Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони праці для видавництв ї редакцій

Вимоги до виробничих дільниць, обладнання та робочих місць - Правила охорони праці для видавництв ї редакцій

Оглавление
Правила охорони праці для видавництв ї редакцій
Вимоги до виробничих і побутових будівель та приміщень
Вимоги до виробничих дільниць, обладнання та робочих місць
Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
Вимоги до експлуатації автотранспорту, вантажно-розвантажувальнв роботи
Комплекси фізичних вправ виробничої гімнастики
Вправи для очей під час регламентованих перерв

4 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЬ, ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ

4.1 Загальні вимоги

4.1.1 Виробничі дільниці. обладнання та робочі місця видавництв мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.2.049-80.
4.1.2 В окремих ізольованих приміщеннях розміщуються:
— дільниці із застосуванням відеотермінальних пристроїв;
— дільниці машинописних робіт (машбюро, дільниці складально-друкарської техніки);
— дільниці фотоскладання;
— дільниці оперативного розмноження інформації;
— фотолабораторії, монтажні дільниці;
— редакторські, коректорські, приміщення програмістів.
Наявні на дільницях видавництв небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що класифікуються за ГОСТ 12.0.003-74, наведено в таблиці 3.
4.1.3 Виробничі процеси у видавництвах мають виконуватися з дотриманням вимог ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.1.003-83. Параметри мікроклімату, освітлення, шуму та вібрації, а також концентрація токсичних речовин на виробничих дільницях мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88, СНиП II-4-79, ДНАОП 0.03-3.18-98 та даних Правил.
4.1.4 У видавництвах має використовуватися обладнання що відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.049-80.
Експлуатація електроустановок має здійснюватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00.1.21-84, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.018-86, НАОП 1.1.10-1.01-85.
Таблица 3
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори на виробничих дільницях


Виробнича дільниця

Діючий небезпечний і шкідливий виробничий фактор

група

вид

1 Дільниця з застосуванням ВТП

фізичні

підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, пiдвищений рівень електромагнітного випромінювання, підвищений рівень статичної електрики

психофізіологічні

статичні та динамічні перевантаження, перенапруження зорового аналізатора

2 Дільниця машинописних робіт (машбюро, дільниця складально-друкарської техніки)

фізичні

підвищений рівень шуму, підвищене значення напруги в електричному ланцюзі

психофізіологічні

статичні та динамічні перевантаження, перенапруження зорового аналізатора

З Дільниця фотоскладання

фізичні

підвищений рівень шуму, підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, підвищений рівень статичної електрики

психофізіологічні

статичні та динамічні перевантаження, перенапруження зорового аналізатора

4 Дільниця оперативного розмноження інформації

фізичні

підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, підвищений рівень статичної електрики

хімічні

озон, селен, оксиди азоту, бензин, гас, скипидар

5 Фотолабораторія. монтажна дільниця

фізичні

відсутність природного освітлення, підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, підвищений рівень статичної електрики, підвищений рівень УФ- випромінювання

хімічні

гідрохінон, фенол, луги їдкі, амо-нійхлорид, ацетон, кислота оцтова, озон, оксиди азоту, спирт етиловий

психофізіологічнi

перенапруження зорового аналізатора

6 Редакторські, коректорські, кімнати програмістів

психофізіологічні

статичні та динамічні перевантаження, нервово-психічні перевантаження

Обладнання належить утримувати в безпечному та справному стані.
Не допускається працювати на несправному або не заземленому обладнанні.
Ремонт обладнання, встановлення та очищення світильників, заміну перегорілих ламп та ремонт мережі проводять тільки після повного відключення від мережі електроживлення з обов’язковим вивішуванням на місцях відключення попереджувальних знаків.
4.1.5 Робочі місця у видавництвах мають відповідати вимогам ГОСТ 12 2.032-78, ГОСТ 12.2 033-78. Робочі місця на обладнанні, де робота виконується в сидячому положенні, комплектуються стільцями, висоту сидінь яких можна регулювати.

4.2 Дільниця з застосуванням відеотермінальних пристроїв

4.2.1 Приміщення. обладнання та робочі місця з використанням ВТП мають відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.18-88.
4.2.2 При обладнанні приміщень використовуються антистатичні покриття пастельних тонів як для стін, так і для підлоги. Коефіцієнт відбивання поверхонь повинен бути для стелі 60—70%, для стін 40-50%, для підлоги З0%.
В приміщеннях з використанням ВТП належить передбачати кондиціонування повітря та аерацію.
4.2 3 ВТП розташовуються між собою на відстані не менше 1,5 м. Мінімальна ширина проходів при дворядному розташуванні пристроїв не менше 1,2 м. Оптимальна відстань від пристрою до вікна 2—4 м. ВТП розташовуються так, щоб напрям погляду оператора був паралельним лінії вікна.
Не дозволяється розташовувати робочі місця операторів ВТП одне за одним.
4 2.4 Робоче місце оператора ВТП обладнується робочим столом, кріслом і підставкою для ніг. Висота робочого стола регулюється в межах 0,68—0,76 м, а при відсутностї такої можливості має складати 0,72 м. Мінімальна ширина стола 1,2 м, поверхня стіла не блискуча. Робоче крісло оператора забезпечується підіймально-поворотним пристроєм з регулюванням висоти сидіння та спинки, а його конструкція має відповідати вимогам ГОСТ 21889-76. Розміри підставки для нігдовжина 0,4 м, ширина 0,35 м.
4.2.5 Екрани ВТП з електронно-променевими трубками мають бути обладнані захисними екранами і підлягають заземленню.
4.2.6 Тривалість роботи з ВТП не більше 4 години при восьмигодинному робочому дні.Через кожну годину роботи необхідно робити перерву на 5—10 хв, а через дві години — на 15 хв., під час яких виконується виробнича гімнастика (додатки 1, 2).

4.3 Дільниця машинописних робіт

4.3.1 Приміщення та робочі місця для виконання машинописних робіт мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.013-77.
4.3.2 Стіни та стеля приміщень для машинописних робіт мають бути світлими, з коефіцієнтом відбивання поверхонь для стелі 70%, для стін 50—60%. для підлоги 20—40%.
4 3.3 Для зменшення шуму до рівня допустимого стеля та стіни в приміщеннях облицьовуються звуковбирним матеріалом.
Під друкарські машинки підкладаються м’які килимки із синтетичних матеріалів товщиною 10 мм або повстину товщиною 20—25 мм, обгорнену синтетичною плівкою.
4.3.4 Робочі столи машиністок розташовуються в ряд на відстані не менше 0,8 м один від одного. Відстань між рядами столів не менше 1,5 м. Робочі місця в приміщенні розташовуються так, щоб світловий потік природного освітлення падав на рукопис, друкарський аркуш і клавіатуру зліва. Кожне робоче місце забезпечується пюпітром, стелажем, лотком для паперів.
Оптимальна робоча поза (при неможливості індивідуального пристосування робочого стола) досягається за рахунок зміни висоти робочого сидіння та використання підставки для ніг.
Висота поверхні сидіння регулюється в межах 0,35—0,45 м Ширина поверхні сидіння не менше 0,4 м, глибина не менше 0,38 м.
4.3.5 Машинописні роботи проводяться з регламентованими перервами протягом робочого дня для проведення виробничої гімнастики (додатки 1, 2).

4.4 Дільниця фотоскладання

4.4.1 Вимоги до приміщень та робочих місць на дільниці фотоскладання аналогічні вимогам до дільниці машинописних робіт.
4.4.2 Приміщення, де розташовані фотоскладальні автомати, мають бути відокремлені від приміщень фотохімічної обробки плівки (фотолабораторій).
4.4.3 Фотоскладальне обладнання встановлюється на відстані не менше 1 м від стіни та іншого обладнання для забезпечення підходу до нього зі всіх сторін.

4.5 Фотолабораторія, монтажна дільниця

4.5.1 Приміщення темної кімнати фотолабораторії має займати площу не менше 9 м2 та мати висоту не меншу 3,2 м.
Все обладнання, предмети та ємкості з розчинами в темній кімнаті встановлюються у визначених місцях для забезпечення виконавцеві повної свободи рухів в процесі роботи.
4.5.2 Приміщення для фотохімічної обробки плівки і приміщення для збереження хімікатів обладнуються припливно-витяжною вентиляцією, водопостачанням і каналізацією.
4.5.3 Освітлювальні установки, фотографічне обладнання, ванни для оброблення фотоформ обладнуються місцевою витяжною вентиляцією. Роботи з дуговими ліхтарями, ртутно-кварцовими, ксеноновими лампами проводять зі застосуванням захисних окулярів за ГОСТ 12.4.013-85.
4.5.4 У виробничих приміщеннях допускається зберігання фототехнічної плівки та хімікатів з надписом про вміст в кількості, що не перевищує змінної потреби.
Для зберігання легкозаймистих речовин, фототехнічної плівки, призначеної для поточної роботи, а також готових фотоформ необхідно передбачити металеві ящики, сейфи чи шафи-стелажї, які щільно закриваються.
4.5.5 На монтажній дільниці, на дільниці ретушування передбачаються сонцезахисні штори чи жалюзі.
4.5.6 Монтажні столи встановлюються так, щоб до них був вільний доступ зі всіх боків (з боку робочої зони не менше 1 м, в неробочій зоні не менше 0,6 м).
4.5.7 Ретушерські пульти забезпечуються бічними стінками для оберігання зору працівника від додаткових відсвічувань.

4.6 Дільниця оперативного розмноження інформації

4.6.1 Загальна площа приміщення, в якому встановлюється копіювально-розмножувальна апаратура типу “ЕРА”, не менше 25 м2. Приміщення обладнується припливно-витяжною вентиляцією з п'ятикратним обміном повітря.
Копіювально-розмножувальна апаратура має бути обладнана витяжною вентиляцією і встановлена так, щоб відстань до стіни приміщення становила не менше 1.5 м. а джерело світла та вікна в приміщенні не знаходилися позаду апарату. У робочій зоні оператора (на підлозі перед пультом управління) необхідно мати діелектричний килимок.
4.6.2 Робоче місце на копіювально-розмножувальній апаратурі типу “Ксерокс”, ”Різограф” обладнується припливно-витяжною вентиляцією.

4.7 Редакторська, коректорська, кімната програмістів

4.7.1 В приміщеннях та на робочих місцях редакторів, коректорів і програмістів необхідно забезпечити оптимальні умови мікроклімату та освітленості.
4.7 2 Робоча поверхня стола має знаходитися на висоті 0,70—0,77 м. ширина стола не менше 0,5 м. Висота сидіння стільця має бути 0,40—0,43 м.
4.7.3 Для редакторів, коректорів, програмістів необхідно передбачати протягом робочого дня шість п’ятихвилинних перерв через кожну годину роботи (три перерви до обіду та три перерви після обіду) чи двї десятихвилинні перерви (першу через 2,5 год від початку роботи, а другу — за 2,5 год до закінчення роботи), під час яких виконується виробнича гімнастика (додатки 1, 2). 
« Правила охорони працi при експлуатацiї пралень та лазень   Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу »
электрические сети