Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів

Вимоги до оброблених цистерн і вагонів-бункерів - Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів

Оглавление
Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів
Загальні вимоги
Вимоги безпеки під час технічного обслуговування цистерн і вагонів-бункерів
Вимоги безпеки під час поточного ремонту цистерн і вагонів-бункерів
Вимоги до території, виробничих приміщень, площадок
Вимоги до оброблених цистерн і вагонів-бункерів
Вимоги до виробничого обладнання, споруд, пристроїв та інструменту
Вимоги до транспортування і зберігання вузлів, деталей
Вимоги до професійного добору і перевірки знань працівників
Вимоги до застосування засобів захисту працівників
Вимоги до санітарно-побутового забезпечення

8. Вимоги до оброблених цистерн і вагонів-бункерів, які підготовлені для наливу і ремонту.

8.1. Котел цистерни вважається дегазованим і вибухобезпечним для робіт із відкритим вогнем, якщо на внутрішній поверхні і в місцях з’єднання окремих деталей котла немає слідів твердих або рідких залишків або масляних плям, а концентрація газів або парів продукту в газоповітряному середовищі котла цистерни не перевищує гранично допустиму.
8.2. Перевірку вибухобезпеки газоповітряного середовища в котлі цистерни слід проводити газоаналізатором шляхом заміру повітря в 4-х точках біля обох днищ: дві на висоті 10-15 см від нижньої частини котла і дві на такій же відстані від верхньої частини.
8.3. Заміри повітря проводяться бригадиром або промивальником – пропарювачем в присутності лаборанта, що знаходиться біля люка цистерни, в якій проводяться заміри.
8.4. Після дегазації і перевірки газоповітряного середовища під номером цистерни необхідно нанести крейдою або фарбою напис в два рядки:
В ремонт
- - - - - - - - - - - - - - -
Дегазовано
а також найменування ППС, яка проводила дегазацію.
Напис роблять працівники, що проводили ремонт даної цистерни.
8.5. На кожну цистерну, що пройшла дегазацію і перевірку на вибухобезпеку, має складатися акт установленої форми ВУ-19 у двох екземплярах про придатність цистерни для ремонту із зазначенням виду обробки, результатів аналізу і підписами осіб, які відповідальні за ці роботи.
8.6. Один екземпляр акта надсилається в пункт ремонту, а другий екземпляр із довідкою про аналіз, зберігається в справах ППС на протязі року.
У разі відсутності акта, не дозволяється виконання ремонтних робіт на цистернах .
8.7. Про придатність однієї цистерни для наливу має бути складений акт форми ВУ-20, а групи цистерн - акт форми ВУ-20а.
8.8. Цистерни, які підготовлені для наливу, повинні мати справну запорну арматуру, зливні прилади, запобіжні клапани, прижимні гвинти, скоби і кришки, а вагони-бункери повинні мати заглушки труб для обігрівання “рубашок”, закріплені упори від перевертання бункерів тощо.

 
« Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті   Правила охраны труда для объектов розничной торговли »
электрические сети