умови постачання електричної енергії замовнику для цих потреб можуть бути за згодою сторін зазначені в договорі про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі.

У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замовника, взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними договорами між цим замовником та підрядною організацією.

3.7. Будівництво нових ділянок електричної мережі та/або її реконструкція чи модернізація, що виконується з метою приєднання електроустановки замовника, здійснюється власником цієї електричної мережі.

3.8. Після закінчення будівельно-монтажних і налагоджувальних робіт нові та/або реконструйовані чи модернізовані електроустановки мають пройти приймально-здавальні випробування. У разі позитивних результатів випробувань електроустановки приймаються замовником від будівельно-монтажних і налагоджувальних організацій згідно з актами, передбаченими нормативно-технічними документами.

Для приймально-здавальних випробувань дозволяється подача напруги на електроустановку протягом строку випробування на підставі та відповідно до умов відповідного договору.

У разі відсутності зауважень до виконання проекту та технічних умов приєднання електроустановки власники суміжних електроустановок складають акт балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. 
« Правила пользования электрической энергией   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям »
электрические сети