Стартовая >> Книги >> Правила експлуатації електрозахисних засобів

Випробування світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів - Правила експлуатації електрозахисних засобів

Оглавление
Правила експлуатації електрозахисних засобів
Загальні положення
Загальні вимоги до засобів захисту
Ізолювальні оперативні штанги та штанги переносних заземлень
Ізолювальні кліщі
Покажчики напруги
Покажчики напруги для фазування
Сигналізатори напруги
Електровимірювальні кліщі
Світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів
Діелектричні засоби захисту
Пристрої заземлення
Засоби захисту для виконання робіт під напругою
Пристрої для перевірки покажчиків напруги
Засоби індивідуального захисту
Плакати і знаки безпеки
Загальні вимоги до випробувань засобів захисту
Загальні вимоги до експлуатаційних випробувань електрозахисних засобів
Випробування ізолювальних штанг
Випробування ізолювальних кліщів
Випробування покажчиків напруги
Сигналізатори напруги, електровимірювальні кліщі. Випробування
Випробування світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів
Випробування діелектричних засобів захисту
Випробування засобів захисту для виконання робіт під напругою
Випробування засобів індивідуального захисту
Застосування засобів
Норми комплектування засобами захисту
Додаток 1, 3, 4, 5, 6, 7
Плакати і знаки безпеки
Норми і терміни механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту
Норми і терміни електричних експлуатаційних випробувань засобів захисту
Норми механічних періодичних і приймально-здавальних випробувань засобів захисту
Норми електричних приймально-здавальних випробувань засобів захисту

26. Світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів. Випробування

26.1. Експлуатаційні випробування

26.1.1. Механічні випробування світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів не проводяться.
26.1.2. В процесі експлуатації для перевірки працездатності світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів необхідно проводити електричні випробування в такому обсязі:
– випробувати робочі, ізолювальні частини, а також з'єднувальний провід покажчика, – які повинні відповідати вимогам пункту 12.2.2 цих Правил;
– перевірити значення струму, що протікає через покажчик, – яке повинно відповідати вимогам пункту 12.2.3 цих Правил.
26.1.3. Електричні випробування покажчиків пошкодження кабелів необхідно проводити за схемою, показаною на рисунку 4.


схема електричних випробувань світлосигнального покажчика пошкодження кабелів
1 – регулятор напруги;
2 – випробний трансформатор ВОМ 100/20;
3 – покажчик, що випробовують;
4 – шунт для випробовувань;
5 – ванна з водою;
6 – електрод;
7 – провід, що випробовують;
P – розрядник;
R – захисний опір;
mА – міліамперметр до 30 мА класу 0,5;
кV – кіловольтметр до 100 кВ класу 1,5;
С – конденсатор 10 кВ, 1 – 3 мкФ
Рисунок 4. Схема електричних випробувань робочої (а), ізолювальної (б) частин світлосигнального покажчика пошкодження кабелів, ізоляції з'єднувального проводу (в); перевірка чіткості індикації пошкодженого (г) та непошкодженого (д) кабелів

Електричні випробування світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів з метою перевірки чіткості індикації необхідно проводити за такою методикою:
– у разі визначення непошкодженого кабелю – приєднати покажчик до випробного трансформатора через конденсатор (рисунок 4, д), який імітує кабельну лінію, з параметрами: номінальна напруга – до 10 кВ, ємність – від 1 до 3 мкФ; у разі заряджання конденсатора світловий стовп індикаторної лампи необхідно зменшити до повного зникнення;
– у разі визначення пошкодженого кабелю – приєднати покажчик до випробного трансформатора безпосередньо.
26.1.4. Під час перевірки струму індикації покажчик необхідно приєднати до випробного трансформатора через міліамперметр, що має захист від перенапруги (наприклад, розрядник) і провести випробування за напруги 6 або 10 кВ (рисунок 4, г).
26.1.5. Під час проведення електричних випробувань робочих і ізолювальних частин світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів напругу від випробного трансформатора необхідно прикладати:
– до контакту-наконечника і до елемента з'єднання робочої та ізолювальної частин – у разі проведення випробування кожної з робочих частин покажчика. У цьому разі для запобігання можливості перевантаження покажчика сигнальну лампу необхідно шунтувати, як показано на рисунку 4, а;
– до елемента з'єднання робочої та ізолювальної частин і тимчасового електрода, накладеного біля обмежувального кільця, – у разі проведення випробування ізолювальних частин покажчика.
26.1.6. Під час проведення електричних випробувань з'єднувального проводу його необхідно занурити у ванну з водою, рівень якої повинен бути на 50 мм нижче металевих наконечників, і один з виводів випробного трансформатора з'єднати з металевим наконечником з'єднувального проводу, а другий, заземлений, – занурити у воду (рисунок 4, в). 
« Правила государственной регистрации и учета крупнотоннажных автомобилей   Правила захисту вiд статичної електрики »
электрические сети