Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Монтаж вибухозахищених вентиляторів - Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Оглавление
Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів
Будова і виготовлення вибухозахищених вентиляторів
Конструкційні матеріали, покриття і комплектуючі деталі і вироби
Випробування і контроль вибухозахищених вентиляторів
Монтаж вибухозахищених вентиляторів
Експлуатація і технічне обслуговування
Ремонт, відповідальність за порушення правил
Додатки

8. МОНТАЖ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ

8.1. Монтаж і наладка вентиляторів повинні провадитись у відповідності до вимог ГОСТ 12.4.021, СНиП 2.04.05, технічних умов, паспортів і цих Правил.
8.2. Монтаж вентиляторів на новозбудованих виробництвах повинен здійснюватись спеціалізованими монтажними організаціями або підприємствами, які мають на це дозвіл (ліцензію) органів державного нагляду за охороною праці на початок роботи.
Монтаж вентиляторів на діючих підприємствах після ремонту або їх заміни повинен виконуватись спеціальною бригадою, призначеною наказом по підприємству.
8.3.Навантажувально-розвантажувальні роботи повинні виконуватись відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.03–93, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020.
8.4. Установлення вентиляторів на об’єктах, які зазнають коливань з віброшвидкістю більше 2 мм/с, не допускається.
8.5. Розміщення вентиляторів має забезпечувати їх зручний і безпечний монтаж, експлуатацію і ремонт.
8.6. Органи керування вентиляторами повинні бути обладнані засобами, що запобігають при вимиканні електроенергії самоввімкненню двигунів при відновленні подачі електроенергії.
8.7. Монтаж вентиляторів, поставлених виготівником у розібраному вигляді, повинен здійснюватись лише після їх збирання і перевірки працездатності у робочому режими.
Складання і кріплення вентиляторів до фундаменту повинні забезпечувати необхідну міцність, яка виключає їх деформацію і зміщення.
8.8. Перед початком монтажу повинні бути здійснені:
– огляд вибухозахищеного вентилятора і двигуна та вивірення місця їх установлення і фундаменту під монтаж згідно з проектною документацією;
– перевірка опору ізоляції двигуна і затягання болтових з’єднань (кріплення двигуна і корпусу вентилятора до станини або фундаменту, робочого колеса на валу приводу, корпусів підшипників тощо);
– перевірка осьового і радіального проміжків між робочим колесом і колектором (для радіальних вентиляторів) і робочим колесом і обичайкою корпусу (для осьових вентиляторів);
– перевірка якості гумових пружних елементів віброізоляторів.
8.9. При виявленні пошкоджень, некомплектності поставки вибухозахищених вентиляторів їх введення в експлуатацію не допускається, при цьому має бути складений акт – рекламація, який направляється заводу-виготівникові або постачальнику.
8.10. Розпаковувати і розконсервовувати вентилятори, які підлягають монтажу, в умовах діючих вибухонебезпечних виробництв необхідно у спеціально відведених місцях поза вибухонебезпечною зоною.
8.11. Перед входом газопароповітряної суміші у вентилятор, вмонтований у технологічну схему виробництва, повинен бути встановлений сигналізатор довибухонебезпечних концентрацій з виводом сигналу у місце з постійною присутністю персоналу.
8.12. Припливні вентилятори необхідно встановлювати у місцях, які виключають попадання у систему вентиляції вибухонебезпечних парів, газів, пилу в усіх режимах роботи виробництва.
8.13. Вентилятори місцевих відсмоктувань повинні бути обладнані блокіровками, що виключають пуск і роботу конструктивно пов’язаного з ними технологічного обладнання при непрацюючому вентиляторі.
8.14. У вибухонебезпечних зонах класів В–I, В–Iа, В–Iб вентилятори повинні встановлюватись на віброізолятори у вибухозахищеному виконанні типу ВРВ, ВМВ.
Віброізолятори постачаються разом із вентиляторами (за замовленням) або закуповуються окремо.
Допускається комплектування вентиляторів іншими типами віброізоляторів за висновками організацій у відповідності до вимог п.4.4. цих Правил і узгоджені з органами державного нагляду за охороною праці.
8.15. Віброізолятори необхідно встановлювати таким чином, щоб навантаження на кожний віброізолятор розподілялось рівномірно.
8.16. При монтажі вибухозахищених вентиляторів в умовах діючих вибухонебезпечних виробництв необхідно застосовувати інструмент, пристрої і оснащення, які виключають можливість іскроутворення.
8.17. Повітряводи зі сторони нагнітання і зі сторони всмоктування повинні бути з’єднані з вентилятором через м’яку вставку. З’єднання повинно забезпечувати герметичність. Вентилятор і повітряводи повинні складати замкнутий електричний ланцюг.
8.18. Підключати повітряводи до вентилятора необхідно лише після перевірки легкості обертання робочого колеса, відсутності дисбалансу за допомогою нанесення крейдою рисок на робочому колесі і вхідному патрубку (при дво- триразовому прокручуванні робоче колесо не повинно зупинятись на одному й тому ж місці).
8.19. Для виключення попадання у вентилятор сторонніх предметів на всмоктувальній ділянці повітряводу, в окремих випадках, повинна бути передбачена “кишеня” (вхід переміщуваного середовища знизу) або встановлення загороджувальних ґраток (сіток) із розміром чарунки не вище 12х12 мм.
8.20. При встановленні вентиляторів поза приміщенням для них необхідно улаштовувати спеціальні укриття. При цьому повинна бути забезпечена зручність монтажу і технічного обслуговування при експлуатації.
8.21. Всі частини вентиляторів, що обертаються, повинні мати огородження, які виключають можливість травмування персоналу.
8.22. Заземлення вибухозахищених вентиляторів повинно бути виконане у відповідності з вимогами ПУЭ.
8.23. Після монтажу повинні бути проведені пробний пуск і обкатні випробування вентиляторів на атмосферному повітрі.
8.24. Перед пуском вентиляторів необхідно перевірити:
– наявність мастила у підшипниках двигунів і вузлах вала робочих коліс;
– відсутність льоду на робочому колесі і обледеніння на м’якій вставці вентиляторів у зимову пору;
– надійність заземлення корпусів вентиляторів, двигунів і, у разі необхідності, відведення статичної електрики від вала привода.
8.25. В процесі пробних пусків і обкатних випробувань слід перевірити якість монтажу вентиляторів, двигунів та інших вузлів і деталей, температуру нагрівання підшипників, вібрацію та інші параметри.
8.26. Вибухозахищені вентилятори підлягають вимиканню при підвищеній вібрації, виникненні ударів, зайвого шуму, вогню або диму, підвищенні температури корпусу двигуна, корпусів підшипників та інших частин вентилятора вище допустимої.
8.27. Вентилятори здаються в експлуатацію після закінчення передпускових випробувань і оформлення акту приймання та іншої документації у відповідності до чинних нормативних актів (додаток 7). 8.28. Не допускається встановлювати вентилятори, а також двигуни до них, які не відповідають вимогам вибухозахищеності для даного класу вибухонебезпечної зони і цих Правил. 
« Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском   Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках »
электрические сети