Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу

Вимоги до технічних процесів та обладнання - Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу

Оглавление
Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу
Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень
Вимоги до технічних процесів та обладнання
Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях підприємств хімічной чистки та фарбування
Пожежна безпека
Вимоги до засобiв захисту працюючих

5. ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГIЧНИХ ПРОЦЕСIВ ТА ОБЛАДНАННЯ

5.1. Загальні вимоги до технологічних процесів

5.1.1. Організація та проведення технологічних процесів повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.
5.1.2. При виконанні технологічних операцій робочі всіх професій виробничих підрозділів зобов'язані керуватися інструкціями з охорони праці, які враховують конкретні умови роботи на кожному робочому місці.
5.2. Первинне сортування, зачистка та попереднє плямовиведення.
5.2.1. При сортуванні виробів для запобігання можливого травматизму необхідно перевірити наявність та видалити із кишень сторонні предмети.
5.2.2. Для запобігання можливого самозапалення промасляних речей їх слід сортувати в першу чергу в окремі партії і відразу направляти на обробку.
5.2.3. Відкрите зберігання хімічних матеріалів
забороняється. Хімікати необхідно зберігати в поліетиленовій,
скляній, фарфоровій посудині з притертими пробками або кришками,
що щільно закриваються. На всіх посудинах з хімікатами повинні
бути чітко написані етикетки, до того ж при зберіганні токсичних
і отруйних речовин написи виконують червоною фаброю.
5.2.4. Необхідні для роботи хімікати повинні знаходитися в поліетиленових пляшечках, що мають спеціальні пристрої - крапельниці.
5.2.5. Перед початком роботи руки необхідно змастити кремом або іншими засобами, що запобігають впливу шкідливих речовин на шкіру рук.
5.2.6. Зачищення виробів провадиться на спеціальному столі, що має нахил для стікання рідини і отвір для ємкості з розчинами для зачищення. Після закінчення роботи стіл необхідно ретельно витерти, рештки розчину перелити в посудину, що закривається.
5.2.7. Виведення плям провадиться на плямовивідних верстатах або спеціальних столах.
5.2.8. Перед початком роботи на плямовивідних верстатах необхідно оглянути і перевірити:
стан вентилів, паропроводів, повітроводів;
справність педалей подачі пари, повітря , а також роботу вакуумвідсмоктувача.
5.2.9. Застосовувати стисле повітря для обдування робочих місць і спецодягу забороняється.
5.2.10. Використані в процесі роботи ватні тампони необхідно викидати в металічний бачок з кришкою, що щільно закривається.
5.2.11. Для запобігання можливого самозапалення оброблених скипидаром виробів необхідно негайно відправити їх у обробку.
5.2.12. При застосуванні кислот необхідно дотримуватись особливої обережності, остерігатись попадання їх на руки, обличчя і, особливо в очі. При виведенні плям цими хімікатами слід користуватися ватою на дерев'яній паличці.
5.2.13. При обробці гарячою оцтовою кислотою виробів, залитих чорнилом, необхідно застосовувати гумові рукавички і захисні окуляри. Робота повинна провадитися у витяжній шафі зі швидкістю руху повітря у відкритому прорізі не меншою за 0,5 м/хв.
5.2.14. Після закінчення роботи хімікати, що залишилися, слід прибрати в металеву шафу.
5.2.15. Необхідно слідкувати за тим, щоб підлога не була слизькою. Всі пролиті на підлогу рідини (масла, емульсії тощо) слід ретельно витерти.

5.3. Оброблення виробів у машинах хімічної чистки.

5.3.1. Вмикати струм для машин і обладнання, що працюють від електромережі,дозволяється тільки черговому електрикові.
Пуск машини в роботу при наявності несправних вузлів припливно-витяжної вентиляції забороняється.
5.3.2. Відкривати завантажувальний люк під час роботи машини забороняється.
5.3.3. Вивантажування виробів і барабана необхідно провадити тільки після повної його зупинки і при ввімкненій вентиляції.
5.3.4. Після закінчення роботи всі вентилі машини слід закрутити, відключити від електромережі на головному електророзподільному щиті.
5.3.4. У відділенні категорично забороняється провадити роботи з відкритим вогнем і приладами, що дають іскру, через небезпеку виникнення пожежі при роботі на уайт-спіриті і можливості утворення фосгену при роботі на розчинниках, що містять хлор. Не допускається зіткнення розчинників, що містять хлор, з міцними лугами і мінеральними кислотами щоб уникнути утворенню отруйних і самозаймистого монохлоретилена.
5.3.5. Провадити ремонт і змащування машини, що працює, а також залишати її без нагляду забороняється. Ремонт, чистку, змащування виконують тільки при повному відключенні машини від усіх джерел живлення ( електроенергії, пари, води і стислого повітря).
5.3.6. Усі виявлені неполадки в машині необхідно записувати у робочий журнал і доводити до відома майстра.

5.4. Оброблення виробів хлористими разчинниками.

5.4.1. Заправляти машину розчинниками необхідно тільки по трубопроводу, заливати вручну через люк забороняється.
5.4.2. У процесі дистиляції необхідно слідкувати за показом термометра, при дистиляції трихлоретилена температура не повинна перевищувати 90 С, а при дистиляції перхлоретилена - 125 С.
5.4.3. Обробляти в машині вироби, забруднені
порошкоподібним алюмінієм, алюмінієвою фарбою і вироби із тканин
металізованих алюмінієм, забороняється.
5.4.4. Під час чищення дистилятора і фільтрів машин хімічної чистки роботу необхідно провадити в протигазах і рукавичках.

5.5. Апретування виробів

5.5.1. Апретування повинно здійснюватися згідно з діючою інструкцією.
5.5.2. Дистиляцію розчину для просочення необхідно провадити у дистиляторі, ретельно очищеному від шламу, що утворився при попередніх дистиляціях.
5.5.3. Температура розчинника в дистиляторі повинна відповідати його температурі кипіння.

5.6. Оброблення виробів нафтовими розчинниками

5.6.1. При експлуатації машин хімічної чистки, що працюють на нафтових розчинниках слід вжити заходи, які забезпечують протипожежну безпеку, узгоджені з пожежним наглядом.
5.6.2. Перед початком роботи необхідно привести в порядок робоче місце, оглянути і перевірити:
- припливно-витяжну вентиляцію ;
- освітлення;
- стан огородження;
- кнопкові і пускові пристрої машини;
- справність гальмувальних пристроїв;
- автоматичне відключення машини при відчиненні дверей;
- правильність направлення обертання двигунів;
- змащування вузлів обладнання;
- тиск стислого повітря, пари;
- зпрацьовування пневмозасовів;
- дію маслорозпилювача.
5.6.3. Пускати машину в роботу при наявності несправностей забороняється.
5.6.4. При роботі на комплекті машин , що працюють на нафтових розчинниках необхідно:
- систематично перевіряти стан проваги щоб уникнути падіння кришок миючого і сушильного барабанів;
- періодично видаляти текстильний пил із вентиляційного короба сушильного барабану;
- слідкувати за справністю автоматичного парового клапана для тушіння вогню;
- користуватися рукавицями, щоб уникнути опіку рук при відкриванні кришок сушильного барабана;
- не допускати попадання металевих предметів у барабани миючої і сушильної машини.
5.6.5. Чистити у машині одяг, забруднений порошкоподібним алюмінієм (алюмінієвими фарбами), забороняється.
5.6.6. Ручне зачищування особливо забруднених місць бензиновим милом провадиться на спеціальних столах з місцевим боковим відсмоктуванням.
5.6.7. Застосовувати мило на основі розчинників, що містять хлор, забороняється.

5.7. Оброблення виробів у водних розчинах миючих засобів

5.7.1. Перед пуском машини в роботу кришки внутрішнього і зовнішнього барабанів необхідно закрити і замкнути.
5.7.2. Під час роботи машини відкривати кришку зовнішнього барабана забороняється. Завантажування пральних матеріалів дозволяється тільки через спеціальний люк уручну або через систему розливання матеріалів механічним способом.
5.7.3. Під час роботи машини забороняється:
- провадити огляд і змащування деталей, що труться;
- знімати, надівати, направляти привідні паси;
- підтягувати сальникові ущільнення, фланці тощо на машині і тробопроводах, що находяться під тиском;
- підвищувати тиск пари, що поступає до машини, вище норми,указаної в паспорті;
- знімати кожухи і огородження;
- провадити налагодження, регулювання або будь-які ремонтні роботи ;
- торкатися руками рухомих частин машини.
5.7.4. Відкривати повністю паровий вентиль для пуску пари в барабан забороняється. Пуск пари в пральну машину слід провадити поступово.
5.7.5. Завантажувати і розвантажувати центрифугу на ходу забороняється.
5.7.6. Завантажувати вироби в корзину центифуги необхідно рівномірно по всьому його об'ємі.
5.7.7. Нерівномірне завантаження може викликати сильну вібрацію і зірвати центрифугу із фундаменту.
5.7.8. Працювати на несправній центрифузі і самостійно усувати несправності забороняється.
5.7.9. Торкатися руками до ротору центрифуги, що обертається, при її розгоні і гальмуванні забороняється.
5.7.10. При роботі на центрифузі необхідно дотримуватися слідуючих вимог:
- одяг повинен щільно облягати тіло;
- кінці плаття, краватки тощо необхідно сховати;
- фартух необхідно підв'язувати так, щоб його краї перекри­вали верхню частину халяв чобіт;
- волосся слід сховати під косинку.

5.8. Фарбування виробів

5.8.1. При фарбуванні виробів, щоб уникнути нещасних випадків, необхідно уважно слідкувати за кипінням фарбувальних розчинів, регулювання поступаючої пари провадити вентилем і не допускати бурхливого кипіння.
5.8.2. При роботі з урзолом необхідно одягати гумові рукавички. Зберігати урзол слід у щільно закритих ємкостях.
5.8.3. При роботі з хлорним вапном гідросульфітом слід користуватися респиратором або марлевою пов'язкою.
5.8.4. Щоб запобігти утворенню газоподібного хлористого водню забороняється змішувати розчини хлорного вапна з кислотами.
5.8.5. Подачу до робочих місць фарбників і
хімікатів необхідно механізувати.

5.9. Сушіння виробів

5.9.1. Входити в сушильну камеру під час її роботи забороняється.
5.9.2. Після закінчення роботи необхідно перекрити доступ пари в сушильну камеру, двері залишити відчиненими, відключити електродвигуни вентиляційних пристроїв.
5.9.3. При експлуатації сушильного барабана необхідно дотримуватися слідуючих вимог:
- завантажувати вироби в барабан слід у розправленому вигляді в кількості, що вказується в паспорті обладнання;
- відчиняти двері, завантажувати і відвантажувати вироби під час обертання барабана категорично забороняється.

5.10. Волого-теплове оброблення виробів

5.10.1. Щоб запобігти отриманню опіків необхідно відкривати вентилі подачі пари, стислого повітря і зливу конденсату дуже обережно.
5.10.2. При виявленні дефектів і несправностей під час роботи, обладнання необхідно відключити і попередити про це майстра.
5.10.3. Заміну чохлів із тканини на обладнанні слід провадити при повному його відключенні від усіх джерел живлення, при холодному стані нагрівальної поверхні.
5.10.4. Під час пуску пари і в процесі відпарювання розправляти вироби руками і наближати обличчя до манекену забороняється.
5.10.5. У момент вмикання вентилятора, що подає повітря для сушіння одягу, слід дотримуватися обережності , щоб запобігти отримання опіків залишками пари під чохлом.
5.10.6. У момент опускання верхньої плити гідравлічного преса не підставляти руки між плити.
5.10.7. При пропарюванні речей наближати обличчя до подушок преса забороняється.
5.10.8. При натисненні на педаль пуску пари розрівнювати вироби на подушці преса руками забороняється.
5.10.9. Під час користування праскою при обробленні виробів на прасувально-відпарювальному столі подавати пару на поверхню стола забороняється.
5.10.10. Перед початком роботи на сушильно-прасувальному котку необхідно перевірити:
- механізм підіймання і опускання вала;
- стан стрічок транспортера;
- стан "одягу" на валу;
- ефективність роботи відсмоктуючого вентилятора;
- справність манометра;
- справність запобіжної рамки;
- роботу автоматики на спрацьовування аварійних пристроїв.
5.10.11. Після перевірки справності котка необхідно на протязі 10-15 хв прогріти коток на холостому ходу. Під час прогрівання слід відкрити на 3-4 хв вентилі обвідної лінії конденсатовідвідника для відведення конденсата із парової камери лотка.
5.10.12. При роботі на сушильно-прасувальному котку забороняється:
- провадити прасування білизни з каблучками і перснями на руках;
- прасувати фасонну білизну і білизну з гудзиками;
- перевіряти руками нагрівання вала;
- витягати на ходу білизну, що застряла або намоталася на притискний вал;
- торкатися руками до вала, що обертається і розрівнювати білизну поза запобіжною рамкою;
- знімати огородження і провадити ремонт на ходу.
5.10.13. Під час роботи необхідно слідкувати за роботою вентилятора і за тиском пари.
5.10.14. Після закінчення роботи необхідно, щоб коток попрацював на холостому ходу з ввімкненим вентилятором для видалення вологи із "одягу" вала, а потім слід вимкнути його від усіх джерел енергії і підняти вал за допомогою підйомного механізму.
5.10.15. Перед початком роботи на прасувально-ротаційному пресі необхідно перевірити:
- надійність електроізоляції електропроводки і заземлення;
- стан "одягу" на нижніх прасувальних плитах;
- справність манометра;
- наявність і кріплення огородження.
5.10.16. При роботі на прасувально-ротаційному пресі забороняється:
- розпрямляти білизну під час повертання плит;
- перевіряти руками нагрівання верхніх плит;
- заходити за огородження;
- провадити який-небудь ремонт, змащування і налагодження під час роботи преса.
5.10.17. Після закінчення роботи необхідно вимкнути прес від електромережі, перекрити вентилі подачі пари і повітря.
5.10.18. Перед початком роботи з електропрасками необхідно перевірити надійність ізоляції проводів, справність праски.
5.10.19. Під час роботи не можна допускати падіння праски, перекручування проводу, утворення на ньому зашморгів і вузлів. Необхідно слідкувати, щоб струмопровідні проводи були сухими.
5.10.20. Під час роботи забороняється:
- ставити праску (навіть холодною) на провід;
- охолоджувати праску водою;
- залишати без нагляду ввімкнену у електромережу праску.
5.10.21. Після закінчення роботи праску необхідно вимкнути від електромережі і поставити на ізольовану азбестовим листом металеву підставку.

5.11. Допоміжні підрозділи (слюсарно-ремонтний, деревообробний тощо)

5.11.1. Основною умовою безпечного виконання робіт
допоміжними підрозділами є, насамперед, чітке знання ними правил
та інструкцій з охорони праці при виконанні самих різних за
характером та об'ємом слюсарних та складальних операцій.
5.11.2. Не менш важливою умовою виконання вимог охорони праці при виконанні слюсарно-ремонтних робіт є справний стан інструменту, обладнання, засобів особистого захисту, а також правильна організація робочого місця.

5.12. Загальні вимоги до організації робочих місць

5.12.1. Організація робочих місць виробничих
підрозділів підприємств хімічної чистки і фарбування одягу
повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место
при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования, ГОСТ
12.2.033-78 Рабочее место при выполнении работ стоя.Общие эргономические требования и ГОСТ 12.2.061-81 Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам
5.12.2. Усі робочі місця забезпечуються необхідними інструментами, пристроями, організаційною і технологічною оснаскою, технологічними картами оброблення виробів, інструкціями з експлуатації обладнання, правилами охорони праці тощо.
5.12.3. Усі інструменти, пристрої повинні бути в повній справності та використовуватись за призначенням.
5.12.4. На все обладнання, механізований інструмент, контрольно-вимірювальні прилади, а також на ємності для зберігання шкідливих і легкозаймистих речовин повинна бути технічна документація (паспорт з поміткою про відповідність інструмента ТУ, креслення, керівництво про експлуатацію).
5.12.5. У приміщеннях з електропровідною підлогою (відділення оброблення органічними розчинниками, водного оброблення, сушіння, фарбування тощо) робоче місце обладнується ізолюючими настилами і підставками.
5.12.6. Робоче місце допоміжних робітників обладнується шафами, верстаками, стелажами, а також пересувною оргоснаскою і вантажопідйомними пристроями для пересування великогабаритних деталей і вузлів.
5.12.7. Працювати без спецодягу, приймати їжу і курити на робочих місцях категорично забороняється.

5.13. Загальні вимоги до виробничого обладнання

5.13.1. Усе виробниче обладнання підприємств повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности і ДСТУ 2244-93 Устаткування технологічне для підприємств хімічної чистки одягу. Вимоги безпеки.
5.13.2. Розміщення обладнання в цехах ( на дільницях) повинно відповідати характеру виробництва і технологічному процесу, а також забезпечувати нешкідливі і безпечні умови для обслуговування під час роботи і ремонту.
Обладнання необхідно розміщувати згідно з проектом.
5.13.3. Установлення додаткового технологічного обладнання, не передбаченого проектом, допускається тільки з дозволу санітарної інспекції.
5.13.4. Усі верстати та обладнання необхідно міцно закріплювати на своїх підмурках.
5.13.5. Станини і частини обладнання що виступають, не повинні мати гострих країв, ребер, задирок і поверхонь з нерівностями.
5.13.6. На обладнанні, що має люки для завантажування виробів, необхідно передбачити блокування, що виключає
можливість роботи при відкритій кришці.
5.13.7. Усі частини обладнання, що рухаються і обертаються під час роботи, необхідно огороджувати кожухами.
5.13.8. Обладнання повинно мати справні прилади управління, а також технологічну, попереджувальну і аварійну сигналізацію.
5.13.9. Усі види обладнання повинні мати кнопку аварійного вимкнення.
5.13.10. Кнопки пуску, вентилі для обслуговування агрегатів розміщуються у доступних місцях на висоті не більшій за 1,5 м від рівня підлоги.
5.13.11. Обладнання повинно мати блокування і пристрої, що запобігають від несумісного одночасного вмикання механізмів, а також вимкнення обладнання при падінні напруги в електричній мережі або при падінні тиску у пневмосистемі.
5.13.12. Обладнання, струмоведучі частини обладнання (електродвигуни, рубильники, пускачі, кнопки управління тощо) необхідно заземлювати.
5.13.13. Усі агрегати і трубопроводи, у яких технологічний процес зв'язаний з можливістю виділення токсичних газів і пари, герметизують.
5.13.14. Обладнання і окремі вузли, які являються джерелом виділення тепла, а також паротрубопроводи повинні мати теплоізоляцію з метою підтримання температури зовнішньої поверхні не вищої за 45 С.
5.13.15. Обладнання, що інтенсивно виділяє тепло, вологу, пари розчинників обладнується місцевими відсмоктувачами.
5.13.16. У місцях підведення пари і повітря установлюються перекриваючі вентилі і манометри, а на лінії відводу конденсату
- конденсаційні горщики.
5.13.17. Поверхня внутрішнього барабана машин хімічної
чистки, пральних і прально-віджимних машин повинна бути
гладенькою, без задирок, головки заклепок і болтів усередині
барабана повинні мати сферичну форму і щільно прилягати до
поверхні.

5.14. Спеціальні вимоги до окремих видів виробничого обладнання

5.14.1. Машини для хімічної чистки
5.14.1.1. Машини, що працюють на уайт-спіриті та
розчинниках, що мають у своєму складі хлор, повинні бути
герметичними та діяти за принципом замкнутого циклу.
5.14.1.2. Зазор між завантажувальними люками внутрішнього і зовнішнього барабанів не повинен бути більшим за 5 мм, щоб виключити можливість попадання пальців працюючого під час обслуговування.
Розміри і висота розташування завантажувального люка мийного барабана повинні забезпечувати зручнне завантаження і вивантаження одягу та відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003- 91.
5.14.1.3. Для заправлення машини розчинником із зовнішньої ємкості на всмоктуючій лінії насоса встановлюють штуцер.
5.14.1.4. Оглядове скло, що встановлюється на машині і трубопроводах розчинника, виготовляють із скла, стійкого до дії розчинників, високої температури.
5.14.1.5. Уловлювач ( фільтр грубого очищення ) і водовідділювач герметично закриваються кришками.
5.14.1.6. Для введення в мийний барабан машин хімічної чистки підсилювачів та інших хімікатів необхідно передбачити пристрій, який виключає можливість викиду токсичних речовин у приміщення.
5.14.1.7.Лампи освітлення, що встановлені у машині, повинні мати напругу 12-36 В.
5.14.1.8. Машина комплектується вузлами і агрегатами для уловлювання пари розчинників (адсорбери) і для очищення і відновлення використаного розчинника (фільтри і дистиляційні установки).
5.14.1.9. Машина хімічної чистки обладнується
контрольно-вимірювальними приладами (манометрами, термометрами).
5.14.1.10. Машини, що працюють на нафтових розчинниках, повинні мати систему дистанційного аварійного вимкнення, вибухозапобіжний клапан і автоматичні парові клапани для гасіння вогню у випадку займистості виробів у мийному і сушильному барабанах.
5.14.1.11. Електрообладнання , що встановлюється на машинах, які працюють на нафтових розчинниках, повинне мати вибухонебезпечне виконання , відповідно до ГОСТ 12.1.004-91.
5.14.2. Плямовивідні верстати
5.14.2.1. Робочі столи плямовивідних верстатів повинні бути гладенькими, без гострих країв і виступів.
5.14.2.2. Необхідно, щоб покриття робочого стола
плямовивідного верстату було стійким до ударів і впливу їдких
лугів, концентрованих кислот і високої температури.
5.14.2.3. Для полегшення чищення робочих столів верхні кришки повинні легко зніматися.
5.14.2.4. Плямовивідний верстат забезпечується підставкою для зберігання хімікатів.
5.14.2.5. Біля плямовивідного верстата необхідно
передбачити бачок з кришкою для викидання тампонів.
5.14.3. Пральні і прально-віджимні машини
5.14.3.1. Пральні машини повинні мати: термометр, показчик рівня води в барабані, пристосування для надійного закріплення кришок зовнішнього і внутрішнього барабанів при завантажуванні і вивантажуванні виробів, манометр.
5.14.3.2. Кришка люка для ручного заливання прального розчину або засипання прального порошку повинна щільно і надійно закриватися і виключати можливість самодовільного відкривання і вибивання піни або прального розчину із барабана при кипінні.
5.14.3.3. Електродвигун приводу і електричні прилади системи управління повинні бути захищені від попадання рідини.
5.14.3.4. Зливні клапани пральних машин повинні
забезпечувати швидкий злив рідини в каналізацію, а також
виключати можливість попадання рідини на підлогу в зоні
обслуговування.
5.14.4. Центрифуги
5.14.4.1. При підвищеній вібрації центрифуга повинна автоматично відключатися.
5.14.4.2. Кожух центрифуги, огороджуючий ротор, що обертається, повинен бути міцним і надійно закріпленим до корпусу.
5.14.4.3. Кришка центрифуги у відкритому положенні надійно фіксується.
5.14.4.4. На центрифузі слід передбачити блокувальний пристрій , який виключає можливість її роботи при відкритій завантажувальній кришці.
5.14.5. Обладнання для фарбування
5.14.5.1. Металічні ванни фарбувальних барок із зовнішньої сторони повинні мати теплоізоляцію.
5.14.5.2. Для стікання лишків розчинів безпосередньо в дренаж, барки обладнуються зливами з рівчачками.
5.14.5.3. Фарбувальні барки закриваються кожухами і з'єднуються з вентиляційною системою.
5.14.6. Сушильні камери
5.14.6.1. Стіни сушильної камери виготовляють із
теплоізолюючого матеріалу, щоб запобігти виділенню тепла в
приміщення.
5.14.6.2. Вішала куліс повинні бути гладенькими і щільно триматися в гніздах. Вішало і решітка для укладання виробів виготовляється із деревини нехвойних порід.
5.14.7. Сушильні барабани
5.14.7.1. Сушильні барабани встановлюються на рівні, що забезпечує легке і безпечне завантажування і вивантажування виробів.
5.14.7.2. На сушильному барабані встановлюють
контрольно-вимірювальні прилади: манометр для контролю тиску, що
поступає у калорифер, термометр для визначення температури
повітря, що поступає в барабан.
5.14.7.3. Конструкція сушильного барабана повинна
передбачати блокувальний пристрій, який не дозволяє включати
барабан у роботу при відкритій кришці або відкривати кришку в
процесі роботи.
5.14.7.4. Завантажувальний люк машини повинен щільно закриватися і виключати можливість вибивання гарячого повітря.
5.14.8. Прасувальні преси
5.14.8.1. У неробочому положенні верхня плита фіксується на відстані, що виключає можливість опіку рук працюючого при укладанні виробів на стіл преса.
5.14.8.2. "Одяг" пресів повинен бути чистим і
повітропроникним для хорошого відсмоктування водяної пари.
5.14.8.3. Конструкція пресів повинна виключати можливість самодовільного опускання верхніх плит.
5.14.8.4. Повітря, що відсмоктують із порожнин плит прасувальних пресів, відводиться в атмосферу за межі цеху.
5.14.9. Пароповітряні манекени
5.14.9.1. Конструкція затискувачів, що закріплюють поли виробу , повинна виключати можливість зривання. Затискачі повинні бути в справному стані.
5.14.9.2. Чохол манекена повинен бути суцільним і щільно закріплюватися внизу і біля горловини.
5.14.9.3. Паровий клапан у закритому стані не повинен пропускати пари під чохол манекена.
5.14.10. Сушильно-прасувальні котки
5.14.10.1. У неробочому положенні прасувальний вал піднімають над поверхнею лотка.
5.14.10.2. Повітря, що відсмоктується із прасувального вала, змішане з парою необхідно відводити в атмосферу.
5.14.10.3. Конструкція привода прасувального вала повинна забезпечувати можливість його реверсивного обертання.

5.15. Ремонт і технічне обслуговування обладнання

5.15.1. Усі види обладнання підлягають періодичному огляду і ремонту згідно з графіком планово-попереджувального ремонту.
5.15.2. Обладнання,яке ремонтується, необхідно вимкнути від усіх джерел живлення: електроенергії, пари, води, стислого повітря тощо за допомогою спеціальних заглушок. При перевірці сигнальних ламп, командоапарата, регулюванні датчиків рівня необхідно використовувати захисні засоби - діелектричні рукавички, галоші, інструмент з ізольованими ручками.
5.15.3. При проведенні ремонтних робіт, необхідно сурово дотримуватись технології ремонту обладнання.
5.15.4. Усі роботи по ремонту обладнання або його вузлів провадяться після ретельного його очищення від виробничих залишків (шлама, бруду тощо).
5.15.5. Ремонт трубопроводів , по яких транспортується вибухо- і пожежонебезпечна речовина ( органічні сполуки), необхідно провадити після очищення від залишків цих речовин і пропарювання.
5.15.6. Обладнання, що ремонтується, повинне мати попереджувальні плакати.
5.15.7. При підійманні, опусканні і переміщенні обладнання і окремих вузлів забороняється:
- допускати до роботи сторонніх осіб;
- провадити ремонтні роботи на піднятому обладнанні;
- переміщувати обладнання над людьми, а також стояти, проходити і виконувати будь-які роботи під піднятим обладнанням;
- ремонтувати на ходу підйомні механізми і поправляти при піднятому обладнанні ланцюги і канати;
- залишати обладнання у піднятому положенні;
- опускати обладнання на металеві або дерев'яні настили, колодязі і канави, що закриваються, на трубопроводи і електричні кабелі.
5.15.8. Відремонтоване обладнання слід випробувати. Перед випробуванням необхідно:
- прибрати всі інструменти, матеріали і деталі , що залишилися після ремонту як на обладнанні, так і всередині його;
- перевірити шляхом огляду несправності гальмівних, запобіжних і електроблокувальних пристроїв, автозупинювачів тощо;
- перевірити наявність усіх огороджень і кожухів на відремонтованому обладнанні і упевнитись у надійності їх кріплення;
- перевірити надійність заземлення обладнання ( корпуса машини, електродвигунів, електропускачів апаратури тощо);
- упевнитися в справності всіх контрольновимірювальних приладів;
- перевірити і упевнитися в наявності мастила на всіх підшипниках обладнання і його маслянках;
- перевірити якість ущільнювачів, справність і дію запірної апаратури.
5.15.9. Технічне обслуговування обладнання провадиться у відповідності з переліком робіт по есплуатаційному обслуговуванню даного типу обладнання з урахуванням конструктивних особливостей кожної окремої марки обладнання згідно з додатком до їхніх технічних характеристик.
5.15.10. Чищення бака-випарника і грязезбірника
дистилятора від шламу і нелетких сумішей необхідно провадити
після повного його охолодження в гумових рукавичках і
фільтруючих протигазах.
5.15.11. Очищення повітряного фільтра провадиться при вимкнутому вентиляторі.
5.15.12.Очищення уловлювача машини хімічної чистки при вимкнутому насосі.
5.15.13. Усі роботи всередині сушильної камери провадяться після відключення пари і охолодження камери до 35 С.
5.15.14. Для освітлення сушильної камери слід застосовувати переносну лампу напругою 12 В у герметичній арматурі.
5.15.15. Для догляду за механізмами, які неможливо обслуговувати з підлоги, необхідно побудувати спеціальні площадки: стаціонарні - розміром не меншим за 0,8 х 0,8 м або пересувні розміром не меншим за 0,5 х 0,5 м. Краї площадки обносяться поручнями заввишки 1 м з бортами, підшитими по низу на висоту не менщу за 0,1 м.
5.15.16. Для підняття на площадки слід застосовувати міцні стаціонарні драбини з двосторонніми поручнями: при частому користуванні - завширшки 0,8 - 1 м з нахилом не більшим за 45 , при періодичному користуванні (1-2 рази на зміну ) - завширшки 0,6-0,8 м з нахилом не більшим за 60 . Ширина сходів драбини повинна бути 0,2 м, а висота при нахилі 45 - 0,2 м, при нахилі 60 - 0,3 м. Застосовувати драбини зі сходами з металу круглого перетину забороняється.

5.16. Вантажопідйомні і транспортні засоби

5.16.1. Загальні вимоги до улаштування, розміщення та
експлуатації підйомно-транспортного обладнання викладені в
ГОСТ 12.3.029-82 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности, Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів та в СНиП Ш-4-80 Техника безопасности в строительстве.
5.16.2. Спостереження за станом підйомно-транспортних
засобів покладається на спеціально навчених слюсарів та електромонтерів, які не рідше одного разу на 10 днів повинні детально оглядати та перевіряти справність дії механізмів.
5.16.3. Усі підйомно-транспортні засоби, що використову­ються, необхідно підтримувати в справному стані.
5.16.4. Транспортні механізми (конвеєри, транспортери), які з місця пуску на протязі всього шляху не продивляються, необхідно обладнати світлозвуковою сигналізацією, зблокованою з пусковим пристроєм, діючим не раніше, ніж за 10 сек до пуску транспортного механізму.
5.16.5. Привід транспортних механізмів обладнується огорожею.
5.16.6. Транспортні механізми обладнуються пристосуваннями для автоматичного зупинення їх у випадку перевантаження, обриву, спадання або буксування ланцюга, стрічки. При цьому після вимкнення електродвигуна транспортера, повинен автоматично вмикатися світлозвуковий сигнал, який попереджує персонал про аварійний стан транспортера.
5.16.7. Перед початком роботи транспортних механізмів необхідно перевірити направлення руху тягового органу (стрічки, ланцюга) короткочасним вмиканням та вимиканням, справність заземлення металоконструкцій та електродвигуна, справність огорожі.
5.16.8. Транспортери завдовжки 30 м і більше обладнуються пристосуваннями для їх зупинення з місць, розташованих у кінцях і вздовж транспортера. Відстань між пунктами зупинок вздовж транспортерів не повинна перевищувати 15 м.
5.16.9. Стрічкові транспортери обладнуються пристосуваннями для автоматичного натягання стрічки. Натяжний пристрій обладнується огорожею.
5.16.10. Усі транспортери обладнуються пристроями (борти, лотки, стінки) для огородження виробів та матеріалів,що переміщуються. Огороджуючі борти в стрічкових транспортерів повинні перекривати робочі барабани не менше, як наполовину. Туєри, зірочки ланцюгових транспортерів обладнуються захисними засобами, які перекривають їх від вісі не менше за 1 м.
5.1.6.11. У стрічкових транспортерів під робочою частиною плоскої стрічки по всій довжині та ширині між роликами настилається суцільний гладкий настил.
5.16.12. Місця з'єднання транспортної стрічки за допомогою заклепок, болтів та інших пристосувань не повинні мати виступаючих контурів з'єднуючих деталей.
5.16.13. Підвісні транспортери (монорейки) необхідно надійно закріплювати, щоб при русі вантажонесучих підвісок і навішаних на них возиків та вішалок з виробами не було небезпечних коливань. Монорейки необхідно заземлювати.
5.16.14. Для запобігання аварій при випадковому обриві тягового органу (ланцюга) підвісні конвеєри обладнуються уловлювачами ланцюга.
5.16.15. Під ланцюговим транспортером з вантажними захватами встановлюються сітчаті захисні засоби по всій довжині транспортера. У кінцевих пунктах встановлюються кінцеві упори, а в місцях відгалужень приймальних штанг від основного шляху конвеєра необхідно встановити зчитуючий пристрій адресоносія та пневмомеханічний важільний пристрій, який забезпечує безпеку транспортування виробів на робочі місця.
5.16.16. Підвісні конвеєри монтуються на такій висоті, щоб вантаж, який транспортується, знаходився над обладнанням на висоті не меншій за 0,5 м.
5.16.17. Керування транспортними механізмами здійснюється з пульту керування, який розміщено на робочих місцях.
5.16.18. По нахиленій частині ланцюгових транспортерів з нахилом більшим за 6 необхідно встановлювати на шарнірах опори такі, що гойдаються, і які дозволяють ланцюгові рухатися в робочому напрямку, але не дозволяють йому рухатись у зворотному напрямку або падіння у випадку розриву.
5.16.19. Візок з вантажем повинен бути стійким і виключати можливість перекидання під час роботи.
5.16.20. Ручки візків розміщуються на висоті не менше 0,8 м від рівня підлоги.
5.16.21. Категорично забороняється розгін порожніх і завантажених возиків та їзда на них. Ручки возиків мають бути захищені ефесами,які охороняють руки від травм при проїзді в дверях, отворах або поблизу обладнання.
5.16.22. Вага вантажу, що перевозиться електрокарою, візком не повинна перевищувати установленої вантажопідйомності.
5.16.23.Вантаж перевозиться в спеціальній тарі,
виготовленій у відповідності з конструкцією візка.
5.16.24. Електрокари обладнуються звуковою сигналізацією і освітленням.
5.16.25. При переміщенні електрокари і візків у виробничих приміщеннях відстань між обладнанням, трубопроводами і електрокарою повинна бути більшою за 0,5 м.
5.16.26. Ширина проїзду для електрокари повинна бути більшою за 2 м.
5.16.27. Перед тим, як виїхати на лінію необхідно перевірити дію гальм, контролера і механізму підіймання
5.16.28. Експлуатацію автомобільного транспорту на
підприємстві потрібно здійснювати відповідно до правил техніки
безпеки для автомобільного транспорту. 
« Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж   Правила охорони працi для перукарень »
электрические сети