Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Випробування і контроль вибухозахищених вентиляторів - Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

Оглавление
Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів
Будова і виготовлення вибухозахищених вентиляторів
Конструкційні матеріали, покриття і комплектуючі деталі і вироби
Випробування і контроль вибухозахищених вентиляторів
Монтаж вибухозахищених вентиляторів
Експлуатація і технічне обслуговування
Ремонт, відповідальність за порушення правил
Додатки

7. ВИПРОБУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ

7.1. Всі види випробувань вентиляторів проводяться у випробувальних центрах (лабораторіях), акредитованих національними органами із стандартизації на право проведення відповідних видів випробувань обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції ( ОКПВ ).
7.2. Випробування вентиляторів проводять за затвердженими робочими програмами – методиками випробувань на атестованих випробувальних стендах із використанням перевірених або атестованих засобів вимірювань згідно з вимогами ГОСТ 15.001.
Рекомендований перелік засобів вимірювань для проведення випробувань наведений у додатку 6.
7.3. Приймальні випробування вентиляторів повинні проводитись на дослідних зразках (дослідній партії) у відповідності до вимог технічного завдання, діючої нормативної документації на цей вид вентиляторів, ДСТУ 3067, ГОСТ 15.001, ГОСТ 15.009.
7.4. Для приймальних випробувань вентиляторів подаються згідно з ГОСТ 15.001:
– дослідні зразки;
– технічне завдання, або контракт, протокол, та інше;
– конструкторська документація;
– експлуатаційна документація (паспорт, інструкція по експлуатації, технічний опис);
– проект технічних умов;
– програма і методика випробувань.
7.5. Вентилятори, подані до приймальних випробувань, повинні бути укомплектовані вибухозахищеними віброізоляторами необхідної жорсткості із паспортом на них.
7.6. Результати приймальних випробувань оформлюються згідно з ГОСТ 15.001 протоколом, на підставі якого складається акт приймання дослідних зразків, що дозволяє виробництво вентиляторів або зазначає напрямок подальших робіт і умови повторних випробувань.
7.7. В процесі серійного виробництва згідно з вимогами ГОСТ 15.001 вентилятори повинні підлягати приймально-здавальним і періодичним випробуванням у відповідності до діючої на них нормативно-технічної документації.
7.8. Приймально-здавальні випробування вентиляторів здійснюють за альтернативною ознакою у відповідності до ГОСТ 18242.
Плани контролю для конкретних типорозмірів повинні бути зазначені у технічних умовах на вентилятори.
За партію приймають вентилятори одного типорозміру і модифікації за діаметром робочого колеса, укомплектовані двигунами одного типорозміру.
7.9. У відповідності до вимог ГОСТ 15.001, нормативних документів на вентилятори для періодичних випробувань промислових зразків вентиляторів подаються:
– зразки вентиляторів (не менше 2-х);
– технічні умови;
– експлуатаційна документація;
– програма і методика випробувань.
7.10. Періодичні випробування вентиляторів проводять із періодичністю, зазначеною в діючій на цей виріб нормативно-технічній документації.
7.11. Вентилятори, випуск яких не відбувався більше одного року, перед початком серійного випуску повинні пройти випробування в обсязі періодичних випробувань у випробувальному центрі.
7.12. Результати періодичних випробувань оформляються протоколом у відповідності до порядку, діючого в акредитованому випробувальному центрі (лабораторії), які проводили випробування.
7.13.Обсяг, порядок і періодичність технічного нагляду встановлюються у відповідності до вимог нормативно-технічних документів на вентилятори.
7.14. В процесі експлуатації вентиляторів після реконструкції або капітального ремонту систем вентиляції необхідно проводити випробування вентиляторів на відповідність вимогам ДСТУ 3251–95. 
« Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском   Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках »
электрические сети