Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

Характеристики вибухонебезпечних і шкідливих газів - Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

Оглавление
Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж
Вимоги до працівників
Загальні вимоги безпеки
Організаційні заходи
Вимоги безпечного обслуговування паливно-транспортного обладнання
Вимоги безпечного обслуговування котельних установок
Вимоги безпечного обслуговування турбінних установок
Вимоги безпечного обслуговування систем водопостачання
Вимоги безпечного обслуговування хлораторних установок
Вимоги безпеки під час хімічного очищення обладнання
Вимоги безпечного обслуговування обладнання хімічних цехів і споруд з очищення стічних вод
Вимоги безпечного обслуговування теплових мереж
Вимоги безпечного обслуговування пристроїв теплової автоматики, тепломеханічних вимірювань та захистів
Вимоги безпечної роботи з ртутними приладами
Характеристики вибухонебезпечних і шкідливих газів
Властивості основних хімічних речовин, що застосовуються у виробничих процесах

Додаток 2 до пункту 4.10.3 Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

Характеристики вибухонебезпечних і шкідливих газів, що найчастіше трапляються в підземних спорудах

У резервуарах і підземних спорудах найчастіше містяться такі вибухонебезпечні і шкідливі гази: метан, пропан, пропілен, бутилен, окис вуглецю, вуглекислий газ, сірководень, аміак, хлор, ацетилен.

Метан CH4 (болотний газ) - безбарвний горючий газ, без запаху, легший за повітря. Проникає у підземні споруди крізь грунт. Утворюється під час повільного гниття без доступу повітря решток рослин (клітковини під водою - у болотах, стоячих водах, ставках або розкладання решток рослин - у покладах кам'яного вугілля). Метан є складовою частиною промислового газу; у випадку несправного газопроводу він може проникати у підземні споруди. Не отруйний, але його присутність зменшує кількість кисню у повітряному середовищі підземних споруд, що призводить до порушення нормального дихання під час проведення робіт у цих спорудах. Якщо вміст метану у повітрі становить 5-15% від об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш.

Засоби захисту - шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2, киснеізолювальний протигаз.

Пропан C3H8, бутан C4H10, пропілен C3H6 і бутилен C4H8 -
безбарвні горючі гази, важчі за повітря, без запаху, важко
змішуються з повітрям. Вдихання пропану і бутану у невеликих
кількостях не викликає отруєння; пропілен і бутилен діють
наркотично.

Зріджені гази у суміші з повітрям можуть утворювати
вибухонебезпечні суміші за такого вмісту, % від об'єму:
Пропан 2,3 - 9,5
Бутан 1,6 - 8,5
Пропілен 2,2 - 9,7
Бутилен 1,7 - 9,0

Засоби захисту - шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2,
киснеізолювальні протигази.
Окис вуглецю CO - безбарвний газ, без запаху, горючий і
вибухонебезпечний, трохи легший за повітря. Окис вуглецю дуже
отруйний. Фізіологічний вплив окису вуглецю на людину залежить від
його концентрації у повітрі і тривалості вдихання.
Вдихання повітря, що містить окис вуглецю понад ГДК (20
мг/куб.м), може призвести до отруєння і навіть до смерті. Якщо
вміст окису вуглецю у повітрі становить 12,5-75% від об'єму,
утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засіб захисту - фільтрувальний протигаз типу CO.
Вуглекислий газ CO2 (двоокис вуглецю) - безбарвний газ, без
запаху, кислуватий на смак, важчий за повітря. Проникає у підземні
споруди крізь грунт. Утворюється у результаті розкладання
органічних речовин. Утворюється також у резервуарах (баках,
бункерах та ін.) за наявності в них сульфовугілля або вугілля
внаслідок його повільного окислення.
Потрапивши у підземну споруду, вуглекислий газ витискує
повітря, заповнюючи з дна простір цієї споруди. Вуглекислий газ не
отруйний, але діє наркотично і може подразнювати слизові оболонки
очей. За високих концентрацій викликає розлад дихання внаслідок
зменшення вмісту кисню у повітрі.
Засоби захисту - шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2.
Сірководень H2S - безбарвний газ, має запах тухлих яєць,
трохи важчий за повітря. Отруйний, діє на нервову систему,
подразнює дихальні шляхи і очі.
Якщо вміст сірководню в повітрі становить 4,3-45,5% від
об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засоби захисту - фільтрувальні протигази типів В, КД.
Аміак NH3 - горючий газ з різким характерним запахом, легший
за повітря, отруйний, подразнює очі і дихальні шляхи, викликає
розлад дихання. Якщо вміст аміаку у повітрі становить 15-28% від
об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш.
Засоби захисту - фільтрувальний протигаз типу КД.
Водень H2 - безбарвний газ, без смаку і запаху, набагато
легший за повітря. Водень - фізіологічно інертний газ, але за
високих концентрацій викликає розлад дихання внаслідок зменшення
вмісту кисню. Водень утворюється під час зіткнення реагентів, що
містять кислоту, з металевими стінками ємкостей, що не мають
антикорозійного покриття. Якщо вміст водню у повітрі становить
4-75% від об'єму, утворюється вибухонебезпечна суміш.
Кисень O2 - безбарвний газ, без запаху і смаку, важчий за
повітря. Не має токсичних властивостей, але у разі тривалого
вдихання чистого кисню (за атмосферного тиску) спричиняє смерть
внаслідок розвитку плеврального набрякання легенів.
Кисень не горючий, але є основним газом, що підтримує горіння
речовин. Дуже активний, сполучається з більшістю елементів. З
горючими газами кисень утворює вибухонебезпечні суміші.
Хлор Cl2 - жовто-зелений газ з різким подразливим запахом,
важчий за повітря. Хлор хімічно дуже активний, безпосередньо
сполучується майже з усіма металами і неметалами. Суміші хлору з
воднем вмістом від 5,8 до 85,5% вибухонебезпечні.
Хлор подразнює слизові оболонки очей і дихальні шляхи.
Під час вдихання середніх і низьких концентрацій хлору
спостерігаються стиснення і біль у грудях, сухий кашель, часте
дихання, різь в очах, слізливість, підвищення температури тіла.
Можливе набрякання легенів, судороги.
ГДК хлору у повітрі становить 1 мг/куб.м.
Засоби захисту - фільтрувальні протигази типу В.
Ацетилен C2H2 - безбарвний горючий газ, легший за повітря.
Суміші з повітрям вмістом від 2,3% до 80,7 вибухонебезпечні.
Ацетилен діє наркотично.

Засоби захисту - шлангові протигази ПШ-1, ПШ-2; киснеізолювальні протигази. 
« Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів   Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок »
электрические сети