Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів

Вимоги до застосування засобів захисту працівників - Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів

Оглавление
Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів
Загальні вимоги
Вимоги безпеки під час технічного обслуговування цистерн і вагонів-бункерів
Вимоги безпеки під час поточного ремонту цистерн і вагонів-бункерів
Вимоги до території, виробничих приміщень, площадок
Вимоги до оброблених цистерн і вагонів-бункерів
Вимоги до виробничого обладнання, споруд, пристроїв та інструменту
Вимоги до транспортування і зберігання вузлів, деталей
Вимоги до професійного добору і перевірки знань працівників
Вимоги до застосування засобів захисту працівників
Вимоги до санітарно-побутового забезпечення

12. Вимоги до застосування засобів захисту працівників.

12.1. Працівники, які безпосередньо пов’язані з обробкою цистерн і вагонів-бункерів, мають бути забезпечені відповідним спецодягом, спецвзуттям, натільною білизною і іншими ЗІЗ у відповідності з НАОП 5.1.11-3.01-90, а також первинними засобами пожежогасіння у відповідності з НАОП 5.1.11-3.03-88 та рятувальним спорядженням.
12.2. Порядок видачі, зберігання і використання спецодягу, спецвзуття і інших ЗІЗ має відповідати ДНАОП 0.00-4.26-96.
12.3. Спецодяг, спецвзуття, інші ЗІЗ, а також рятувальне спорядження має бути справним і відповідати розміру і зросту робітника, якому вони видаються. Спецвзуття повинно мати підошви із іскронеутворюючого матеріалу.
12.4. Для можливості негайної заміни спецодягу у випадках його забруднення етильованим бензином або іншими токсичними речовинами на ППС має бути постійний запас комплектів спецодягу, натільної білизни і інших ЗІЗ.
Кількість аварійних комплектів спецодягу, натільної білизни і інших ЗІЗ має бути обумовлене місцевими умовами, специфікою роботи і затверджено адміністрацією ППС у відповідному документі (інструкції, що діє на підприємстві).
12.5. Спецодяг і інші ЗІЗ перед здаванням їх в приміщення для зберігання мають бути очищені від нафтопродуктів, які потрапили на них в процесі роботи.
12.6. Керівництво ППС забезпечує механізоване хімочищення спецодягу не рідше одного разу на тиждень і в кожному випадку значного забруднення його, а також ремонт спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристроїв по мірі їх зношення. Зберігання, ремонт і прання спецодягу і захисних засобів вдома не дозволяється. Перед здаванням в ремонтну майстерню ЗІЗ і інші запобіжні пристрої підлягають дегазації, очищенню і пранню.
12.7. Проводити дегазацію спецодягу і спецвзуття працівників, які зайняті обробкою цистерн з-під етильованого бензину необхідно наступним чином:
- бавовняного – шляхом пропарювання гострою парою в спеціальній камері з температурою не менше 110 °С, тиском не менше 0,2 МПа (2 кгс/см2) на протязі 45 – 60 хв. або вимочуванням і пранням з додаванням 1% розчину монохлораміна;
- гумового – зануренням на 1 годину в насичену хлорну воду або в кашку з хлорним вапном або на 30 хв. в 10% розчин діхлораміна в діхлоретані з наступним відмочуванням в гарячій воді на протязі 1 години, а потім миттям з милом.
12.8. Для захисту рук промивальники-пропарювачі і слюсарі повинні забезпечуватися:
- рукавицями КР, а коли готуються цистерни з-під етильованого бензину – гумовими рукавичками;
- плівкоутворюючими кремами типу силіконових, а також різними захисно-мийними пастами;
- противопековими пастами ХІОТ (для захисту шкіри під час роботи з пеком і від інтенсивних сонячних променів);
- світлозахисними пастами і кремами (цинкова, мелан).
12.9. Захисні мазі слід наносити на шкіру два рази на протязі робочої зміни (перед роботою і після обідньої перерви) і відповідно два рази їх змивати.
12.10. Після закінчення робочої зміни для очищення шкіри від забруднень необхідно використовувати олефін-сульфат, сульфат, поверхнево-активні речовини ОП – 7; ОП – 10 і інші захисно-відмиваючі пасти і мазі, які поєднують якості захисних і миючих засобів.
Для підтримання шкіри в хорошому стані необхідно застосовувати різні індиферентні мазі і креми (борний вазелін, ланоліновий крем тощо).
Після закінчення роботи з нафтопродуктами необхідно вимити все тіло водою з милом під душем.
Не дозволяється застосовувати гас та інші токсичні нафтопродукти для очищення шкіри і оброблення ЗІЗ.
12.11. Для захисту ніг промивальники-пропарювачі і слюсарі повинні забезпечуватися спецвзуттям від дії нафтопродуктів і механічних травм.
12.12. Під час зовнішнього обмивання цистерн для захисту очей від дії бризок розчинів працівники повинні забезпечуватися захисними окулярами типу ЗН або Г.
12.13. Робота всередині котлів цистерн дозволяється тільки із застосуванням засобів захисту органів дихання.
Для захисту органів дихання під час роботи в котлі цистерни повинні застосовуватися шлангові протигази типу ПШ-2, апарат дихальний “шкід” або пневмокостюми.
12.14. Перед початком роботи промивальники-пропарювачі разом з бригадиром або майстром повинні впевнитися в справному стані рятівного спорядження, інструменту, засобів захисту органів дихання і шлангових дихальних приладів, а також перевірити довжину шланга, щільність прилягання маски до обличчя, відсутність пошкоджень маски і шланга.
Перевірка дихання в масці повинна продовжуватися не менше 3 хв. Спускатися в котел цистерни промивальнику-пропарювачу дозволяється тільки після перевірки справності маски, шланга і всього спорядження.
12.15. Запобіжний пояс і канат для страхування повинні оглядатись перед кожним застосуванням і випробовуватись через кожні шість місяців.
Шланговий дихальний прилад повинен випробовуватись один раз на два місяця.
Після випробування шлангового дихального приладу, запобіжного пояса і страхувального каната на них має бути міцно закріплена бирка, яка виготовлена із іскронеутворюючого матеріалу, на якій вказується номер і дата останнього випробування. Час і результати випробування заносяться в журнал випробувань.

 
« Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті   Правила охраны труда для объектов розничной торговли »
электрические сети