Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів

Вимоги до професійного добору і перевірки знань працівників - Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів

Оглавление
Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів
Загальні вимоги
Вимоги безпеки під час технічного обслуговування цистерн і вагонів-бункерів
Вимоги безпеки під час поточного ремонту цистерн і вагонів-бункерів
Вимоги до території, виробничих приміщень, площадок
Вимоги до оброблених цистерн і вагонів-бункерів
Вимоги до виробничого обладнання, споруд, пристроїв та інструменту
Вимоги до транспортування і зберігання вузлів, деталей
Вимоги до професійного добору і перевірки знань працівників
Вимоги до застосування засобів захисту працівників
Вимоги до санітарно-побутового забезпечення

11. Вимоги до професійного добору і перевірки знань працівників.

11.1. До роботи з поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн і вагонів-бункерів допускаються чоловіки не молодше 18 років, які пройшли попередній при прийнятті на роботу медичний огляд, вступний і первинний інструктаж на робочому місці, навчання, перевірку знань і стажування.
Застосування праці жінок на ППС дозволяється тільки на роботах, які не заборонені ДНАОП 0.03-8.08-93.
Працівники ППС повинні проходити попередні і періодичні медичні огляди у відповідності до ДНАОП 0.03-4.02-94 та 23-Ц.
Відомості про медичні огляди повинні зберігатися в особових справах працівників підприємства.
Навчання, перевірка знань, стажування і всі види інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) повинні проводитись у відповідності до “Положення про навчання з питань охорони праці”, яке розроблено з урахуванням специфіки виробництва і затверджено керівником підприємства згідно з ДНАОП 0.00-4.12-99.
Відомості про проходження навчання, перевірку знань, стажування і проведення інструктажів повинні реєструватися з обов’язковим підписом тих, хто інструктував, відповідно до ДНАОП 0.00-4.12-99.
11.2. Працівники ППС повинні знати:
- технологію ремонту і підготовки цистерн до наливу різних нафтопродуктів;
- способи визначення роду залишків вантажу, що раніше перевозився, по зовнішнім прикметам і якостям (колір, в’язкість, запах);
- дію на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які виникають під час роботи, прикмети отруєння, способи захисту і правила надання першої (долікарняної) допомоги;
- сигнали тривоги, які встановлені на ППС, і місця знаходження пристроїв для їх подачі;
- вимоги безпеки праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки;
- правила користування пожежною технікою та первинними засобами пожежогасіння.
11.3. Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань відповідних нормативних актів з питань пожежної безпеки.
11.4. Працівники, які пов’язані з обслуговуванням і експлуатацією електрообладнання, в тому числі зварювальних агрегатів, електроінструменту, електроосвітлення, повинні проходити навчання і перевірку знань у відповідному обсязі згідно ДНАОП 0.00-1.21-98.
11.5. Працівники ППС в залежності від посади, професії і характеру робіт повинні мати групу по електробезпеці у відповідності з переліком професій і посад наказу 24-Ц.
11.6. На ППС обладнуються кабінети або куточки охорони праці, які мають наочне приладдя з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, а також пристрої для демонстрації кінофільмів, відеофільмів.

 
« Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті   Правила охраны труда для объектов розничной торговли »
электрические сети