Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу

Вимоги до засобiв захисту працюючих - Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу

Оглавление
Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу
Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень
Вимоги до технічних процесів та обладнання
Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях підприємств хімічной чистки та фарбування
Пожежна безпека
Вимоги до засобiв захисту працюючих

9. ВИМОГИ ДО ЗАСОБIВ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ

9.1. Засоби захисту працюючих за характером їх застосування поділяються на дві категорії:
- засоби колективного захисту;
- засоби індивідуального захисту.
9.2. Засоби колективного захисту в залежності від призначення підрозділяються на такі класи:
- засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць;
- засоби нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць;
- засоби захисту від шуму;
- засоби захисту від вібрації;
- засоби захисту від ураження електричним струмом;
- засоби захисту від електростатичних зарядів;
- засоби захисту від підвищених чи понижених температур поверхонь обладнання, матеріалів, виробів, заготовок;
- засоби захисту від підвищених чи понижених температур повітря робочої зони;
- засоби захисту від дії механічних факторів.
9.3. Засоби індивідуального захисту в залежності від призначення підрозділяються на такі класи:
- спеціальний одяг;
- cпеціальне взуття;
- засоби захисту рук;
- засоби захисту голови;
- засоби захисту очей;
- засоби захисту органів слуху.
9.4. Види спецодягу , спецвзуття та засоби індивідуального захисту, передбачені нормами , повинні видаватися робітникам безкоштовно у встановлені терміни згідно з ДНАОП 0.05-3.03-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індиідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв та відповідати відповідним ГОСТам, ТУ та ВТУ.
9.5. Адміністрація підприємства зобов'язана забезпечити
своєчасне прання та ремонт спецодягу і спецвзуття, що видається.
9.6. При виконанні робіт, що супроводжуються виділенням шкідливих парів, пилу та зв'язаних з небезпекою розбризкування горючих та їдких рідин, працівникам необхідно видавати засоби індивідуального захисту: протигази, респіратори, захисні окуляри, рукавиці, прогумлені фартухи, гумові рукавички та чоботи.
Робота в цих цехах повинна провадитись під безпосереднім наглядом майстра або спеціального працівника.
9.7. Для захисту рук від впливу розчинників використовують захисні мазі та пасти.
9.8. Для захисту органів дихання використовують респіратори та протигази.
9.9. За засобами індивідуального захисту необхідно здій­снювати належний догляд.
9.10. Робітники, яким видаються засоби індивідуального захисту, ознайомлюються з чинними правилами користування найпростішими способами перевірки справності і надійності цих засобів.
9.11. Електрозахисні засоби, що застосовуються робітниками, які обслуговують електроустановки, необхідно періодично піддавати електричним випробуванням.
9.12. Перед використанням засоби необхідно ретельно огляну­ти, очистити, перевірити, пересвідчитися у відсутності зовнішніх пошкоджень, а також у відповідності їх по клейму до напруги да­ної електроустановки; термін періодичного випробування засобів захисту не повинен перевищувати:
діелектричних гумових рукавичок - одного разу на півроку, галош - одного разу на рік, бот - одного разу на три роки.
9.13. Несправні засоби захисту або з простроченим клеймом негайно вилучаються з використання. 
« Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж   Правила охорони працi для перукарень »
электрические сети