Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Ремонт, відповідальність за порушення правил - Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Оглавление
Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів
Будова і виготовлення вибухозахищених вентиляторів
Конструкційні матеріали, покриття і комплектуючі деталі і вироби
Випробування і контроль вибухозахищених вентиляторів
Монтаж вибухозахищених вентиляторів
Експлуатація і технічне обслуговування
Ремонт, відповідальність за порушення правил
Додатки

10. РЕМОНТ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ


10.1. Ремонт вентиляторів повинен виконуватись згідно з Інструкцією по технічному обслуговуванню і ремонту вибухозахищених вентиляторів, паспортами на вентилятори, а також вимогами цих Правил.
10.2. Ремонтні роботи щодо поновлення вентиляторів повинні включати поточний і капітальний ремонт у відповідності до вимог ГОСТ 18322.
10.3. Поточний ремонт повинен здійснюватись у залежності від габаритів вентиляторів і складності ремонту на спеціалізованій дільниці підприємства або на місці його встановлення.
10.4. Поточний ремонт повинен містити в собі проведення регулювальних робіт, заміну або поновлення окремих вузлів і деталей.
До ремонту повинні допускатись особи, які пройшли спеціальне навчання і мають посвідчення на право ремонту.
10.5. Після поточного ремонту пробний пуск вентилятора повинен провадитись без приєднання повітряводів.
10.6. Обсяг робіт поточного ремонту повинен бути занесений у журнал обліку ТО і ремонтів або паспорт на вентилятор.
10.7. Капітальний ремонт повинен здійснюватись на спеціалізованій дільниці підприємства або на спеціалізованому підприємстві з ремонту обладнання, яке має на це дозвіл органів Держнаглядохоронпраці.
10.8. В процесі капітального ремонту вентиляторів не повинні порушуватись конструктивні розміри вузлів і деталей. Внесення конструктивних змін має бути узгоджене із розробником вентилятора.
10.9. Порядок здачі вентиляторів у капітальний ремонт і приймання їх з ремонту повинен відповідати вимогам Інструкції по технічному обслуговуванню і ремонту вибухозахищених вентиляторів і галузевих інструкцій.
10.10. Обсяг робіт капітального ремонту повинен бути занесений у журнал обліку ремонтів ПР і КР та у паспорт на вентилятор.
10.11. Після капітального ремонту вентилятор повинен підлягати обкатним випробуванням протягом 2-х годин, в процесі яких необхідно перевірити нагрівання корпусів підшипників, вібрацію, герметичність (при закритих засувках або з приєднаними повітряводами).
10.12. При ремонті вентиляторів не допускається застосування матеріалів, іскробезпечність, корозійностійкість і механічна міцність яких була б нижчою за відповідні показники матеріалів, з яких виготовлені вентилятори.
10.13. Перед від’єднанням для ремонту вентилятора від повітряводів, при наявності у них вибухонебезпечної суміші, необхідно систему продути інертним газом.
Не допускається проведення робіт з ремонту вентиляційної системи до видалення вибухонебезпечних продуктів, повної зупинки вентилятора і вжиття заходів щодо недопущення його випадкового вмикання.
10.14. При ревізії, розбиранні і збиранні вентиляторів, конструктивно пов’язаних з обладнанням або вмонтованих у технологічні системи, а також інших вентиляторів, розміщених у вибухонебезпечних приміщеннях, необхідно використовувати відповідні інструменти і пристрої.
10.15. При ремонті корпусу, лабіринтового ущільнення і ущільнення вала вентилятора не допускається пошкоджень прокладок ущільнення, подряпин на валу під лабіринтом.
Проміжок лабіринтового ущільнення повинен регулюватись наново.
10.16. Перед пуском в експлуатацію вентиляторів, вмонтованих у технологічну схему виробництва, після ремонту або тривалої зупинки необхідно продувати проточну частину вентиляторів інертним газом або повітрям.
10.17. Ремонт вибухозахищених двигунів повинен здійснюватися спеціалізованими підприємствами (цехами, дільницями), які мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці.
10.18. Ремонт двигунів безпосередньо на підприємстві необхідно здійснювати у спеціалізованому цеху (дільниці). Для виконання цих робіт необхідно мати дозвіл місцевого органу Держнаглядохоронпраці.
10.19. Ремонт двигунів повинен здійснювати кваліфікований персонал, який пройшов спеціальне навчання, склав іспити і отримав посвідчення на право ремонту.
10.20. Двигуни після ремонту повинні пройти випробування за програмою приймально-здавальних випробувань з урахуванням вимог ГОСТ 12.2.021. Результати приймально-здавальних випробувань заносяться у журнал випробувань.
10.21. При ремонті вентиляторів у вибухонебезпечних діючих цехах зварювальні та інші роботи, пов’язані з відкритим вогнем або іскроутворенням, повинні проводитись відповідно ДНАОП 0.00-5.12.74, ДНАОП 0.01-1.41.72.
10.22. При проведенні в процесі ремонту робіт, пов’язаних з переміщенням деталей і вузлів вентиляторів за допомогою вантажопідйомних кранів, необхідно керуватись вимогами ДНАОП 0.00-1.03–93.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність вибухозахищених вентиляторів цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.
Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків згідно з чинним законодавством. 
« Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском   Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках »
электрические сети