Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Заключні положення - Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Оглавление
Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
Конструкція посудин
Матеріали
Виготовлення
Арматура, контрольно-вимірювальні прилади
Встановлення, реєстрація і технічний огляд посудин
Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт
Додаткові вимоги до цистерн і бочок для перевезення зріджених газів
Додаткові вимоги до балонів
Заключні положення
Додаток 1,2
Додаток 3
Перелік матеріалів, що використовуються для виготовлення посудин
Сталеві труби
Поковки
Сортова сталь
Сталеві відливки
Кріпильні вироби
Кольорові метали і сплави
Перелік марок сталі і сплавів, використовуваних для виготовлення балонів

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ

11.1. Контроль за дотриманням вимог цих Правил здійснюється органами Держнаглядохоронпраці України шляхом проведення обстежень підприємств, що експлуатують посудини під тиском, а також підприємств-виготовлювачів, підприємств-наповнювачів, наповнювальних станцій, випробувальних пунктів, проектних, налагоджувальних, монтажних, ремонтних і діагностичних організацій відповідно до методичних вказівок, інструкцій та інших керівних матеріалів Держнаглядохоронпраці України.
Якщо при обстеженні буде встановлено, що при виконанні відповідних робіт допускаються порушення чинних Правил, то в залежності від характеру порушень встановлюються терміни їх усунення або забороняється подальше виконання робіт.
11.2. Якщо при обстеженні посудин, які знаходяться в експлуатації і працюють під тиском, будуть виявлені дефекти або порушення Правил, що загрожують безпеці, а також минув термін експлуатації або строк чергового опосвідчення чи відсутні особи, відповідальні за справний стан і безпечну дію посудини, особи, відповідальні по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, або несправна автоматика безпеки, аварійна сигналізація, то експлуатація посудини повинна бути заборонена.
При цьому в паспорті посудини робиться запис про причину заборони із посиланням на діючі статті Правил.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Необхідність і строки приведення посудин, що знаходяться в експлуатації, а також у процесі виготовлення, монтажу або реконструкції, у відповідність з вимогами цих Правил визначаються власником посудин за узгодженням з органами Держнаглядохоронпраці України не пізніше ніж через 6 місяців з моменту введення в дію цих Правил.
Керівні та інженерно-технічні працівники, спеціалісти підприємств, а також приватні особи, зайняті проектуванням, виготовленням, монтажем, налагоджуванням, ремонтом, реконструкцією, діагностикою та експлуатацією посудин, що працюють під тиском, повинні пройти перевірку знань цих Правил в узгоджені з органами Держнаглядохоронпраці України строки. 
« Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок   Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів »
электрические сети