Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску - Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Оглавление
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Підготовка та видача технічних умов
Виконання технічних умов
Допуск на підключення електроустановки
Підключення електроустановки до електричної мережі
Опитувальні листи
Технічні умови для юридичних та фізичних осіб
Технічні умови для населення
Технічні умови для виробництва електричної енергії
Заява про проведення технічного огляду та оформлення допуску
Перелік засобів обліку, Акт допуску на підключення

Додаток 6
до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

Начальнику ___________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу Держенергонагляду України або електропередавальної організації)
"___" ____________ 20__ року

Заява
про проведення технічного огляду та оформлення допуску на підключення електроустановки до електричної мережі

_______________________________________________________________________________
(найменування або П. І. Б. фізичної особи - власника електроустановки)

Прошу провести первинний (повторний) технічний огляд для оформлення акта допуску на підключення до електричної мережі електроустановки:
______________________________________________________________________________________
(назва електроустановки та її місцезнаходження)
___________________________, ____________________________, _____________________________
(потужність електроустановки, рівень напруги в точці приєднання, категорія надійності електропостачання)
* Відповідальною особою за електрогосподарство призначений наказом
від "___" ____________ 20__ року № _____
______________________________________________________________________________________
(П. І. Б., посада, освіта, спеціальність)
* Електроустановка прийнята від будівельно-монтажної організації замовником згідно з
___________________________________ "___" ____________ 20__ року за № ______.
(назва та реквізити документа)

* Для обслуговування електроустановки залучається атестований персонал,
договір від "___" ____________ 20__ року № _____.
До заяви додається така документація:
* - список осіб оперативного та оперативно-ремонтного персоналу, яким дозволяється від імені Замовника давати заявки на відключення та підключення електроустановок, вести оперативні переговори;
* - протокол від "___" ____________ 20__ року № _______ перевірки знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
* - приймально-здавальний акт між будівельно-монтажною і налагоджувальною організацією
та замовником;
* - документація залежно від типу електрообладнання, яке допускається до підключення згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок "Норми приймально-здавальних випробувань" на _______ аркушах (додається);
- технічні умови від "___" ____________ 20__ року № _______;
- проект електроустановки;
- довідка організації, яка видала технічні умови щодо їх виконання та рішення цієї організації щодо
відповідності проекту технічним умовам;
- акт розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін;
- однолінійна схема електропостачання.

* М. П.

_________________
(підпис)

_____________________________
(П. І. Б.)


Примітка. Позначення "*" не стосується фізичних осіб - власників індивідуального житла, електроустановки яких приєднуються до мереж напругою 0,4 кВ. 
« Правила пользования электрической энергией   Правила присоединения электроустановок к электрическим сетям »
электрические сети