Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Додатки - Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Оглавление
Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів
Будова і виготовлення вибухозахищених вентиляторів
Конструкційні матеріали, покриття і комплектуючі деталі і вироби
Випробування і контроль вибухозахищених вентиляторів
Монтаж вибухозахищених вентиляторів
Експлуатація і технічне обслуговування
Ремонт, відповідальність за порушення правил
Додатки

Додаток 1

(довідковий)

Схеми конструктивних виконань вентиляторів

Вентилятори радіальні

Виконання 1 Виконання 3

Вентилятори радіальні

Вентилятори осьові

Виконання 1 Виконання 2

Вентилятори осьові

Додаток 2

(довідковий)
Схеми аеродинамічних проміжків радіальних вентиляторів

Схеми аеродинамічних проміжків радіальних вентиляторів

В = δ = 0.01D В = l = 0.01D
δ = 0.02D

а, в – з алюмінієвих сплавів б, г – з різнорідних металів

Схеми аеродинамічних проміжківосьових вентиляторів

Схеми аеродинамічних проміжків осьових вентиляторів
В = 0.01D

а – з алюмінієвих сплавів б, в – з різнорідних металів

Додаток 3

(рекомендований)

Міністерство __________________________________
Організація __________________________________

Перелік технічних вимог для включення у заявку на розробку
і виготовлення вибухозахищених вентиляторів

1. Призначення і галузь застосування
Призначення (повне найменування базового підприємства, на якому використовується вентилятор) ____________________________________________
1.2. Галузь застосування (технологічне призначення)
____________________________________________
____________________________________________
2. Характеристика переміщуваного середовища:
2.1. Склад, процентний вміст компонентів ________________
__________________________________________________
2.2. Температура, 0С _________________________________
2.3. Вологість, % ____________________________________
2.4. Фізико-хімічні властивості (кількісний, ерозійний, механічний і хімічний вплив на основні конструкційні матеріали і покриття) ________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
2.5.Запиленість(величина дисперсного складу пилу, %, загальна величина запиленості, г/м3; характеристика пилу за фізичними, механічними властивостями, хімічними показниками, включаючи схильність до утворення вибухонебезпечних іскроутворюючих відкладень у вентиляторі і системі)
_________________________________________________
_______________________________________________
2.6. Категорія і група вибухонебезпечності за ГОСТ 12.1.011
_______________________________________________
3. Параметри і характеристики продукції нової розробки
3.1. Показники призначення (тільки обґрунтовані аналогами і відомими дослідженнями по аналогічних вентиляторах):
– продуктивність, м3/год. __________________________________________________________
– повний тиск, Па ________________________________________________________________
– частота обертання, хв..–1________________________________________________________
– максимальний повний к.к.д. ______________________________________________________
– установлена потужність електродвигуна, кВт ________________________________________
– напруга, В __________частота, Гц ___________вид струму ____________________________
3.2. Показники надійності:
– середній ресурс до першого капітального ремонту, год.
_______________________________________________
– середній строк служби, рік ________________________________________________________
– напрацювання на відмову, год. ____________________________________________________
3.3. Виходячи із умов експлуатації вентиляторів, аналогічних розроблюваному, зазначити рекомендований матеріал для виготовлення робочого колеса і корпусу.
4. Вітчизняний і зарубіжний (якщо є) аналоги вентиляторів, які працюють в даних умовах (тип, параметри, матеріал, змінність роботи, строк служби) ________________________________________
_______________________________________________
5. Характеристика оточуючого середовища:
– температура, 0С _______________________________________________________________
– вологість, % ___________________________________________________________________
– запиленість (склад і величина запиленості, характеристика пилу по компонентах і агресивності, дисперсність пилу)
_______________________________________________
6. Інші вимоги.
6.1. Вимоги до фарбування вентилятора з урахуванням країн поставки ____________________
_______________________________________________
6.2. Вимоги до складу запасних частин, пристроїв ______________________________________
_______________________________________________

Продовження додатка 3

6.3. Вимоги до консервації і упаковки (в залежності від умов транспортування і зберігання)
_______________________________________________
Інші вимоги замовника (конструктивні, технологічні та ін.)
_______________________________________________

Реквізити

Замовника _____________________________________
поштові ________________________________________
телеграфні _____________________________________
відвантажувальні _______________________________________________________________________

Основного споживача
поштові ________________________________________
телеграфні _____________________________________
відвантажувальні _______________________________________________________________________

Посада і підпис відповідального
представника замовника __________________________________________
(П.І.Б.)

Дата “___“___________ 19___р.

Печатка замовника

Додаток 4

(довідковий)

Перелік вибухозахищених вентиляторів, які випускаються підприємствами України

Тип
вентилятора

Технічні умови

Категорія і група вибухонебезпечної суміші за ГОСТ 12.1.011

Номер вентилятора

Продуктивність, 103м3/год.

Повний тиск, Па

Завод-виготівник

1

2

3

4

5

6

7

Вентилятори радіальні з алюмінієвих сплавів

ВР89-70

ТУ У 3.40-00241264-053-96

I, IIA, IIB* T1, T2, T3

2,5
3,15
4
5
6,3

0,687–1,374
1,370–2,840
1,880–5,950
3,660–5,710
7,780–11,810

152–610
249–1062
182–1832
295–720
530–1222

Колективне підприємство “Старобєльський ремонтно-механічний завод”,
м.Старобєльськ Луганської обл.

В-Ц4-70

I, IIA, IIB* T1, T2, T3

8

Димерський експериментально-механічний завод, м.Димер, Київської обл.

Вентилятори радіальні із різнорідних металів

ВР-103-65

ТУ У 3.06-013-96

I, IIА, IIВ
ТI, Т2, Т3, Т4

3,15
4
5
6,3

1,4–2,89
1,91–6,06
3,73–5,82
7,93–12,04

252–1076
189–1904
303–737
547–1263

Колективне підприємство “Старобєльський ремонтно - механічний завод”,
м.Старобєльськ

ВР-88-75

ТУ 5700/205-2971347-03-94

I, IIА, IIВ,
Т1, Т2, Т3, Т4

6,3

11,94

1193

ЗАТ “ГОРИЗОНТ”,
м. Гадяч, Полтавської обл.

ВР-87-75

ТУ У 3.40-00241264-029-94

I, IIА, IIB
T1, T2, T3, T4

5

3,66–6,94

291–1046

ЗАТ ”Полтавський завод “АВАНГАРД”

ВР-83-74 з полімерним електропровідним покриттям

ТУ У 3.40-00241264-029-94

I, IIА, IIB, IIC
T1, T2, T3, T4, T5

5

3,66–6,94

291–1046

ЗАТ ”Полтавський завод “АВАНГАРД”

Вентилятори осьові із різнорідних металів

В-06-300

ТУ22-5861-84

I, IIА, IIB T1, T2, T3

5
6,3

5,1–6,16
6,8–10,9

148,6–102,2
178,7–75,4

Установа УИН-89 м. Дніпропетровськ

Вентилятори радіальні високого тиску

ЦВ-18

ТУ 8.437-76

Пилозахищені

8
9

6,5
8,2

9,2
8,8

ВАТ ”Лубенський машинобудівний завод “Комсомолець”, м. Лубни, Полтавської обл.

Вентилятори радіальні корозійностійкі з нержавіючої сталі

ВЦКИ
1800/80

I, IIА, IIB, IIC
T1, T2, T3, T4, T5

20

70–80

16000–18000

АТ ”Харківський завод “Кондиціонер”

Примітка: * – Не застосовуються для переміщення вибухонебезпечних газоповітряних сумішей, які містять коксовий газ, окис пропилену, окис етилену, формальдегід, етилтрихлорсилан, етилен, вінілтрихлорсилан, етилдихлорсилан.

Додаток 5

(рекомендований)

Рекомендовані матеріали і захисні покриття для вибухозахищених вентиляторів, які переміщують вибухонебезпечні суміші, що містять агресивні компоненти

Агресивні компоненти, які входять до складу вибухонебезпечних сумішей

Сильноагресивне середовище

Середньоагресивне середовище

Слабоагресивне середовище

Концентрація,
мг/м3

Рекомендовані матеріали і покриття

Концентрація,
мг/м3

Рекомендовані матеріали і покриття

Концентрація,
мг/м3

Рекомендовані матеріали і покриття

1

2

3

4

5

6

7

Кислота сірчана
(пара)

> 2,5

10Х17Н13МЗ,
06ХН28МДТ

0,3–2,5

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

< 0,3

10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н10Т

Кислота соляна
(пара)

> 5

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

1–51

0Х17Н13МЗТ, 06ХН28МДТ

< 0,3

10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н10Т

Кислота азотна
(пара)

> 20

10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ

10–20

10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т

< 1

012Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Кислота фосфорна (пара)

> 100

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

50–100

10Х17Н13МЗ, 12Х18Н10Т

< 50

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Кислота фтористо-воднева (пара)

> 5

06ХН28МДТ

1–5

06ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

< 10

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Кислота оцтова
(пара)

> 5

10Х17Н13МЗ, ОХ23Н28МЗДЗТ

1–5

10Х17Н13МЗ, Х17Н13М2Т

< 1

Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т

Хлор
(вологий газ)

> 10

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

5–10

10Х17Н13МЗ, 12Х18Н10Т

< 5

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Бром
(вологий газ)

> 50

06ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

20–50

06ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

< 20

10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н10Т

Сірководень
(вологий газ)

> 10

006ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

10–100

10Х17Н13МЗ, 12Х18Н10Т

< 10

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Сірковуглець

> 10

006ХН28МДТ, 12Х18Н10Т

10–100

12Х18Н10Т

< 10

Ст.3

Примітка: Рекомендовані полімерні покриття надані без урахування температури експлуатації.

Додаток 6

(рекомендований)

Види випробувань і перелік засобів випробувань

Найменування

Модель, тип,
номер стандарту

Межі вимірювань

1

2

3

1. Аеродинамічні випробування

Стенд аеродинамічних випробувань

ГОСТ 10921

300–20000м3/год.

Барометр-анероїд

БАММ-1 ТУ 25-11-1513

80–160 кПа

Мікроманометр

ММН-2400(5)–0,5
ТУ 25-01,816

0–2400 Па

Перетворювач різниці тисків

Сапфір 22ДД модель 2420

0–4,0 кПа

Термометр ртутний

ТЛ-4 ГОСТ 28498

0–55 0С

Секундомір

СДСпр-1-2-000

0–30 хв

Рулетка вимірювальна

ЗПК2-5АУ/1 ГОСТ 7502

0–5000 мм

Лінійка вимірювальна

ГОСТ 427

0–1000 мм

Ваги

РП-100Ш13,
РП-500Ш13б
ГОСТ 23676

5–100 кГ
50 – 500 кГ

Психрометр аспіраційний

МВ-4М
ТУ 25.11-1272

10–100%
від мінус 30 до плюс 50 0С

Тахометр електронний

7ТЭ ТУ 25-7416.088

20–99999 об/хв.

Штангенциркуль

щц-11 ГОСТ 166

0–250 мм

Шаблони

нестандартизовані

вимірювання проміжку

II. Акустистичні випробування

Стенд для шумових випробувань радіальних і осьових вентиляторів

ИС-10 ГОСТ 12.2.028

1600–450м3/год.
250–3200 об/хв.
25–130 дБ
(125–8000 Гц)

Вимірник шуму і вібрації з віброперетворювачем ДН-3

ВШВ-003 ГОСТ 17187

25–140 дБ
10–100000 Гц
0,05–57 мм/с

III. Вібраційні випробування

Стенд для вібраційних випробувань

ДСТУ 3000–95

Віброметр

ВМ-1 ТУ 25-06-ЄД1-1903

1,58х10–2

Міст постійного струму

Р333 ТУ 25-04.118

5х10–3–0,0999 Ом

Психрометр аспіраційний

МВ-4М ТУ25.11-1272

10–100%
від мінус 30 0С до плюс 50 0С

Вимірник шуму і вібрації з віброперетворювачем ДН-3

ВШВ-003 ГОСТ 17187

25–140 дБ
10–10000 Гц
0,05–57 мм/с

Барометр анероїд

БАММ-1 ТУ 25-11-1513

80–106 кПа

IV. Випробування на міцність

Стенд для проведення випробувань на міцність робочих коліс вентиляторів

20–3500 об/хв.

Тахометр електронний

7 ТЭ ТУ 25-7416.088-86

20–99999 об/хв.

Тахометр стробоскопічний

2тст 32-456 ГОСТ 21339

Тахометр годинниковий

Т410-Р ГОСТ 21339

Секундомір

СОПпр-2а-3-000
СДСпр-1-2-000
ТУ 25-1819.00

0–30 хв.

V. Електричні випробування

Міст постійного струму

Р333 ТУ 25-4.118

5х10–3–0,0999 Ом

Мегомметр

Ф 4101

0–20000 МОм

Примітка – допускається використання інших засобів вимірювань, аналогічних зазначеним за метрологічними характеристиками, які забезпечують потрібну точність вимірювань контрольованих параметрів.

Додаток 7

(рекомендований)

АКТ
приймання вибухозахищених вентиляторів
в експлуатацію

“___”________________19_____р.

Цей акт складено представником “Виконавця” _________________________________________
_______________________________________________
(найменування монтажної організації, підрозділ, посада, прізвище)
з однієї сторони, і представником “Замовника” ______________________________
_______________________________________________
(найменування підприємства, цеху, посада, прізвище)
з іншої сторони, у тому що “Виконавцем” проведений монтаж вибухозахищеного вентилятора _______
_______________________________________________
(тип і номер вентилятора)
заводський № _____________________ інвентарний № ___________________________.
Вентилятор випробуваний у робочому режимі на атмосферному повітрі відповідно до вимог “Правил будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів” і переданий в експлуатацію.

Висновок: вибухозахищений вентилятор __________________________________
_______________________________________________
(тип і номер вентилятора) (прийнятий, не прийнятий
_______________________________________________
в експлуатацію (у випадку неприйняття – зазначити причину)

Представник “Виконавця” ____________________________ М.П.
підпис

Представник “Замовника” ____________________________
підпис

Додаток 8

(рекомендований)
Перелік вихідних даних для розробки заходів по доробленню вентиляторів

№ п/п

Номер цеху, найменування цеху

Номер вент. установки

Вентилятор

Склад переміщуваного середовища,
його параметри

Двигун

Примітка

Тип і номер

Конструктивне виконання* (для радіальних вентиляторів)

Дата введення
в експлуатацію

Матеріал

Найменування

Температура, 0С

Відносна вологість, %

Концентрація, г/м3

Наявність пилу, мг/м3

Тип, вид вибухозахищеності за ПУЭ

Швидкість обертання, об/хв.

Робоче колесо

Корпус

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Примітка * - робоче колесо вентилятора на валу двигуна - виконання 1; з’єднання робочого колеса вентилятора з двигуном через муфту - виконання 3; привод робочого колеса вентилятора від шківу через пасову передачу - виконання 5. 
« Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском   Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках »
электрические сети