Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Підготовка та видача технічних умов - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Оглавление
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Підготовка та видача технічних умов
Виконання технічних умов
Допуск на підключення електроустановки
Підключення електроустановки до електричної мережі
Опитувальні листи
Технічні умови для юридичних та фізичних осіб
Технічні умови для населення
Технічні умови для виробництва електричної енергії
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення

2.1. Технічні умови приєднання видаються власником електричних мереж у разі приєднання нової електроустановки, збільшення електричної потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи модернізації, зміни вимог замовника до надійності електрозабезпечення електроустановки.

У разі зміни форми власності чи власника електроустановки за умови, що це не призведе до зміни технічних параметрів та вимог до категорії з надійності електрозабезпечення цієї електроустановки, нові технічні умови приєднання не видаються.

2.2. У разі необхідності приєднання електроустановки замовника до електричних мереж напругою вище 1000 В технічні умови приєднання розробляються власником мереж з урахуванням вимог детальних планів території та схем розвитку електричних мереж напругою вище 1000 В на поточний та перспективний періоди, розроблених на підставі генеральних планів населених пунктів.

2.3. За умови досягнення між відповідним споживачем та замовником взаємної згоди щодо приєднання електроустановок замовника до електричної мережі споживача технічні умови приєднання видаються цим споживачем у межах дозволеної потужності за узгодженням з електропередавальною організацією та/або постачальником електричної енергії вимог до організації розрахункового обліку електричної енергії та точок установлення розрахункових засобів обліку, категорії струмоприймачів з надійності електрозабезпечення.

За письмовою згодою споживача електропередавальна організація може видати замовнику технічні умови приєднання його електроустановок до технологічних електричних мереж споживача та проконтролювати розподіл електричної потужності.

У разі, якщо в споживача недостатньо дозволеної потужності для підключення електроустановки замовника або схема електрозабезпечення електроустановки споживача не відповідає вимогам з надійності електрозабезпечення електроустановки замовника, замовник звертається із запитом до електропередавальної організації щодо видачі технічних умов приєднання до електричних мереж електропередавальної організації.

2.4. Для отримання технічних умов та проекту договору про приєднання замовник звертається до власника електричних мереж за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання.

2.5. У заяві про приєднання електроустановок юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності мають бути такі дані:

сфера діяльності, місцезнаходження та банківські реквізити заявника;

назва об'єкта та його місцезнаходження, мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція, модернізація, зміна категорії надійності електрозабезпечення, збільшення потужності).

До заяви додаються:

квитанція про оплату вартості видачі технічних умов;

підписаний заявником та проектувальною організацією Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, складений за типовою формою (додаток 1);

ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки;

копія дозволу, отриманого в установленому порядку на проектно-вишукувальні роботи на певній ділянці;

копія документа, який підтверджує право власності на цей об'єкт та право власності чи використання земельної ділянки під будівництво або реконструкцію чи модернізацію об'єкта;

копія належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори.

2.6. У заяві про приєднання електроустановок фізичних осіб (населення) мають бути наведені такі дані:

назва об'єкта та його місцезнаходження, паспортні дані заявника;

мета отримання технічних умов приєднання (будівництво, реконструкція, модернізація, зміна категорії надійності електрозабезпечення, збільшення потужності).

До заяви додаються:

квитанція про оплату вартості видачі технічних умов;

підписаний замовником Опитувальний лист для населення, складений за типовою формою (додаток 2), у якому зазначаються відомості про параметри об'єкта замовника;

копія свідоцтва про право власності або іншого документа, що підтверджує право власності або користування об'єктом.

2.7. Вартість видачі технічних умов приєднання або змін до них визначається організацією, яка розробляє і видає технічні умови згідно з кошторисом, складеним на підставі Порядку надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 № 2328.

2.8.У разі зміни даних, зазначених в Опитувальному листі, замовник має додатково звернутися до організації, яка видала технічні умови щодо внесення змін до технічних умов приєднання та умов договору про приєднання.

Видача нових технічних умов та укладення договору про приєднання або внесення змін до них здійснюється відповідно до встановленого цими Правилами порядку.

2.9. Власник мереж під час підготовки технічних умов приєднання має керуватися принципами надійності електрозабезпечення відповідно до заявленої замовником категорії струмоприймачів з надійності електрозабезпечення, указаної у заяві про приєднання (при підготовці технічних умов приєднання ця категорія може бути змінена власником мереж за умови погодження із замовником), енергозбереження, забезпечення якості електричної енергії, мінімальної вартості експлуатаційних витрат під час передачі електричної енергії.

Вимоги технічних умов приєднання мають відповідати нормативно-правовим актам України та нормативно-технічним документам щодо будівництва та проектування.

Точка обліку електричної енергії має збігатися з запроектованою межею балансової належності в точці приєднання електроустановки замовника (за винятком електроустановок на тимчасових об'єктах, віддалених географічно (бурових, земснарядах тощо), точка обліку для яких установлюється безпосередньо на об'єкті).

Усі узгодження технічних умов приєднання електроустановки між структурними підрозділами власника електричних мереж (внутрішні узгодження) виконуються цим власником електричних мереж самостійно.

У разі, якщо напруга в точці приєднання електроустановки понад 1000 В, технічні умови приєднання цієї електроустановки мають бути погоджені власником електричних мереж з Держенергонаглядом.

2.10. Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) складаються за типовою формою (додаток 3) та містять:

1) основні відомості про об'єкт та його місцезнаходження, у тому числі призначення об'єкта та прогнозований рік завершення будівництва;

2) величинупрогнозованого максимального навантаження (у тому числі за категоріями надійності електрозабезпечення струмоприймачів), прогнозовану величину потужності струмоприймачів екологічної, аварійної та технологічної броні (для струмоприймачів I та II категорій за надійністю електрозабезпечення);

3) точки приєднання (підстанція, електростанція, лінія електропередачі, розподільний пристрій, секції розподільного пристрою, комірки), величину номінальної напруги електромережі, до якої приєднуються електроустановки замовника, виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електрозабезпечення цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднаній енергетичній системі України;

4) розрахункове значення струму короткого замикання в точці підключення (розрахунок забезпечується власником мереж);

5) технічні характеристики електричної мережі;

6) вимоги до розрахункового обліку електричної енергії та точки (місця) установлення розрахункових засобів обліку, у тому числі для струмоприймачів екологічної броні;

7) технічні вимоги до компенсації реактивної потужності;

8) рекомендації щодо встановлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії, якщо приєднання електроустановок замовника до електричної мережі може призвести до погіршення якості електричної енергії;

9) вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної протиаварійної автоматики (СПА);

10) вимоги до релейного захисту, автоматики, телемеханіки, зв'язку, ізоляції, захисту від перенапруги й електробезпеки, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо;

11) специфічні вимоги щодо живлення електроустановок замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі;

12) вимоги до електрозабезпечення приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва, реконструкції чи модернізації об'єктів електромереж;

13) рекомендації щодо використання типових проектів електрозабезпечення електроустановок;

14) рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження.

2.11. Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок для населення складаються за типовою формою (додаток 4) та містять:

1) назву об'єкта чи електроустановки та його місцезнаходження;

2) величину розрахункового навантаження, у тому числі на електроопалення, електроводонагрівання;

3) напругу, на якій здійснюється підключення;

4) вимоги до влаштування розрахункового обліку електричної енергії;

5) вимоги до влаштування систем захисту від пошкоджень та недопущення перевищення дозволеної потужності;

6) вимоги до влаштування заземлення та захисних заходів електробезпеки в точці підключення.

2.12. Технічні умови приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, складаються за типовою формою (додаток 5) та додатково містять:

2.12.1. Для електроустановки, призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України:

розрахункові значення струмів короткого замикання в точці підключення електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії до існуючої електричної мережі;

вимоги щодо перевірки обладнання в точці приєднання на дію струму короткого замикання, виходячи з умов підживлення короткого замикання від електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії;

вимоги щодо влаштування автоматичного переводу навантаження електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, у разі аварійного знеструмлення в точці приєднання шляхом організації додаткових підключень цієї електроустановки за відповідними колами. Кількість та параметри додаткових кіл підключення визначаються виходячи з потужності, яку необхідно передати;

вимоги щодо обладнання електроустановки захистом від пошкоджень, у тому числі в точці приєднання;

вимоги щодо встановлення устаткування, яке унеможливлює пошкодження обладнання в точці приєднання у разі несинхронного включення;

вимоги щодо встановлення автоматики відокремлення для переводу в автономний режим електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії у разі порушень в об'єднаній енергетичній системі України роботи, а також можливість ручної та автоматичної синхронізації та виведення цієї електроустановки на паралельну роботу з об'єднаною енергетичною системою України;

вимоги щодо встановлення засобів вимірювальної техніки, що забезпечать контроль параметрів якості електричної енергії, яка надходить у мережу об'єднаної енергетичної системи України від електроустановки;

вимоги щодо влаштування резервного захисту у разі відмови захисту обладнання, що відключає коротке замикання у бік електроустановки;

вимоги щодо розрахунку максимальної та мінімальної електричної потужності, що передбачається до видачі в енергосистему;

рекомендації щодо встановлення засобів діагностики та реєстрації аварійних параметрів та режимів роботи цієї електроустановки.

2.12.2. Для електроустановки, не призначеної для паралельної роботи з об'єднаною енергетичною системою України:

вимогу щодо обладнання схеми переключення електроустановки в електричну мережу замовника пристроєм для блокування або двостороннім триполюсним перекидним рубильником з метою уникнення подачі напруги від електроустановки в об'єднану енергетичну систему України та одночасне підключення мереж замовника до об'єднаної енергетичної системи України та електроустановки;

вимогу щодо влаштування на розподільчому щиті електроустановки постійного контролю наявності напруги з боку об'єднаної енергетичної системи України шляхом установлення відповідного засобу вимірювальної техніки та контрольної електричної лампи.

2.13. Технічні умови приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії, видаються після надання замовником виконаного відповідною проектною організацією розрахунку стійкості обладнання, яке має бути підключене, максимальному ударному струму несинхронного включення у разі виникнення аварійного режиму в об'єднаній енергетичній системі України. При перевищенні величини цього струму нормально допустимої величини паралельна робота цієї електроустановки з об'єднаною енергетичною системою України не допускається. 
« Правила пользования электрической энергией   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям »
электрические сети