Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила охорони працi для перукарень

Вимоги до засобів захисту працюючих - Правила охорони працi для перукарень

Оглавление
Правила охорони працi для перукарень
Вимоги до улаштування та утримання території підприємства, будівель приміщень та споруд
Вимоги до технологічних процесів та обладнання
Заходи безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки
Умови праці працюючих у виробничих приміщеннях перукарень
Пожежна безпека
Вимоги до засобів захисту працюючих
Санітарія та гігієна праці
Норми видачі спецодягу та спецвзуття для працівників перукарень

9. ВИМОГИ ДО ЗАСОБIВ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ

9.1. Засоби захисту працюючих по характеру їх застосування поділяються на дві категорії:
- засоби колективного захисту;
- засоби індивідуального захисту.
9.2. Засоби колективного захисту в залежності від
призначення підрозділяються на такі класи:
- засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць;
- засоби нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць;
- засоби захисту від шуму;
- засоби захисту від вібрації;
- засоби захисту від ураження електричним струмом;
- засоби захисту від електростатичних зарядів;
- засоби захисту від підвищених чи понижених температур поверхонь обладнання, матеріалів;
- засоби захисту від дії механічних факторів.
9.3. Засоби індивідуального захисту в залежності від призначення підрозділяються на такі класи:
- спеціальний одяг;
- cпеціальне взуття;
- засоби захисту рук;
- засоби захисту голови;
- засоби захисту очей;
- засоби захисту органів слуху.
9.4. Працівникам перукарень видають спецодяг та спецвзуття згідно з затвердженними нормами (додаток 1).
Спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
9.5. За спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту необхідно здійснювати належний догляд. 
« Правила охорони працi для пiдприємств хiмiчної чистки i фарбування одягу   Правила охорони працi при експлуатацiї пралень та лазень »
электрические сети