Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила оптового ринку електричної енергії України

Прогноз необхідного покриття - Правила оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Правила оптового ринку електричної енергії України
Обов'язкові фізичні дані
Заявки членів ринку
Прогноз необхідного покриття
Платежі оптового ринку
Додаток Б
Порядок розрахунку цінових заявок

4. ПРОГНОЗ НЕОБХІДНОГО ПОКРИТТЯ

4.1. Прогноз електроспоживання ОЕС України

4.1.1. Розпорядник системи розрахунків відповідно до цих Правил та діючих нормативно-технічних документів повинен підготувати прогноз електроспоживання для кожного розрахункового періоду наступної доби (Рптр, МВт), враховуючи при цьому:

а) дані електроспоживання в попередні періоди;

б) прогноз метеорологічних умов на наступну добу;

в) поточні та ретроспективні погодні умови;

г) прогноз споживання (Рэппр, МВт) на кожний розрахунковий період наступної доби, наданий Постачальниками відповідно до підрозділу 3.5;

д) всі інші фактори, які Розпорядник системи розрахунків обґрунтовано вважає можливими впливати на споживання.

4.2. Прогноз зовнішніх перетоків

4.2.1. На основі заявок операторів зовнішніх перетоків, наданих відповідно до підрозділу 3.4, Розпорядник системи розрахунків здійснює прогнозування міждержавних перетоків (Риэір, МВт) для кожного розрахункового періоду наступної доби. Для визначення необхідного покриття вони повинні бути сальдованими (експорт мінус імпорт).

4.3. Прогноз необхідного покриття

4.3.1. Прогноз необхідного покриття (Рпкр, МВт) для кожного розрахункового періоду наступної доби обчислюється Розпорядником системи розрахунків відповідно до наступного правила:

Рпкр = Рптр + Риэір

{mospagebreak title=Заданий графік навантаження на наступну добу

5. ЗАДАНИЙ ГРАФІК НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСТУПНУ ДОБУ

5.1. Щодня не пізніше 16-00 на основі одержаного відповідно до розділу 4 прогнозу необхідного покриття та заявок, наданих Виробниками відповідно до розділу 3 цих Правил, Розпорядник системи розрахунків розробляє заданий графік навантаження щодо кожного окремого блока в кожному розрахунковому періоді наступної доби (Ргбр, МВт), погоджує його з Диспетчерським центром та надає його всім Виробникам (в електронному вигляді) і Диспетчерському центру (у друкованому та електронному вигляді).

5.2. Заданий графік розробляється комплексом програмного забезпечення, яке знаходиться в експлуатації Розпорядника системи розрахунків.

5.3. При розробці заданого графіка навантаження Розпорядник системи розрахунків повинен забезпечити наявність необхідного резерву потужності, визначеного Диспетчерським центром, та збалансованість у кожному розрахунковому періоді.

5.4. При розробці заданого графіка навантаження Розпорядник системи розрахунків за звичайних умов повинен забезпечити пріоритетне включення до графіка генеруючих потужностей Виробників, що не працюють за ціновими заявками.

5.5. Розпорядник системи розрахунків для формування збалансованого графіка навантаження повинен планувати заходи щодо зниження споживання та зміни зовнішніх перетоків відповідно до укладених договорів, нормативних документів та правил, якщо заявлена Виробниками робоча потужність недостатня для забезпечення покриття графіка.

5.6. На підставі заданого графіка Розпорядник системи розрахунків не пізніше 16-00 повинен повідомити всім членам ринку, які здійснюють діяльність на Оптовому ринку, граничну ціну системи, ціну робочої потужності та ціну за маневреність в кожному розрахунковому періоді наступної доби.

5.7. Вибір складу обладнання та розрахунок заданого графіка навантаження для Виробників, які працюють за ціновими заявками

5.7.1. Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити вибір складу обладнання на розрахунковий період максимального покриття від найдешевшого до найдорожчого блока за їх питомою вартістю згідно з ціновими заявками, виходячи з наступних умов:

а) якщо Рб1 ≤ Ррmaxбр < Рб2, то

розрахунок заданого графіка навантаження

,

де Цизб12 - точка інтерполяції між Цзб1 та Цзб2;

б) якщо Рб2 ≥ Ррmaxбр < Рб3, то

розрахунок заданого графіка навантаження

,

де Цизб23 - точка інтерполяції між Цзб2 та Цзб3;

в) якщо Рб3 ≤ РрmaxбрРб4, то

,

де Цизб34 - точка інтерполяції між Цзб3 та Цзб4.

Результати розрахунків питомої вартості блоків округляються до двох знаків після коми.

(пункт 5.7.1 підрозділу 5.7 доповнено абзацом
згідно з постановою НКРЕ від 02.07.2004 р. № 699)

5.7.2. При виборі складу обладнання Розпорядник системи розрахунків повинен враховувати наступні технологічні особливості:

а) необхідність забезпечення мінімального складу працюючих блоків за вимогами режиму ОЕС України та CENTREL (мережні обмеження);

б) необхідність забезпечення мінімального складу працюючих блоків по "живучості" кожної станції (станційні обмеження) та урахування роботи блоків станцій відповідно електричних схем на роздільні системи шинопроводів різного класу напруги за поданням Виробниками відповідних термінових заявок в Диспетчерський центр. У разі несумісності режиму між заданим (очікуваним) покриттям та мінімальним складом працюючих блоків по "живучості" станції для забезпечення сталої та надійної роботи енергосистеми в умовах запобігання зростанню частоти електричного струму Розпорядник системи розрахунків має право знижати мінімальну заявлену робочу потужність до технічного мінімуму навантаження та цей склад до фактичного, який досягався в ретроспективних режимах;

(підпункт "б" пункту 5.7.2 підрозділу 5.7 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕ від 02.07.2004 р. № 699)

в) необхідність забезпечення 48-годинної обов'язкової роботи блоків для проведення випробувань після капітального та середнього ремонтів або реконструкції цих блоків з подальшим переведенням їх до резерву. Такі блоки включаються в роботу за погодженням з Диспетчерським центром та Розпорядником системи розрахунків за ознакою обов'язкової роботи (Овб = 1) незалежно від величини цінових пропозицій, наданих Виробником;

(підпункт "в" пункту 5.7.2 підрозділу 5.7 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕ від 19.03.2004 р. № 258)

г) необхідність забезпечення 72-х годинної роботи моноблоків 300, 800 МВт та двокорпусних блоків 300 МВт відповідно до пропозицій Виробників щодо маневреності блоків за ознакою пуску/зупинки Мбр = 1. У разі недостатньої кількості маневрених блоків з ознакою пуску/зупинки Мбр = 1 для забезпечення режимних вимог Розпорядник системи розрахунків має право за погодженням з Виробниками встановити блокам 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусним блокам 300 МВт вказану ознаку з відповідними технічними параметрами Трб, Тоб (за параметрами аналогічних блоків станції або за ретроспективними даними цінових заявок станції) для зупинки і подальшого пуску блока без порушення мінімально можливого складу обладнання по "живучості" станції. При відсутності погодження з боку Виробників на додаткову зупинку блоків Розпорядник системи розрахунків має право примусово встановлювати блокам 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусним блокам 300 МВт ознаку пуску/зупинки Мбр = 1. Якщо вказані дії не дозволяють Розпоряднику системи розрахунків розробити збалансований графік навантаження на наступну розрахункову добу або добу, наступну за розрахунковою, то Розпорядник системи розрахунків має право замінити в графіку навантаження моноблоки 300 МВт, 800 МВт на блоки 100 МВт, 150 МВт, 200 МВт та двокорпусні блоки 300 МВт за ознакою пуску/зупинки блока (або корпусу);

д) необхідність забезпечення обов'язкової роботи блоків відповідно термінових та/або аварійних заявок. Такі блоки включаються в роботу за погодженням Диспетчерського центру та Розпорядника системи розрахунків за ознакою вимушеної роботи ( = 1) незалежно від величини цінових пропозицій, наданих Виробником;

(пункт 5.7.2 підрозділу 5.7 доповнено підпунктом "д"
згідно з постановою НКРЕ від 02.07.2004 р. № 699,
у зв'язку з цим підпункти "д" - "ж" вважати підпунктами "е" - "з")

е) графіки-завдання пуску блоків з різних теплових станів;

ж) мінімальну тривалість часу між послідовними пусками блоків;

з) невключення у роботу блоків, на яких встановлена ознака ОТб = 1.

5.7.3. Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити вибір складу обладнання на розрахунковий період мінімального покриття зі складу, визначеного згідно з пунктами 5.7.1, 5.7.2, з відключенням блоків, що мають ознаку маневреності Мбр = 1, в порядку від найдорожчого до найдешевшого за їх питомою економією витрат між вартістю роботи на заявленому мінімальному навантаженні в період End-Start та вартістю пуску блока за такими правилами:

1) для моноблоків

вартісь пуску блока

;

2) для двокорпусних блоків у разі можливості зупинки корпусу котла за ознакою пуску/зупинки:

вартісь пуску блока

,

де Цз(из)бх - прирощена заявлена (або інтерпольована) ціна блока для заявленого мінімального навантаження Ррminбр в розрахунковий період мінімального покриття.

5.7.4. Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити вибір складу обладнання у всіх інших розрахункових періодах з перевіркою на можливість послідовного відключення блоків в кожному розрахунковому періоді від найдорожчого до найдешевшого блока для Виробників, визначених згідно з пунктами 5.7.1, 5.7.2, виходячи з їх розташування за пунктом 5.7.3 та маневреності Мбр = 1 за ознакою пуску/зупинки з відповідними технічними параметрами Трб, Тоб.

5.7.5. Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити розподіл навантаження в кожному розрахунковому періоді наступної доби за монотонно зростаючими прирощеними цінами між вибраними до складу працюючого обладнання блоками згідно з пунктами 5.7.1 - 5.7.4, який забезпечує мінімальні витрати на виробництво електроенергії в системі на основі очікуваного режиму електричної мережі з урахуванням технологічних втрат активної потужності в ній.

5.7.6. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити погодинний графік гарячого резерву ОЕС України на розрахункову добу та порядок блоків в ньому від найдешевшого до найдорожчого.

5.7.7. Розпорядник системи розрахунків повинен визначити порядок пуску блоків з резерву, виходячи з мінімальної тривалості пуску блоків від часу надання команди диспетчером до часу досягнення блоком повного навантаження за технічними характеристиками, що відповідають тепловому стану блоків, та порядок зупинки блоків у резерв.

Часом подачі команди на пуск для блоків, тривалість пуску яких не перевищує восьми годин, умовно приймається початок періоду Start-End, для всіх інших блоків - початок доби (00-00). Блоки з однаковою тривалістю пуску формують послідовні групи за збільшенням цієї тривалості. Однаковою тривалістю пуску різних блоків однієї групи вважається тривалість, що не більше ніж на 30 хвилин перевищує найменшу тривалість пуску блока даної групи.

Ознака теплового стану блока визначається на основі наступних умов:

"гарячий" (ознака "г") - тривалість простою після зупинки до 15 годин;

"напівпрохолодний" (ознака "н1") - тривалість простою після зупинки від 15 до 30 годин;

"напівпрохолодний" (ознака "н2") - тривалість простою після зупинки від 30 до 60 годин;

"холодний" (ознака "х") - тривалість простою після зупинки більше 60 годин.

У разі однакової тривалості пуску з резерву різних блоків вони ранжуються від найдешевшого до найдорожчого за їх питомою вартістю згідно з умовами, передбаченими пунктом 5.7.1.

(пункт 5.7.7 підрозділу 5.7 в редакції
постанови НКРЕ від 02.07.2004 р. № 699)

5.8. Щодня не пізніше 16-00 Розпорядник системи розрахунків повинен надати всім Виробникам заданий обсяг виробітку електричної енергії (ЭГбр, МВт·год.) на кожний розрахунковий період наступної доби, який використовується для проведення розрахунків цін та платежів.

Заданий обсяг виробітку електричної енергії визначається на підставі розробленого графіка навантаження (РГб, МВт):

1) для блоків, що мають знаходитися в роботі за вимогами електромережі CENTREL (ВСбр = 1), згідно з формулою:

ЭГбр = РГбр х ТРП;

2) для інших блоків згідно з формулою:

РГб(р-1) + РГбр

ЭГбр =

______________

х ТРП,

2

де РГбр - величина навантаження енергоблоку на відповідну годину доби згідно з заданим графіком навантаження.

При цьому за РГб(0) приймається величина навантаження енергоблоку на 24-00 минулої доби.

(підрозділ 5.8 в редакції постанови
НКРЕ від 31.01.2005 р. № 60)

5.9. Визначення маневреності блока та розрахункових заявлених цін

5.9.1. На підставі заявок Виробників відповідно до розділу 3 та результатів вибору складу обладнання Розпорядник системи розрахунків для кожного розрахункового періоду наступної доби визначає, чи є блок маневрений (Мбр = 1) або неманеврений (Мбр = 0), згідно з такими правилами:

а) Мбр = 1 для всіх розрахункових періодів доби, якщо блок чи один з корпусів його котла:

- знаходився в роботі впродовж вечірнього максимуму навантаження минулої доби та

- за заданим графіком навантаження був зупинений, а потім включений в роботу протягом розрахункової доби або

- потенційно міг бути зупинений незалежно від ознаки обов'язкової роботи, а потім включений в роботу протягом розрахункової доби згідно з наданими в заявці технічними параметрами Трб, Тоб;

- був розвантажений або потенційно міг бути розвантаженим більше ніж на 50 % від максимальної заявленої робочої потужності блоку (Ррmaxбр) в період End ≤ p ≤ Start, якщо:

(Ррmaxбр - Ррminбр) / (Ррmaxбр) ≥ 0,5;

(підпункт "а" пункту 5.9.1 підрозділу 5.9 доповнено абзацом
згідно з постановою НКРЕ від 19.03.2004 р. № 258)

б) Мбр = 1 для розрахункових періодів, що знаходяться в інтервалі Start ≤ p ≤ End, якщо:

(Ррmaxбр - Ррminбр) / (Ррmaxбр) ≥ ДМ,

де ДМ - граничний відносний діапазон регулювання, який встановлюється Радою ринку за погодженням НКРЕ. ДМ дорівнює 0,15 для вугільних та 0,40 для газо-мазутових блоків;

Start-End - це особливий розрахунковий період, що починається о 6-00 та закінчується о 23-00. Start-End може переглядатися Радою ринку за поданням Розпорядника системи розрахунків;

в) у всіх інших випадках Мбр = 0.

5.9.2. На підставі заявок, поданих Виробниками відповідно до розділу 3, розрахункова заявлена ціна (Црзбр, грн./МВт*год.) кожного блока буде визначатися відповідно до таких правил:

а) якщо Эгбр = 0, то Црзбр = 0;

б) у всіх інших випадках:

Црзбр = Цизбр + Зптбр,

де Цизбр визначається відповідно до таких правил:

якщо Рб1 ≥ Эгбр, то Цизбр = Цзб1;

якщо Рб1 ≤ Эгбр < Рб2,

то Цизбр - точка інтерполяції між Цзб1 і Цзб2;

якщо Рб2 ≤ Эгбр < Рб3,

то для моноблоків Цизбр - точка інтерполяції між Цзб2 і Цзб3;

для двокорпусних блоків 300 МВт:

якщо Рб2 < Эгбр ≤ 150, то Цизбр = Цзб2;

якщо 150 < Эгбр ≤ Рб3, то Цизбр = Цзб3;

для двокорпусних блоків 800 МВт:

якщо Рб2 < Эгбр ≤ 370, то Цизбр = Цзб2;

якщо 370 < Эгбр ≤ Рб3, то Цизбр = Цзб3;

(абзац підпункту "б" пункту 5.9.2 підрозділу 5.9 замінено
абзацами згідно з постановою НКРЕ від 19.03.2004 р. № 258)

якщо Рб3 ≤ Эгбр < Рб4,

то Цизбр - точка інтерполяції між Цзб3 і Цзб4;

якщо Эгбр ≥ Рі4,

то Цизбр = Цзб4.

Якщо Эгбр = 0, то Цххрбр = 0;

якщо Эгбр > 0, то для моноблоків Цххрбр = Цххб;

для двокорпусних блоків 300 МВт:

Цххрбр = Цхх1б, якщо 0 < Эгбр ≤ 150 та

Цххрбр = Цхх2б, якщо Эгбр > 150;

для двокорпусних блоків 800 МВт:

Цххрбр = Цхх1б, якщо 0 < Эгбр ≤ 370 та

Цххрбр = Цхх2б, якщо Эгбр > 370,

(абзац підпункту "б" пункту 5.9.2 підрозділу 5.9 замінено
абзацами згідно з постановою НКРЕ від 19.03.2004 р. № 258)

де Цххрбр - розрахункова ціна холостого ходу.

Якщо Start ≤ p ≤ End, то витрати на холостий хід (Зптбр, грн./МВт*год.) дорівнюють:

витрати на холостий хід

.

В іншому випадку Зптбр = 0.

(підпункт "б" пункту 5.9.2 підрозділу 5.9 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕ від 29.10.2004 р. № 1058)

5.10. Обчислення ціни блока

5.10.1. Для кожного розрахункового періоду наступної доби Розпорядник системи розрахунків повинен визначити ціну кожного блока (Цббр, грн./МВт*год.) відповідно до таких правил:

а) для всіх блоків, які є неманевреними Мбр = 0 відповідно до пункту 5.9.1, та для блоків, які працюють з ознаками вимушеної роботи,

Цбрб = 0;

б) у всіх інших випадках:

якщо Црзбр > КНКРЕ, то Цббр = 0;

якщо Црзбр ≤ КНКРЕ, то Цббр = Црзбр,

де КНКРЕ - обмеження граничної ціни системи (грн./МВт*год.), встановлене НКРЕ.

5.11. Визначення граничної ціни системи

5.11.1. Для кожного розрахункового періоду наступної доби Розпорядник системи розрахунків повинен визначити граничну ціну системи (Цпср, грн./МВт*год.) відповідно до правила:

а) якщо (Цббр) = 0, то Цпср = КГЦСНКРЕ;

де КГЦСНКРЕ - обмеження граничної ціни системи при відсутності ціноутворюючих блоків, встановлене НКРЕ, грн./МВт*год.;

б) в інших випадках

.

5.11.2. Гранична ціна системи, яка розраховується відповідно до цього розділу, є остаточною для нарахування фактичних платежів Виробникам, які працюють за ціновими заявками. Розпорядник системи розрахунків не несе відповідальності за дії членів ринку, що викликані результатами оцінки граничної ціни системи.

5.12. Визначення ціни робочої потужності

5.12.1. Ціна робочої потужності розраховується Розпорядником системи розрахунків окремо для кожної з наступних чотирьох груп блоків, визначених після вибору складу обладнання відповідно до підрозділу 5.7:

а) блоки, які включені до графіка навантаження на наступну добу , формують першу групу з ознакою для всіх розрахункових періодів доби, в яких ;

б) блоки, які знаходяться у резерві на наступну добу , тривалість пуску яких не перевищує восьми годин від надання команди диспетчера до набору максимального навантаження та сумарна потужність яких не перевищує величини необхідного оперативного резерву, формують другу групу для всіх розрахункових періодів доби, в яких . Величина необхідного оперативного резерву затверджується НКРЕ за поданням Диспетчерського центру;

в) блоки з числа заявлених, які не ввійшли до складу першої і другої групи та мають ознаку , формують третю групу для всіх розрахункових періодів доби, в яких ;

г) блоки, які не ввійшли до складу першої, другої і третьої групи та мають ознаку , формують четверту групу для всіх розрахункових періодів доби, в яких .

В усіх інших годинах розрахункової доби, в яких , група робочої потужності блока не встановлюється .

(пункт 5.12.1 підрозділу 5.12 в редакції
постанови НКРЕ від 02.07.2004 р. № 699)

5.12.2. Ціна робочої потужності визначається за формулами:

(а) для періоду Start-End:

для блоків першої групи

Ціна робочої потужності

;

для блоків другої групи

Црмр(2) = Црм(2) + Црм(3);

для блоків третьої групи

Црмр(3) = Црм(3);

для блоків четвертої групи

Црмр(4) = 0,05 х Црм(3);

б) для інших розрахункових періодів:

Црмр(1) = Црмр(2) = Црмр(3) = Црмр(4) = 0,

де - ціна 1 МВт резерву потужності третьої групи блоків, що затверджується НКРЕ за поданням Розпорядника системи розрахунків, грн/МВт;

- ціна 1 МВт оперативного резерву другої групи блоків, що затверджується НКРЕ за поданням Розпорядника системи розрахунків, грн/МВт;

- регулюючий коефіцієнт, що затверджується НКРЕ за поданням Розпорядника системи розрахунків, грн/МВт;

max (Pпкр) - максимальне значення необхідного покриття в період Start-End;

Pпкр - значення необхідного покриття в р-му розрахунковому періоді протягом періоду Start-End;

n - ступінь залежності погодинної ціни робочої потужності для першої групи блоків від нерівномірності графіку необхідного покриття, що затверджується НКРЕ за поданням Розпорядника системи розрахунків.

(пункт 5.12.2 підрозділу 15.2 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕ від 17.10.2003 р. № 1049)

5.13. Визначення ціни за маневреність

5.13.1. Ціна за маневреність для включених в роботу енергоблоків на кожний розрахунковий період наступної доби визначається Розпорядником системи розрахунків окремо для "острова Бурштинської ТЕС" (Цмнбр(Бу)) та іншої частини ОЕС України (Цмнбр(ОЕС)).

5.13.2. Ціна за маневреність для блоків, які працюють в "острові Бурштинської ТЕС" (Цмнбр(Бу)), визначається Розпорядником системи розрахунків на кожний розрахунковий період наступної доби відповідно до правил:

а) якщо

,

то

;

б) якщо

,

то

;

в) якщо max (Рпкр(Бу)) - Рпкр(Бу) = 0, то Цмнбр(Бу) = Кмнмін(Бу);

г) інакше

Ціна за маневреність для блоків

,

де:

(max (Рпкр(Бу)) - Рпкр(Бу)) - нерівномірність графіка необхідного покриття "острова Бурштинської ТЕС", що визначається як різниця між максимальною величиною покриття на годину максимального навантаження та величиною покриття поточного розрахункового періоду в "острові Бурштинської ТЕС" (Рпкр(Бу));

Кмнмах(Бу) та Кмнмін(Бу) - коефіцієнти маневреності, які визначають максимальну та мінімальну ціну за маневреність для "острова Бурштинської ТЕС", що затверджуються НКРЕ за поданням Розпорядника системи розрахунків;

C(Бу) та D(Бу) - коефіцієнти обмеження, що характеризують співвідношення початково заявленого діапазону регулювання виробниками, які працюють за ціновими заявками до нерівномірності графіку покриття "острова Бурштинської ТЕС";

DРрегбр(Бу) - заявлений діапазон регулювання блоку в "острові Бурштинської ТЕС", який визначається за наступними правилами:

для блоків із кінцевою маневреністю за ознакою пуск/зупинка (Мбр = 1), визначеної згідно з пунктом 5.9.1, регулюючий діапазон визначається за формулою:

DРрегбр(Бу) = Ррmaxбр - блоків, що декларують ознаку маневреності, в тому числі для розрахункових періодів доби, в яких використовувалась маневреність;

для всіх інших блоків та блоків, які заявлені маневреними за ознакою пуск/зупинка (Мбр = 1) і з ознакою обов'язкової роботи, регулюючий діапазон визначається за формулою:

DРрегбр(Бу) = Ррmaxбр - Ррminбр.

5.13.3. Ціна за маневреність для блоків, які працюють в іншій частині ОЕС України (Цмнбр(ОЕС)), визначається Розпорядником системи розрахунків на кожний розрахунковий період наступної доби відповідно до правил:

а) якщо

,

то

;

б) якщо

,

то

;

в) якщо max (Рпкр(ОЕС)) - Рпкр(ОЕС) = 0, то Цмнбр(ОЕС) = Кмнмін(ОЕС);

г) інакше

(абзац підпункту "а" пункту 7.4.1 підрозділу 7.4 замінено
абзацами згідно з постановою НКРЕ від 19.03.2004 р. № 258)

якщо Рб3 ≤ Эфбр < Рб4,

то Цизвбр = точка інтерполяції між Цзб3 і Цзб4;

якщо Эфбр ≤ Рб4, то Цизвбр = Цзб4;

Якщо Эфбр = 0, то Цххрбр = 0;

якщо Эфбр > 0, то для моноблоків Цххрбр = Цххб;

для двокорпусних блоків 300 МВт:

Цххрбр = Цхх1б, якщо 0 < Эфбр ≤ 150 та

Цххрбр = Цхх2б, якщо Эфбр > 150;

для двокорпусних блоків 800 МВт:

Цххрбр = Цхх1б, якщо 0 < Эфбр ≤ 370 та

Цххрбр = Цхх2б, якщо Эфбр > 370;

(підпункт "а" пункту 7.4.1 підрозділу 7.4 доповнено
абзацами згідно з постановою НКРЕ від 19.03.2004 р. № 258)

(підпункт "а" пункту 7.4.1 підрозділу 7.4 із змінами, внесеними
згідно з постановою НКРЕ від 29.10.2004 р. № 1058)

б) якщо Start ≤ p ≤ End, то фактичні витрати блока на холостий хід (Зфптбр) дорівнюють:

.

В іншому випадку Зфптбр = 0. 
« Правила користування електричною енергією   Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж »
электрические сети