Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Оглавление
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Підготовка та видача технічних умов
Виконання технічних умов
Допуск на підключення електроустановки
Підключення електроустановки до електричної мережі
Опитувальні листи
Технічні умови для юридичних та фізичних осіб
Технічні умови для населення
Технічні умови для виробництва електричної енергії
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення

Додаток 7
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Перелік засобів обліку електричної енергії


з/п
Точка приєднання, приєднана потужність, кВт
Вимірювальні трансформатори струму
Лічильники
Примітка
КТС

тип, клас точності
рік останньої повірки
міжпові-
рочний інтервал

тип, клас точності
Iном/Imax А
покази
рік останньої повірки
міжпові-
рочний інтервал
відповідність умов експлуатації температур-
ному режиму
Додаток 8
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки


"___" ____________ 20__ року ________________________________________________________
(місце складення акта)

Електроустановка належить _____________________________________________________________
(найменування підприємства та П. І. Б. його керівника або П. І. Б. власника - фізичної особи, контактні телефони)
розташована ___________________________________________________________________________
Цей акт складено _______________________________________________________________________
(представник власника мереж/електропередавальної організації, П. І. Б., посада)
у присутності представника споживача в особі ______________________________________________
(П. І. Б., посада)
про те, що після монтажу та наладки проведено огляд змонтованого (реконструйованого) електрообладнання _____________________________________________________________________
(наводиться перелік обладнання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Надана така технічна документація:

1. Технічні умови від "___" ____________ 20__ року № ______, видані
______________________________________________________________________________________,
(назва організації, яка видала технічні умови)
продовжені ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Проектна документація розроблена __________________________________________________
(назва організації, яка розробила проект)
Рішення за проектом: ____________________________________________________________________
(суть рішення: відповідність нормативно-технічним документам, технічним умовам тощо)
від "___" ____________ 20__ року № ______.
(документ, який засвідчує узгодження проектної документації)
3. Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії від "___" ____________ 20__ р. № _____.
Монтаж здійснено ______________________________________________________________________
(найменування організації, ліцензія)
Випробування, наладка проведені _________________________________________________________
(найменування організації, ліцензія)
4. Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін від "___" ____________ 20__ р. № ______.
5. Протоколи вимірів відповідно до вимог ПУЕ (навести перелік)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Під час огляду встановлено:

1. Відповідальним за електрогосподарство призначений згідно з наказом від "___" ____________ 20_ року № __________ _________________________________________________________________,
(П. І. Б. відповідальної особи)
який має _________ групу з електробезпеки.
2. Елементи електроустановки та облік змонтовано відповідно до вимог нормативно-технічних документів, проектних рішень та технічних умов приєднання електроустановки.
3. Електроустановка забезпечена приймально-здавальною та експлуатаційною документацією.
4. Електроустановка забезпечена засобами захисту від ураження електрострумом.
5. Обладнання іноземного виробництва сертифіковане на території України (навести перелік, який включає назву обладнання, назву країни-виробника, номер сертифіката відповідності обладнання діючим в Україні стандартам): __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. За результатами комплексного випробування устаткування, дефектів електроустановки та недоліків у роботі електроустановки не виявлено.
7. Схема електропостачання забезпечує передбачену технічними умовами категорію надійності електропостачання (додається).
8. Засоби обліку електричної енергії (таблиця додається).

Висновок про допуск на підключення електроустановки

На підставі наданої технічної документації та огляду електроустановки
______________________________________________________________________________________
(назва об'єкта (електроустановки), перелік обладнання)
можуть бути підключені до електричної мережі.

Підключення електроустановки проводиться власником електричних мереж відповідно до договору про приєднання на підставі цього акта допуску на підключення.

Примітка. Документація, пов'язана з прийняттям об'єкта в цілому та/або його частин, має зберігатися у замовника та/або організації, яка здійснює експлуатацію об'єкта, протягом усього терміну експлуатації.

Акт допуску складено на _____ аркушах в _____ примірниках.

Акт допуску склав:

Уповноважена особа
організації, що проводила огляд:

__________________
(посада)
__________________________________
(П. І. Б.)
_______________
(підпис)
Під час огляду присутній:
Представник споживача

__________________________________
(П. І. Б.)
_______________
(підпис)

Додаток 9
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки
(для населення)

____________

__________________
(посада)

________________________________________
(П. І. Б.)

_________________
(підпис)

Під час огляду присутній:

Замовник

________________________________________
(П. І. Б.)

_________________
(підпис)


 
« Правила пользования электрической энергией   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям »
электрические сети