Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила оптового ринку електричної енергії України

Платежі оптового ринку - Правила оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Правила оптового ринку електричної енергії України
Обов'язкові фізичні дані
Заявки членів ринку
Прогноз необхідного покриття
Платежі оптового ринку
Додаток Б
Порядок розрахунку цінових заявок

8. ПЛАТЕЖІ ОПТОВОГО РИНКУ

8.1. Платіж за відпущену в Оптовий ринок електричну енергію

8.1.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка для кожного блока Виробника визначається розрахунковий платіж за відпущену електроенергію (Дэбр) за такими правилами:

якщо ОВбр = 0 та 0 < Цзвбр < Цпср, або ВРбр = 1, або ВСбр = 1,

то Дэбр = Цзвбр х Эфбр х Роб / 100;

в іншому випадку Дэбр = Цпср х Эфбр х Роб / 100.

8.1.2. Для кожного розрахункового періоду добового графіка для кожної станції Виробника визначається середньозважена ціна за відпущену електроенергію (Цэср) за такою формулою:

середньозважена ціна за відпущену електроенергію

.

8.1.3. Для кожного розрахункового періоду добового графіка для кожної станції Виробника визначається платіж за відпущену електроенергію (Дэср) за такими правилами:

якщо Эфоср ≥ 0, то Дэср = Цэср х Эфоср

в іншому випадку Дэср = Цпср х Эфоср.

(підрозділ 8.1 в редакції постанов
НКРЕ від 08.11.2004 р. N 1081,
від 15.06.2005 р. N 440)

8.2. Платіж за відхилення фактичного виробітку від заданого графіка для створення резерву і виконання вимог системи

8.2.1. Всі блоки, що не підключені до системи АРЧП, диспетчерський графік навантаження (Эдбр) яких відрізняється від виробітку блока згідно з заданим графіком (Эгбр), повинні отримувати плату за вимушений виробіток (Двбр), яка обчислюється за формулами, наведеними в пунктах 8.2.2 та 8.2.3.

8.2.2. Для блоків, які були розвантажені для забезпечення резерву або за вимогою системи:

а) Нвбр = 0;

б) 0 < Эдбр < Эгбр та Эфбр х (1 + D) < Эгбр;

(підпункт "б" пункту 8.2.2 в редакції
постанови НКРЕ від 15.06.2005 р. N 440)

в) Нбр = 0, ДПбр = 0, ДПбр-1 = 0, ..., ДПбр-тпускб = 0, ДЗбр = 0, ОВбр = 0,

(підпункт "в" пункту 8.2.2 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕ від 15.06.2005 р. N 440)

г) Цзвбр < Црзбр

плата за вироблену електроенергію блоку, яка пов'язана із зміною режиму системи, визначається за такою формулою:

(підпункт "г" пункту 8.2.2 в редакції
постанови НКРЕ від 15.06.2005 р. N 440)

Двбр = (Црзбр - Цзвбр) х Эв-бр,

де Эв-бр - обсяг недовиробництва електроенергії, який пов'язаний із зміною режиму системи, що визначається за такою формулою:

Эв-бр = (Эгбр - Эфбр) х Робр / 100.

(формула пункту 8.2.2 в редакції
постанови НКРЕ від 15.06.2005 р. N 440)

8.2.3. Для блоків, навантаження яких було збільшено згідно з вимогами системи:

а) Нвбр = 0;

б) Эдбр > Эгбр та Эфбр х (1 - D) > Эгбр;

в) Нбр = 0, ДПбр = 0, ДПбр-1 = 0, ..., ДПбр-тпускб = 0, ДЗбр = 0, ОВбр = 0,

(підпункт "в" пункту 8.2.3 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕ від 15.06.2005 р. N 440)

г) Цзвбр > Цпсбр

плата за вироблену електроенергію блоку, яка пов'язана із зміною режиму системи, визначається за такою формулою:

(підпункт "г" пункту 8.2.3 в редакції
постанови НКРЕ від 15.06.2005 р. N 440)

Двбр = (Цзвбр - Цпсбр) х Эв+бр,

де Эв+бр - обсяг перевиробництва електроенергії, який пов'язаний із зміною режиму системи, що визначається за такою формулою:

Эв+бр = (Эфбр - Эгбр) х Робр / 100.

(формула пункту 8.2.3 в редакції
постанови НКРЕ від 15.06.2005 р. N 440)

8.3. Зменшення платежу блока за порушення режиму роботи

8.3.1. На всі розрахункові періоди, для яких Нбр = 1, для блока здійснюється зменшення платежу за порушення режиму роботи (Дшбр), яке визначається за формулою:

а) якщо Нбр = 0, то Дшбр = 0;

б) якщо Нбр = 1 і Эфбр > Эдбр, то

Дшбр = [(Цпср х Кш) х (Эфбр - Эдбр)] х Роб / 100;

в) якщо Нбр = 1 і Эфбр < Эдбр, то

Дшбр = [(Цпср х Кш) х (Эдбр - Эфбр)] х Роб / 100,

де Кш = 1.

8.4. Платіж за робочу потужність

8.4.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка Виробнику, блоку якого встановлено ознаку = 0, нараховується платіж за робочу потужність () у відповідності до його належності до однієї з чотирьох фактичних груп робочої потужності, визначених згідно з правилами, передбаченими пунктом 7.3.2. Цей платіж визначається за фактичною робочою потужністю блока () відповідно до формул:

1) для блоків першої групи

платіж за робочу потужність

;

2) для блоків другої групи

платіж за робочу потужність

;

3) для блоків третьої групи

;

4) для блоків четвертої групи

платіж за робочу потужність

;

8.4.2. Для блоків, яким встановлена ознака необґрунтованого заниження рівня цінових заявок = 1, платіж за робочу потужність в розрахункову добу не нараховується = 0.

(підрозділ 8.4 в редакції постанов
НКРЕ від 02.07.2004 р. N 699,
від 08.11.2004 р. N 1081)

8.5. Платіж за маневреність

8.5.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка платіж за маневреність для блоків, які працюють в "острові Бурштинської ТЕС", (Дмнбр(Бу)) визначається за формулою:

Дмнбр(Бу) = Цмнбр(Бу) х Рфрегбр х Роб / 100.

8.5.2. Для кожного розрахункового періоду добового графіка платіж за маневреність для блоків, які працюють в інший частині ОЕС України, (Дмнбр(ОЕС)) визначається за формулою:

Дмнбр(ОЕС) = Цмнбр(ОЕС) х Рфрегбр х Роб / 100.

8.5.3. В формулах пунктів 8.8.1 та 8.10.1 під платежем за маневреність (Дмнбр) використовується платіж за маневреність для блоків, які працюють в "острові Бурштинської ТЕС" (Дмнбр(Бу)), та платіж за маневреність для блоків, які працюють в інший частині ОЕС України (Дмнбр(ОЕС)).

(підрозділ 8.5 в редакції постанови
НКРЕ від 19.03.2004 р. N 258)

8.6. Платіж за пуск блока (корпусу)

8.6.1. Для кожного розрахункового періоду фактичного добового графіка Виробнику визначається платіж за пуск блока (Дпбр) за формулою:

платіж за пуск блока

,

який рівномірно розподіляється між розрахунковими періодами доби на інтервалі Start ≤ p ≤ End.

В усіх інших розрахункових періодах добового графіка Дпбр = 0.

8.7. Додаткові платежі Виробнику

8.7.1. Якщо Рада ринку визнає, що Виробнику необхідно сплатити додаткові платежі, Розпорядник повинен нарахувати та рівномірно розподілити між розрахунковими періодами доби такі додаткові платежі:

а) на реконструкцію та модернізацію енергетичного обладнання Виробника ( );

б) на виконання законодавчих актів та урядових рішень, погашення безнадійного боргу ( );

в) на вирішення будь-якого спірного питання у зв'язку із уточненням вимірів або іншим узгодженим коригуванням ( ).

(підрозділ 8.7 в редакції постанови
НКРЕ від 24.05.2005 р. N 372)

8.8. Платежі, що сплачують Виробникам, які працюють за ціновими заявками

8.8.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка сумарний платіж кожному блоку (Дрбр), крім платежу за відпущену в Оптовий ринок електричну енергію, повинен визначатись відповідно до такої формули:

Дрбр = Двбр + Дрмбр + Дсбр - Дшбр + Дпбр + Дмнбр

8.8.2. Для кожного розрахункового періоду добового графіка сумарний платіж станції визначається за формулою:

сумарний платіж станції

8.8.3. Сумарний платіж за розрахункову добу, що сплачується Виробнику, який працює за ціновими заявками ( ), визначається за формулою:

Сумарний платіж за розрахункову добу

(пункт 8.8.3 підрозділу 8.8 в редакції
постанови НКРЕ від 24.05.2005 р. N 372)

8.9. Середньозважена ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок Виробника, який працює за ціновими заявками

8.9.1. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити за розрахункову добу середньозважену ціну продажу електроенергії в Оптовий ринок Виробника, який працює за ціновими заявками ( ), згідно з формулою: 
« Правила користування електричною енергією   Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж »
электрические сети