Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Класифікація і маркування вибухозахищеного електрообладнання - Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

Оглавление
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків
Прилади обліку електроенергії, захисні заходи безпеки
Електроустановки фізкультурно-оздоровчих, спортивних, культурно-видовищних будинків і споруд
Електроустановки у вибухонебезпечних зонах
Класифікація і маркування вибухозахищеного електрообладнання
Класифікація вибухонебезпечних зон
Вибір електрообладнання
Розподільні пристрої, трансформаторні і перетворювальні підстанції
Електропроводки, кабельні лінії
Струмопроводи і ПЛ, заходи безпеки
Електроустановки у пожежонебезпечних зонах
Електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів)
Електроустановки ліфтів
Електрозварювальні установки
Установки електричного кабельного обігрівання
Додатки

4.4. Класифікація і маркування вибухозахищеного електрообладнання

4.4.1. Вибухозахищене електрообладнання поділяється за рівнями та видами вибухозахисту, групами і температурними класами.

4.4.2. Визначені такі рівні вибухозахисту електрообладнання:

- електрообладнання (електротехнічний пристрій) підвищеної надійності проти вибуху - вибухозахищене електрообладнання, у якому вибухозахист забезпечується тільки у визначеному режимі його роботи. Знак рівня - 2;

- вибухозахищене електрообладнання (електротехнічний пристрій) - вибухозахищене електрообладнання, у якому вибухозахист забезпечується як при нормальному режимі роботи, так і при ймовірних пошкодженнях, які визначаються умовами експлуатації, крім пошкоджень засобів вибухозахисту. Знак рівня - 1;

- особливо вибухозахищене електрообладнання (електротехнічний пристрій) - вибухозахищене електрообладнання, у якому щодо вибухозахищеного електрообладнання (електротехнічного пристрою) вжито додаткових заходів вибухозахисту, які передбачені стандартами на види вибухозахисту. Знак рівня - 0.

4.4.3. Вид вибухозахисту електрообладнання (електротехнічного пристрою) - сукупність заходів, які встановлені нормативними документами. Ці види вибухозахисту визначені в стандартах на вибухозахищене електрообладнання.

Вибухозахищене електрообладнання має такі умовні позначення видів вибухозахисту:

Вибухонепроникна оболонка

- d

ГОСТ 22782.6

Заповнення або продування оболонки захисним газом з надлишковим тиском

- p

ГОСТ 22782.4

Іскробезпечне електричне коло

- i

ГОСТ 22782.5

Кварцеве заповнення оболонки

- q

ГОСТ 22782.2

Масляне заповнення оболонки

- o

ГОСТ 22782.1

Захист виду "e"

- e

ГОСТ 22782.7

Спеціальний вид вибухозахисту

- s

ГОСТ 22782.3

Захист виду "m"

- m

Захист виду "n"

- n

4.4.4. Електрообладнання групи II, яке має вибухозахист "вибухонепроникна оболонка" та (або) "іскробезпечне електричне коло", поділяється на три підгрупи, які відповідають вибухонебезпечним сумішам відповідно до таблиці 4.3.

Таблиця 4.3. Підгрупи електрообладнання групи II з видами вибухозахисту "вибухонепроникна оболонка" та (або) "іскробезпечне електричне коло"

Група електроустаткування

Підгрупа електроустаткування

Категорія вибухонебезпечної суміші, для якої електрообладнання є вибухозахищеним

II

-

IIA, IIB і IIC

IIA

IIA

IIB

IIA і IIB

IIC

IIA, IIB і IIC

Знак II застосовується для електрообладнання, яке не поділяється на підгрупи.

4.4.5. Електрообладнання групи II в залежності від значення граничної температури поділяється на шість температурних класів, зазначених у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4. Температурні класи електрообладнання групи II

Температурний клас електрообладнання

Гранична температура,
° C

Група вибухонебезпечної суміші, для якої електрообладнання є вибухозахищеним

T1

450

T1

T2

300

T1, T2

T3

200

T1 - T3

T4

135

T1 - T4

T5

100

T1 - T5

T6

85

T1 - T6

4.4.6. До маркування вибухозахисту електрообладнання в зазначеній нижче послідовності входять:

- знак рівня вибухозахисту електрообладнання (2, 1, 0);

- знак Ex, який указує на відповідність електрообладнання стандартам на вибухозахищене електрообладнання;

- знак виду вибухозахисту (d, p, i, q, o, e, s, m, n);

- знак групи або підгрупи електрообладнання (II, IIA, IIB, IIC);

- знак температурного класу електрообладнання (T1, T2, T3, T4, T5, T6).

У маркуванні вибухозахисту можуть мати місце додаткові знаки і написи відповідно до стандартів на електрообладнання з окремими видами вибухозахисту.

У маркуванні іскробезпечних кіл - знаки a, b, c.

Знак "X", який може мати місце після позначення маркування вибухозахисту електротехнічного пристрою, означає, що в експлуатаційній документації на нього вказані особливі умови монтажу та (або) експлуатації, пов'язані з забезпеченням його вибухозахисту.

Таблиця 4.5. Приклади маркування вибухозахищеного електрообладнання

Рівень вибухозахисту

Вид вибухозахисту

Група (підгрупа)

Температурний клас

Маркування вибухозахисту

Електрообладнання підвищеної надійності проти вибуху

Захист виду "e"

II

T6

2ExeIIT6

Захист виду "e" і вибухонепроникна оболонка

IIB

T3

2ExedIIBT3

Іскробезпечне електричне коло

IIC

T6

2ExicIICT6

Продувка оболонки надлишковим тиском

II

T6

2ExpIIT6

Електрообладнання підвищеної надійності проти вибуху

Вибухонепроникна оболонка й іскробезпечне електричне коло

IIB

T5

2ExdicIIBT5

Вибухобезпечне електрообладнання

Вибухонепроникна оболонка

IIA

T3

1ExdIIAT3

Іскробезпечне електричне коло

IIC

T6

1ExibIICT6

Продувка оболонки надлишковим тиском

II

T6

1ExpIIT6

Захист виду "e"

II

T6

1ExeIIT6

Кварцеве заповнення

II

T6

1ExqIIT6

Спеціальний

II

T6

1ExsIIT6

Спеціальний і вибухонепроникна оболонка

IIA

T6

1ExsdIIAT6

Спеціальний, іскробезпечне електричне коло і вибухонепроникна оболонка

IIB

T4

1ExsibdIIBT4

Особливо вибухобезпечне електрообладнання

Іскробезпечне коло

IIC

T6

OExiaIICT6

Іскробезпечне коло і вибухонепроникна оболонка

IIA

T4

OExiadIIAT4

Спеціальний та іскробезпечне коло

II

T4

OExsiaIICT4

Спеціальний

II

T4

OExsIIT4 
« Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж   Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском »
электрические сети