Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила оптового ринку електричної енергії України

Додаток Б - Правила оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Правила оптового ринку електричної енергії України
Обов'язкові фізичні дані
Заявки членів ринку
Прогноз необхідного покриття
Платежі оптового ринку
Додаток Б
Порядок розрахунку цінових заявок

Додаток Б
до Правил Оптового ринку електричної енергії України

Визначення та відображення в диспетчерському журналі погодинних величин навантаження та виробництва електроенергії кожним енергоблоком ТЕС за кожну годину доби на основі планового та диспетчерського погодинних графіків їх навантаження

1. Складові команд диспетчера

Відповідно до цих Правил, диспетчерської інструкції ОД-4 ведення режиму роботи ТЕС в ОЕС України здійснюється поблочно.

Команди диспетчера включають наступні параметри:

а) дата та час (година : хвилина) подачі команди tком;

б) найменування ТЕС та номер блока;

в) час (година : хвилина), з якого починається виконання команди диспетчера tпочком;

г) час (година : хвилина), на який повинна бути виконана команда диспетчера tкінцком;

д) величина потужності, на яку повинен бути завантажений енергоблок на час виконання команди Рдком;

е) ознака наданої команди Пдком (на вимогу системи - 0, за заявкою генеруючої компанії - 1).

Вважається, що зміна навантаження енергоблока в інтервалі між tпочком та tкінцком здійснюється по лінійному закону. Після набору навантаження енергоблока до величини Рдком її значення залишається постійним до початку виконання наступної команди.

Якщо наступною командою диспетчера є команда нести навантаження відповідно до "планового графіка", то програмне забезпечення повинно кожну годину формувати вищевказану команду з tпочком(к) та tкінцком(к-1) рівними значенню поточному цілому часу, а Рдком рівним величині планового навантаження за цей час.

2. Алгоритм визначення величини навантаження енергоблока на початок та кінець часу виконання команди диспетчера

1) Цикл по командах диспетчера к = 1, К (де К - кількість команд диспетчера, наданих за розрахункову добу)

2) Перевірка факту закінчення попередньої команди диспетчера до часу початку виконання К-ї команди tпочком(к) tкінцком(к-1)

3) Якщо нерівність виконана, то знаходимо величину навантаження енергоблока на початок К-ї та кінець попередньої команди диспетчера

Рпочком(к) = Рдком(к-1)

Ркінцком(к-1) = Рдком(к-1)

Перехід до пункту 1

4) Інакше, знаходимо величину навантаження енергоблока на початок К-ї та кінець попередньої команди диспетчера і корегуємо час завершення виконання попередньої команди диспетчера

величина навантаження енергоблока

tкінцком(к-1) = tпочком(к)

Ркінцком(к-1) = Рпочком(к)

Перехід до пункту 1

5) Після завершення циклу по командах диспетчера - кінець розрахунків

3. Алгоритм визначення погодинної величини навантаження енергоблока відповідно до наданих команд диспетчера

1) Цикл по годинах доби i = 1,24

2) Цикл по командах диспетчера к = 1, К

3) Перевірка наявності i-ї години доби в період між кінцем виконання попередньої команди диспетчера та початком виконання К-ї команди диспетчера

tкінцком(к-1) ≤ 60 х i tпочком(к)

4) Якщо нерівність виконується, то знаходимо величину заданого навантаження енергоблока на і-у годину доби

Рдбр(i) = Ркінцком(к-1)

Перехід до пункту 1

5) Перевірка наявності дії К-ї команди диспетчера в і-у години доби

tпочком(к) ≤ 60 х itкінцком(к)

6) Якщо нерівність виконується, то знаходимо величину заданого навантаження енергоблока на і-у годину доби

навантаження енергоблока

Перехід до пункту 1

7) Після завершення циклу по годинах доби та командах диспетчера, то перевірка завершення останньої команди (К) в розрахунковій добі

tкінцком(К) ≤ 60 х 24

8) Якщо нерівність виконується, то

Рдбр(24) = Ркінцком(К)

9) Кінець розрахунків

Величини, розраховані на основі команд диспетчера на кожну цілу годину, відображаються в погодинному диспетчерському графіку для візуального контролю виконання енергоблоками наданих команд.

4. Алгоритм визначення обсягів виробництва електроенергії кожним енергоблоком за кожну годину доби відповідно до заданого диспетчерського графіка

1) Цикл по годинах доби i = 1,24

2) Присвоєння Эдбр(i) = 0 (де Эдбр(i) - обсяг заданого виробництва електроенергії енергоблока на і-ту годину відповідно до диспетчерського графіка)

3) Цикл по командах диспетчера к = 1, К

4) Перевірка попадання (i - 1)-ї години доби між часом початку та кінця виконання попередньої команди диспетчера

tпочком(к-1) < 60 х (i - 1) і 60 х (i - 1) < tкінцком(к-1) ≤ 60 х i

5) Якщо нерівність виконується, то

Эдбр(i) = Эдбр(i) + 0,5 х (Рдбр(i-1) + Ркінцком(к-1)) х (tкінцком(к-1) - 60 х (i - 1)) / 60

6) Перевірка наявності факту початку та завершення виконання (К - 1)-ї команди диспетчера в i-й годині доби

60 х (i - 1) ≤ tпочком(к-1) < 60 х i і 60 х (i - 1) < tкінцком(к-1) ≤ 60 х i

7) Якщо нерівність виконується, то

Эдбр(i) = Эдбр(i) + 0,5 х (Рпочком(к-1) + Ркінцком(к-1)) х (tкінцком(к-1) - tпочком(к-1)) / 60

8) Перевірка попадання i-ї години доби між часом початку та кінця виконання (К - 1)-ї команди диспетчера

60 х (i - 1) ≤ tпочком(к-1) < 60 х i і tкінцком(к-1) > 60 х i

9) Якщо нерівність виконується, то знаходимо величину

Эдбр(i) = Эдбр(i) + 0,5 х (Рпочком(к-1) + Рдбр(i)) х (60 х i - tпочком(к-1)) / 60

10) Перевірка закінчення попередньої команди до початку розрахункового часу та початку К-ї команди в і-й годині доби

tкінцком(к-1) < 60 х (i - 1) і 60 х (i - 1) < tпочком(к) ≤ 60 х i

11) Якщо нерівність виконується, то знаходимо величину

Эдбр(i) = Эдбр(i) + Рдбр(i-1) х (tпочком(к) - 60 х (i - 1)) / 60

12) Перевірка закінчення виконання попередньої команди та початку виконання К-ї команди в і-й годині доби

60 х (i - 1) ≤ tкінцком(к-1) < 60 х i і 60 х (i - 1) < tпочком(к) ≤ 60 х i

13) Якщо нерівність виконується, то знаходимо величину

Эдбр(i) = Эдбр(i) + Ркінцком(к-1) х (tпочком(к) - tкінцком(к-1)) / 60

14) Перевірка наявності факту кінця виконання попередньої команди диспетчера в і-й годині та початку виконання К-ї команди після завершення і-ї години

60 х (i - 1) ≤ tкінцком(к-1) < 60 х i і tпочком(к) > 60 х i

15) Якщо нерівність виконується, то знаходимо величину

Эдбр(i) = Эдбр(i) + Ркінцком(к-1) х (60 х i - tкінцком(к-1)) / 60

16) Перевірка початку виконання попередньої команди диспетчера до початку i-ї години та закінчення її виконання після завершення i-ї години або закінчення попередньої команди до початку i-ї години та початку К-ї команди після завершення i-ї години

tпочком(к-1) < 60 х (i - 1) і tкінцком(к-1) > 60 х i

або

tкінцком(к-1) < 60 х (i - 1) і tпочком(к) > 60 х i

17) Якщо нерівність виконується, то знаходимо величину

Эдбр(i) = Эдбр(i) + 0,5 х (Рдбр(i) + Рдбр(i-1))

18) Перехід до пункту 3

19) Перехід до пункту 1

20) Перевірка факту закінчення часу виконання К-ї команди диспетчера до початку 24 години

tпочком(К) < 60 х 23 і tкінцком(К) ≤ 60 х 23

21) Якщо нерівність виконується, то

Эдбр(24) = Ркінцком(К)

Перехід до пункту 30

22) Перевірка факту попадання 23 години між початком та кінцем виконання К-ї команди диспетчера

tпочком(К) ≤ 60 х 23 і 60 х 23 < tкінцком(К) ≤ 60 х 24

23) Якщо нерівність виконується, то

Эдбр(24) = (0,5 х (Рдбр(23) + Ркінцком(К)) х (tкінцком(К) - 60 х 23) + Ркінцком(К) х (60 х 24 - tкінцком(К))) / 60

Перехід до пункту 30

24) Перевірка факту початку та закінчення виконання К-ї команди диспетчера протягом 24 години

60 х 23 < tпочком(К) < 60 х 24 і 60 х 23 < tкінцком(К) ≤ 60 х 24

25) Якщо нерівність виконується, то

Эдбр(24) = (Ркінцком(К-1) х (tпочком(К) - 60 х 23) + 0,5 х (Рпочком(К) + Ркінцком(К)) х (tкінцком(К) - tпочком(К)) + Ркінцком(К) х (60 х 24 - tкінцком(К))) / 60

Перехід до пункту 30

26) Перевірка факту початку виконання К-ї команди диспетчера в 24 годині, а її кінця виконання в наступний розрахунковий день

60 х 23 ≤ tпочком(К) ≤ 60 х 24 і tкінцком(К) > 60 х 24

27) Якщо нерівність виконується, то

Эдбр(24) = (Ркінцком(К-1) х (tпочком(К) - 60 х 23) + 0,5 х (Рпочком(К) + Рдбр(24)) х (60 х 24 - tпочком(К))) / 60

Перехід до пункту 30

28) Перевірка факту початку виконання К-ї команди диспетчера до 23 години та кінця її виконання в наступний розрахунковий день

tпочком(К) ≤ 60 х 23 і tкінцком(К) > 60 х 24

29) Якщо нерівність виконується, то

Эдбр(24) = 0,5 х (Рдбр(23) + Рдбр(24))

30) Після завершення циклу по годинах доби - кінець розрахунків

5. Алгоритм визначення погодинної величини ознаки наданої команди диспетчера

1) Цикл по годинах доби i = 1,24

2) Цикл по командах диспетчера к = 1, К

3) Перевірка наявності i-ї години доби в період між кінцем виконання попередньої команди диспетчера та початком виконання К-ї команди диспетчера

tкінцком(к-1) ≤ 60 х itпочком(к)

4) Якщо нерівність виконується, то знаходимо величину ознаки наданої команди диспетчера на і-у годину доби

Нвбр(i) = Пдком(к-1)

Перехід до пункту 1

5) Перевірка наявності дії К-ї команди диспетчера в і-у години доби

tпочком(к) ≤ 60 х itкінцком(к)

6) Якщо нерівність виконується, то знаходимо величину ознаки наданої команди диспетчера на і-у годину доби

Нвбр(i) = Пдком(к)

Перехід до пункту 1

7) Після завершення циклу по годинах доби та командах диспетчера, то перевірка завершення останньої команди (К) в розрахунковій добі

tкінцком(К) ≤ 60 х 24

8) Якщо нерівність виконується, то

Нвбр(24) = Пдком(К)

9) Кінець розрахунків

6. Вихідна форма з програми "Диспетчерський журнал", що надається щоденно Розпоряднику системи розрахунків

Дані про зміни проти запланованих максимальної (мінімальної) потужності, графіка заданого навантаження та виробництва електроенергії блокам ТЕС генеруючих компаній за ДД.ММ.РРРР
(Витяг з протоколу ведення диспетчерського журналу)

Найменування (генеруюча компанія, електростанція, номер та код блока)

Години доби

1

2

...

25

Назва генеруючої компанії

Назва електростанції

Б-(номер) Код блока

Рmaxбр

Рminбр

Рдбр

Эдбр

Нвбр

... . .

Відповідальна особа

_______________
(підпис)

__________________
П. І. П.

де Рmaxбр - остання заявлена генеруючою компанією максимальна робоча потужність на i-ту годину доби;

Рminбр - остання заявлена генеруючою компанією мінімальна робоча потужність на i-ту годину доби;

Рдбр - задане диспетчером навантаження енергоблока на i-ту годину доби (розраховується відповідно до розділу 3 цього додатка);

Эдбр - задане диспетчером виробництво електроенергії енергоблока на i-ту годину доби (розраховується відповідно до розділу 4 цього додатка);

Нвбр - ознака наданої команди диспетчера на i-ту годину доби (розраховується відповідно до розділу 5 цього додатка). 
« Правила користування електричною енергією   Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж »
электрические сети