Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу

Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень - Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу

Оглавление
Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу
Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень
Вимоги до технічних процесів та обладнання
Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях підприємств хімічной чистки та фарбування
Пожежна безпека
Вимоги до засобiв захисту працюючих

4. ВИМОГИ ДО УЛАШТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРIЇ ПIДПРИЄМСТВА, БУДIВЕЛЬ, ПРИМIЩЕНЬ ТА СПОРУД.

4.1. Територія підприємства

4.1.1. Територія підприємства та розміщені на ній будівлі повинні задовольняти вимогам технологічного процесу виробництва, СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения, СНиП П-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий, а також норм і правил пожежної безпеки.
4.1.2. Територія підриємства з усіма розміщеними на ній виробничими будівлями і допоміжними спорудами огороджується огорожею не нижчою за 2 м.
4.1.3. Для входу на територію підприємства і виходу з неї спеціально обладнується контрольно-пропускне приміщення.
4.1.4. В'їзд транспорту на територію підприємства і виїзд з неї здійснюється через ворота, що відчиняються всередину території і мають пристрій для утримування їх у відчиненому положенні.
4.1.5. Територію підприємства необхідно упорядковувати та утримувати в чистоті; проходи, проїзди, входи та виходи будівель забороняється захаращувати або використовувати для зберігання відходів виробництва, будматеріалів, тари, металобрухту тощо. Сміття та відходи виробництва слід збирати в спеціальні баки (контейнери) або ящики з кришками, які щільно закриваються. Розміщують їх у відведених для них місцях і регулярно (не рідше одного разу на тиждень) вивозять за межі підприємства.
4.1.6. Територія підприємства повинна бути рівною без заглиблень та горбів. Конденсаційні, каналізаційні та інші технічні колодязі закриваються кришками. Стан кришок регулярно перевіряється.
4.1.7. Проїзди для автотранспорту та доріжки для пішоходів розділяються і повинні бути вільні для пересування. Проїзди та пішохідні доріжки покриваються удосконаленими (твердими) покриттями та постійно утримуються в справному стані. У нічні години вони освітлюються згідно з діючими нормами і правилами.
4.1.8. У літній період проходи та проїзди систематично поливаються; у зимовий період - очищуються від снігу та льоду, а під час ожеледиці - посипаються піском або дрібним шлаком.
4.1.9. Узимку дахи та карнизи будівель необхідно своєчасно очищувати від снігу та льоду. Для виконання цієї роботи призначаються спеціально навчені робітники.
4.1.10. Ділянки території, вільні від забудов, доріг, проходів, площадок, водостічних канав тощо, озеленюються.
4.1.11. Матеріали, деталі та інші грузи на території зберігаються на спеціально підготовлених площах, розвантажуються і складаються згідно з інструкціями, розробленими адміністрацією підприємства. Загромаджувати проїзди, проходи та безладно складати матеріали забороняється.
4.1.12. Резервуари, баки, бочки та інші ємкості для зберігання горючої і вибухонебезпечної рідини розміщуються на території підприємства згідно з діючими правилами зберігання цих рідин.
4.1.13. Вимоги до системи пожежного захисту території наведені у відповідних розділах Правил.

4.2. Виробничі і підсобні будівлі та споруди

4.2.1. Виробничі і підсобні будівлі та споруди підприємств повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.02-85 Производственные здания, СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий, СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания, а також норм і правил пожежної безпеки.
4.2.2. Підприємства можуть розміщуватися в окремих будівлях або входити в комплексні підприємства служби побуту.
4.2.3. Для своєчасного виявлення дефектів будівель та споруд провадяться періодичні огляди. Порядок та терміни оглядів установлює керівництво підприємств згідно з СНиП Ш-4-80.
Виявлені дефекти слід негайно усунути, застосовуючи при цьому необхідні заходи безпеки.
4.2.4. На першому поверсі багатоповерхової будівлі підприємства необхідно розміщувати відділення фарбування, хімічної чистки, обробки у водних розчинах і сушіння.
Відділення хімічної чистки з обладнанням , яке працює на нафтових розчинниках, необхідно розміщувати в одноповерховій частині будівлі.
4.2.5. Дільниці для приготування миючих розчинів та барвників необхідно розміщувати поблизу відповідних виробничих приміщень.
4.2.6. Відділення сушіння рекомендується розміщувати поблизу відділень фарбування та обробки водними розчинами миючих засобів.
4.2.7. Біля стін будівель і споруд підприємств хімічної чистки забороняється викидати відпрацьовану воду, пару і конденсат. Ці викиди повинні здійснюватись згідно проекту.
4.2.8. Усі вхідні двері виробничих приміщень повинні відчинятися назовні. Щоб запобігти протягам та різкому коливанню температури двері повинні бути такими, що самі зачиняються.Зовнішні входи та виходи обладнуються тамбурами або повітряними тепловими завісами. Винятком є запасні пожежні виходи.
4.2.9. Сходи і площадки будівель необхідно надійно огороджувати поручнями заввишки 1 м із суцільною зашивкою знизу на висоту від підлоги при металічній зашивці не меншою за 10 см, при деряв'яній - не меншою за 20 см.
4.2.10. Для провітрювання приміщень у верхній частині віконного прорізу необхідно передбачити фрамуги та кватирки.
Вікна та фрамуги, що відчиняються і знаходяться на висоті 2 м і більше від підлоги, обладнуються пристроєм для відчинення їх з підлоги. Вікна, які розміщені на рівні підлоги, треба огороджувати перилами заввишки 1 м і більше.
4.2.11. Віконні прорізи приміщень відділень обробки водними розчинами та фарбування замість підвіконних дощок повинні мати відкоси з нахилом, які облицьовують глазурованими або іншими водостійкими плитками.
4.2.12. Об'єм виробничих приміщень на одного працюючого повинен складати 15 куб.м і більше.
4.2.13. Поверхня стін, підлоги та стелі у виробничих приміщеннях повинна бути рівною, без щілин і вибоїн.
4.2.14. Підлогу у відділеннях обробки водними розчинами та фарбування необхідно виготовляти із водонепроникних матеріалів, стійких до впливу кислот, лугів і гарячої води. Поверхня підлоги повинна бути неслизькою.
Рівень чистої підлоги в цих приміщеннях повинен бути на 30 мм нижчим за рівень підлоги інших суміжних приміщень і мати нахил у бік дренажних каналів.
4.2.15. Усі дренажні канали закриваються металевими плитами, які укладаються врівень з підлогою.
4.2.16. Стоки в каналізацію необхідно обладнувати зйомними трапами з сітками, які перешкоджають засмічуванню каналізації волокнами.
4.2.17. У приміщеннях з теплопровідними підлогами, а також там, де за умовами технологічного процесу на підлогу потрапляє рідина (відділення фарбування, відділення обробки водними розчинами), робочі місця обладнуються дерев'яними настилами, та іншими пристроями для запобігання промоканню та охолодженню ніг працюючого.
4.2.18. У приміщеннях відділень обробки водними розчинами та фарбування стіни і перегородки необхідно облицьовувати на всю висоту керамічними, полімерними або скляними плитками.
Допускається облицювання стін на висоту 1,8 м від рівня підлоги, а вище облицювання - фарбувати водостійкими фарбами.
Для фарбування стін та стель рекомендується використовувати водоемульсійні фарби. При цьому кольорове рішення інтер'єрів слід приймати з урахуванням психофізіологічного впливу кольору на людину та кліматичного району розташування підприємства.
4.2.19. Для зберігання, сушіння та очищення прибирального реманенту та обладнання слід передбачати на кожному поверсі будівлі господарчі комори з підводами холодної і гарячої води.
Площу комори слід приймати із розрахунку 0,8 кв.м на кожні 100 кв.м площі поверху, але не меншою за 4 кв.м .
4.2.20. Виробничі приміщення , коридори, сходові площадки, проходи, робочі місця не повинні захаращуватися.
4.2.21. Ширина коридорів (проходів, технологічних проїздів) у приміщеннях повинна бути більшою за 2,0 м.

4.3. Складські приміщення

4.3.1. Усі матеріали, які поступають на підприємство, незалежно від їхньої упаковки (бочки, пляшки, балони, ящики, мішки тощо) для запобігання попаданню прямих сонячних променів та впливу атмосферних опадів необхідно зберігати на складах або спеціально обладнаних площадках. Зберігання будь- яких матеріалів поза складом або виділених для цієї мети місцях забороняється.
4.3.2. Площадки необхідно добре утрамбувати, огородити бар'єрами і захистити навісами.
4.3.3. Складські приміщення необхідно обладнати баками, стелажами і полицями. Усі дерев'яні конструкції обробляються вогнезахисними речовинами.
4.3.4. Проходи між стелажами, полицями та іншим складським обладнанням повинні бути більшими за 1,2 м, а головний прохід від вхідних дверей - більшим за 2 м. Двері складів мають бути міцними, вогнетривкими і відчинятися назовні.
4.3.5. Підлога і перекриття в складських приміщеннях обладнуються згідно з вимогами протипожежної безпеки. Матеріал підлоги має бути стійким до впливу кислот, лугів і не допускати сорбцій хімічних речовин. Підлога повинна мати достатній нахил для стоку і відводу рідини.
4.3.6. Складування хімічних матеріалів провадиться у
залежності від їх найменування і призначення, ступеню отруєності
і вогненебезпечності, згідно з планом розміщення хімічних
речовин з зазначенням їх найбільших характерних властивостей
("Вогненебезпечні", "Отруйні", "Хімічно активні" тощо).
4.3.7. Хімікати слід зберігати за принципом однорідності і у відповідності із їх фізико-хімічним і пожежонебезпечним властивостям і дотримуватися вимог ДСТУ 2320-93 Роботи з хімічними речовинами на підприємствах хімічної чистки одягу та прання білизни.
З цією метою склади розбиваються на окремі приміщення (відсіки) , ізольовані один від одного глухими неспалюваними стінами (перегородками).
4.3.8. Сумісне зберігання хімікатів регулюється
інструкцією, затвердженою керівником підприємства, узгодженою з
органами санітарного і протипожежного нагляду.
4.3.9. Сильнодіючі отруйні речовини допускається зберігати тільки в суворій відповідності до діючих для них спеціальних правил. У повній ізоляції від інших хімічних речовин та реактивів зберігаються сильнодіючі окислювачі.
4.3.10. Хімікати та розчини слід зберігати у справній тарі, яка щільно закривається. Тара, у якій зберігаються хімічні речовини, повинна мати наклейки або бірки з точними назвами та позначеннями цих речовин, а матеріали, до складу яких входять високонебезпечні речовини, - вказівки про їхню наявність.
Скляні бутилі слід зберігати в корзинах або в ящиках, на дно та з боків яких укладають солому або стружку.
4.3.11. Хімікати в мілкій тарі зберігаються на стелажах відкритого типу або шафах, а у великій тарі - штабелями.
Скляні бутлі з кислотою встановлюються на підлозі складу тільки в один ряд.
4.3.12. При зберіганні азотної та сірчаної кислот треба вживати заходи для запобігання стикання їх з деревиною, соломою та іншими речовинами органічного походження.
4.3.13. Оцтова кислота та перекис водню необхідно зберігати під навісом, що не горить, на відстані не ближчій за 15 м від закритих складів або в ізольованих вогнезахисних приміщеннях з природною вентиляцією.
4.3.14. Складські приміщення та площадки, де зберігаються кислоти і луги в бутлях, слід забезпечити підводом води, необхідної для негайного та повного видалення цих речовин у випадку попадання їх на працюючого, а також готовими розчинами крейди, вапна або кальцинованої соди для негайної нетралізації випадково пролитих кислот.
Місця зберігання кислот необхідно позначати.
4.3.15. Бочки з реактивами встановлюються на критих площадках групами не більшими за 100 шт. у кожній з розривом між групами не меншим за 1 метр. У кожній групі зберігають продукцію тільки певного виду, про що роблять відповідні написи.
4.3.16. Барвники слід зберігати у сухих вогнезахисних складах, справній тарі, на спеціально обладнаних стелажах (барабани з барвниками встановлюються на стелажах у один ярус).
Забороняється сумісне їх зберігання з сильнодіючими окислювачами, лугами, кислотами та іншими речовинами, які можуть викликати самозаймання.
4.3.17. У складських приміщеннях слід забезпечити вільний прохід до матеріалів, а також безпечне і зручне їх транспортування.
4.3.18. Транспортування хімічних матеріалів зі складу необхідно здійснювати тільки на спеціальних пристроях (візках, носилках, корзинах і ящиках з міцними ручками). Установка бутлів у плетені корзини, дерев'яні ящики, транспортні пристрої та їх перенесення здійснюється двома робітниками.
4.3.19. Органічні розчинники слід зберігати в бочках, а також у резервуарах, цистернах та інших ємкостях, які відповідають вимогам правил устаткування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
4.3.20. Бочки слід розміщувати на критих площадках, що мають більш низькі відмітки, ніж відмітки промислових будівель. Площадки огороджуються для запобігання розтіканню рідини в разі аварії.
4.3.21. Укладання бочок слід здійснювати з дотриманням запобіжних заходів, обов'язково пробками вгору не більше, ніж у два яруси.
4.3.22. Резервуари, цистерни та інші ємкості встановлюють поза промисловими будівлями на території підприємства з відповідним заглибленням у грунт.
4.3.23. Резервуари, цистерни та інші ємкості надійно закриваються кришками, мати газовідвідні трубки і поплавки або
інші показники рівня рідини.
4.3.24. Роботи по ремонту резервуарів дозволяється провадити тільки після повного звільнення від рідини, від'єднання від нього трубопроводів, відкриття всіх люків, ретельного очищення (пропарювання і промивання), відбирання із резервуара проб повітря і аналізу на відсутність парів небезпечної концентрації.
4.3.25. Місця перекачування розчинників із бочок слід дотримувати в чистоті, пролитий розчинник необхідно засипати піском.
4.3.26. На території і в приміщеннях складу не дозволяється палити і провадити роботи не зв'язані із зберіганням хімікатів.
4.3.27. На всіх складах повинні бути засоби пожежогасіння за нормами, встановленими Правилами пожежної безпеки в Україні.
Стенд з пожежним реманентом слід розміщувати поза приміщенням складу недалеко від входу.
4.3.28. У складських приміщеннях загальний електрорубильник розміщують поза приміщенням складу на вогнетривкій стіні.
4.3.29. На видному місці біля входу в склад вивішують інструкцію по безпечних способах зберігання хімікатів і протипожежну інструкцію.
4.3.30. Електропроводка, освітлювальна арматура та
вентиляція повинна виконуватись у вибухобезпечному виконанні,
вентиляцію складу необхідно вмикати не пізніше , ніж за 30 хв до
входу в приміщення.

4.4. Санітарно-побутові приміщення

4.4.1.Склад санітарно-побутових примішень, а також
улаштування, розміри та обладнання залежить від кількості
працюючих на підприємстві, санітарної характеристики виробничих
процесів і відповідає вимогам СНиП 2.09.03-85 Сооружения
промышленных предприятий та СНиП 2.09..04-87 Административные и
бытовые здания.
4.4.2. Підрозділи підприємств хімічної чистки відносяться до 1, П, Ш груп санітарних характеристик промислових процесів, а саме:
відділення ремонту одягу, експедиція - 1 а
відділення первинного сортування,
зачистки та попереднього плямовиведення;
проміжного сортування; ремонтно- меха-
нічна майстерня; складські приміщення - 1 б
відділення обробки водними розчинами,
відділення сушіння, відділення волого­теплової обробки, відділення прання та обробки сорочок - П а
дільниця приготування барвників та миючих розчинів, відділення фарбування - П в
відділення хімічної чистки та лабораторія - Ш б
4.4.3. До складу санітарно-побутових приміщень на
підприємствах входять: гардеробні, убиральні, умивальні, приміщення для особистої гігієни жінок, курильні, приміщення громадського харчування, медпункти.
Крім того, на підприємствах необхідно передбачити додаткові санітарно-побутові приміщення і пристрої для:
групи 1а - ніжні ванни;
груп 1б, Па - душові та ніжні ванни;
групи Пв - душові, приміщення і пристрої для сушіння одягу та взуття, ніжні ванни;
групи Шб - душові, приміщення і пристрої для обезпилювання спецодягу (при процесах з виділенням пилу).
4.5. Допоміжні приміщення (гардеробні, душові, умивальні і т.д.)
4.5.1. Площа невиробничих приміщень на підприємствах визначаються відповідно до СНиП П-80-75 Нормы проектирования. Предприятия бытового обслуживания населения.

4.6. Водопостачання та каналізація

4.6.1. Водопостачання та каналізація будівель і споруд підприємств повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий , СНиП П-34-76 Горячее водоснабжение.
4.6.2. Улаштування водопроводу і каналізації у виробничих, допоміжних та побутових приміщеннях підприємств необхідно передбачити для постачання води на виробничі, господарчо-питні потреби та пожежотушіння, а також для відведення стічних вод.
4.6.3. Для забезпечення підприємств гарячою водою
передбачаються системи централізованого або місцевого гарячого
водопостачання.
4.6.4. Вода, яка подається на господарчо-питні потреби,
повинна відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 Вода питьевая.
4.6.5. Протипожежне водозабезпечення для підприємств провадиться із існуючої водопровідної мережі.
Внутрішні пожежні крани слід установлювати біля входів, на площадках сходових кліток та інших найбільш доступних місцях.
4.6.6. Відпрацьовані реактиви перед спуском їх у каналізаційну мережу знешкоджуються засобами лабораторії.
4.6.7. Для неканалізованих дільниць території підприємства допускається з дозволу місцевих органів санітарного нагляду використання вигребних ям обмеженого користування з пристроями, які перешкоджають забрудненню грунту.
4.6.8. Враховуючи особливу специфіку, складу стічних вод
підприємств хімічної чистки, питання про спускання їх у
каналізацію розглядається для кожного окремого випадку і
узгоджується з органами комунального господарства та
санітарно-епідеміологічною службою.
4.6.9. Лабораторія підприємства повинна щомісячно
контролювати склад стічних вод, які спускаються в каналізаційну
мережу або відкриті водойми. 
« Правила організації технічного обслуговування та ремонту електростанцій та мереж   Правила охорони працi для перукарень »
электрические сети