Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Додаток 3,4,5,6 - Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Оглавление
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
Визначення термінів
Вимоги безпеки до робочих місць
Вимоги до засобів колективного та захисту
Засобами малої механізації та інструмент
Вантажопідіймальні крани, машини
Окремі види робіт
Монтаж або демонтаж конструкцій
Різні роботи
Використання верхолазного спорядження
Роботи з риштувань та помостів
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3,4,5,6

Додаток 3
до підпункту 1.7.6 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті

Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями

Номер і дата видачі

Місце проведення і зміст роботи

Заходи безпеки

Особа, яка віддала розпоряд-
ження (посада, прізвище, ініціали), підпис

Прізвище, ініціали, підпис відповідальної особи (керівник робіт, наглядач)

Прізвище, ініціали, розряд членів бригади

Робота розпочата (дата, час)

Робота закінчена (дата, час)

наряду

розпоряд-
ження

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Примітка. У разі виконання робіт за нарядами заповнюються тільки колонки 1, 8, 9; у разі виконання робіт за розпорядженнями заповнюються колонки 2 - 9.


Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко

Журнал обліку та зберігання засобів захисту

______________________________________________
(найменування засобів захисту, тип)


Інвен-
тарний номер

Дата випро-
бування

Дата наступного випробування

Дата періодичного огляду

Результат періодичного огляду

Прізвище, ініціали, підпис працівника, який проводив огляд

Місце знаходження засобу захисту

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Примітка. У разі видавання протоколу про випробування стороннім організаціям номер протоколу зазначається у графі "Примітка".


Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко


Додаток 5
до підпункту 5.5.10 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті

Журнал
обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв

_____________________________________________
(назва підприємства, підрозділу)


Назва вантажо-
підіймального механізму, пристрою, такелажних засобів

Інвен-
тарний номер

Ван-
тажо-
підйом-
ність, кг

Дата останнього випро-
бування

Причина випро-
бування, огляду

Відомості про проведені ремонти із зазна-
ченням дати

Технічне опосвідчення

Дата та результат випро-
бування, огляду

Дата наступного технічного опосвід-
чення

Голова комісії або працівник, який проводив випробування, огляд

огляд

статичне випро-
бування

динамічне випро-
бування

прізвище, ініціали

підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко


Додаток 6
до підпункту 6.4.2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті

Журнал приймання та огляду риштувань та помостів

_____________________________________________
(назва підприємства, підрозділу)


Місце установлення риштувань або помосту, їхня висота та назва організації, що їх установила

Тип риштування, помосту, ким затверджено проект

Дата приймання або огляду риштувань, помосту та номер акта приймання

Висновок про придатність риштувань або помосту до експлуатації

П. І. Б., посада працівника, який проводив приймання або огляд риштувань, помосту та назва організації

Підпис працівника, який проводив приймання або огляд риштувань, помосту

1

2

3

4

5

6Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду

В. І. Іванченко 
« Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу   Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів »
электрические сети