Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу

Перелік професій працівників що підлягають періодичній перевірці знань з електробезпеки - Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу

Оглавление
Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу
Вимоги до обслуговування РС
Вимоги до утримання РС
Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Перелік професій працівників що підлягають періодичній перевірці знань з електробезпеки
Перелік санітарно-побутових приміщень і пристроїв
Склад аптечкиДОДАТОК 2
до Правил безпеки при експлуатації
електровозів, тепловозів та моторвагонного рухомого складу

ПЕРЕЛІК
ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА,
ЯКІ ЗВ”ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ РС І ПІДЛЯГАЮТЬ
ПЕРІОДИЧНІЙ ПЕРЕВІРЦІ ЗНАНЬ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ


п/п

Професії

Група з
електро-безпеки

Мінімальний стаж роботи в попередній групі (місяців)

Періо-дичність перевірки знань

Вимоги
до персоналу

з середньою освітою, який пройшов спеціальне навчання

із спеціальною
середньою
освітою,
практиканти

1

2

3

4

5

6

7

1.

Машиністи електровозів і електропоїздів

V

12

3

один раз
на рік

Знати ДНАОП 0.00-1.21-84 і ясно уявляти, чим викликана вимога того

2.

Машиністи-інструктори локомотивних бригад електровозів і електропоїздів

V

12

3

один раз
в три роки

або іншого пункту. Знати електротехніку в обсязі спеціалізованого профтехучилища. Мати повне уявлення про небезпеку при роботах в електроустановках РС. Знати обладнання, його схеми, та розміщення на РС, що обслуговується, настільки, щоб вільно находити його елементи та проводити безпечне виконання робіт.

3.

Приймальники електровозів і електропоїздів

V

12

3

—“—

Уміти організувати безпечне проведення робіт на РС. Уміти вести нагляд за працюючими в електроустановках РС. Навчати персонал правилам безпеки та наданню першої допомоги постраждалим від електроструму

4.

Помічники машиністів електровозів і електропоїздів при стажі роботи:

4.1.

більше 3-х років

V

12

3

один раз на рік

4.2.

до 3-х років

IV

3

2

—“—

5.

Машиністи тепловозів і дизель-поїздів

IV

3

2

—“—

Знати в повному обсязі ДНАОП 0.00-1.21-84. Знати електротехніку в обсязі

6.

Машиністи-інструктори локомотивних бригад тепловозів і дизель-поїздів

IV

3

3

один раз
в три роки

спеціалізованого профтехучилища. Мати повне уявлення про небезпеку при роботах в електроустановках РС. Знати обладнання, його схеми, та

7.

Приймальники тепловозів і дизель-поїздів

IV

3

3

—“—

розміщення на РС, що обслуговується, настільки, щоб вільно находити його елементи та проводити безпечне виконання робіт. Уміти організувати безпечне проведення робіт на РС. Знати спеціальні правила техніки безпеки по тим видам робіт, що входять в обов’язки даної особи

8.

Помічники машиністів тепловозів і дизель-поїздів при стажі роботи:

Уміти вести нагляд за працюючими в електроустановках РС. Уміти навчати персонал інших груп правилам безпеки та наданню першої допомоги постраждалим від електричного струму.

8.1.

більше 3-х років

IV

3

3

один раз
на рік

Знати правила допуску до робіт в електроустановках

8.2.

до 3-х років

III

2

1

—“–

Мати технічне знайомство з будовою і обслуговуванням електроустановок РС. Мати чітке уявлення про небезпеку при роботі в електроустановках. Знати правила допуску до робіт в електроустановках. Знати спеціальні правила техніки безпеки по тим видам робіт, що входять в обов’язки даної особи. Уміти вести нагляд за працюючими в електроустановках РС. Знати правила надання першої допомоги та уміти практично надати першу допомогу постраждалому від електричного струму. 
« Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях   Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів »
электрические сети