Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці для видавництв ї редакцій

Вимоги до експлуатації автотранспорту, вантажно-розвантажувальнв роботи - Правила охорони праці для видавництв ї редакцій

Оглавление
Правила охорони праці для видавництв ї редакцій
Вимоги до виробничих і побутових будівель та приміщень
Вимоги до виробничих дільниць, обладнання та робочих місць
Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
Вимоги до експлуатації автотранспорту, вантажно-розвантажувальнв роботи
Комплекси фізичних вправ виробничої гімнастики
Вправи для очей під час регламентованих перерв

6 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТУ ТА ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

6.1 Експлуатація автотранспорту

Експлуатація автотранспорту має здійснюватися відповідно до вимог “Правил дорожнього руху України” і НАОП 5.1.12-1 01-80.
Обслуговування і ремонт автомобілів має виконуватися відповідно до вимог НАОП 5.1.12-1.02-80.

6.2 Вантажно-розвантажувальні роботи

6.2.1 Вантажно-розвантажувальні роботи, а також операції по переміщенню вантажів у середині видавництв має виконуватися згідно ГОСТ 12 3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80.
6.2.2 Розміри вантажно-розвантажувальних майданчиків мають забезпечувати безпечні радіуси повороту, розміщення і вільний фронт робіт для автомобілів.
Складування на вантажно-розвантажувальних майданчиках будь-яких матеріалів, обладнання не допускається.
Місця для розвантажування не допускається розташовувати зі сторони головного входу в приміщення.
6.2.3 Гранично-допустимі маси вантажу при підніманні та переміщенням вручну становлять для юнаків від 16 до 18 років 16 кг, для чоловіків віком понад 18 років 50 кг згідно НАОП 8.7.10-2.04-84.
Граничні норми підіймання та переміщення вантажів жінками згідно ДНАОП 0.03-3.28-93 становлять:
– підіймання вантажів, їх переміщення при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину) — 10 кг;
– підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни — 7 кг;
Сумарна маса вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:
— з робочої поверхні 350 кг,
— з підлоги 175 кг.
Забороняється переносити та пересувати вантажі, що перевищують встановлені норми. Для виконання таких вантажно-розвантажувальних робіт слід застосовувати вантажопідіймальні механізми.
6.2.4 Вантажопідіймальні механізми, пристрої, що знаходяться в роботі, підлягають щороку періодичному технічному огляду згідно ДНАОП 0.00-1.03-93. Використовування вантажопідіймальних пристроїв без технічного огляду не дозволяється.
6.2.5 При експлуатації ліфтів необхідно керуватися ДНАОП 0.00-1.02-92.
6.2.6 Не дозволяється використовувати обладнання та пристрої для переміщування вантажів масою більше вантажності, вказаної в технічному паспорті на них. 
« Правила охорони працi при експлуатацiї пралень та лазень   Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу »
электрические сети