Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Оглавление
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи
Технічні заходи
Проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідація їхніх наслідків
Повітряні лінії електропередачі
Роботи на кабельних лініях електропередачі
Роботи на комутаційних апаратах і комплектному розподільчому устаткуванні
Роботи під час обслуговування електродвигунів
Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв’язку
Акумуляторні батареї та зарядні пристрої
Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами
Роботи в електроустановках, пов’язані з підійманням на висоту
Роботи в електроустановках із застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин
Робота відряджених працівників
Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення
Опосвідчення стану безпеки електроустановок
Додаток 1, 2, 3
Форма наряду - допуску
Додаток 5, 6
Єдині форми протоколів вимірювань
Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
Нормативні посилання

Додаток 8

до пункту 8.2 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

ЗАТВЕРДЖУЮ: ___________________________

Керівник (власник) підприємства, організації
«________» _____________________ 200__р.

АКТ
опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

від «____» _________200__р. № __________
______________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації)
______________________________________________________________________________________
(підпорядкованість підприємства, організації)
______________________________________________________________________________________
(поштова адреса підприємства, організації)

Телефони: керівника підприємства _____________________________________________________
особи, відповідальної за електрогосподарство _________________________________
Комісія у складі: голова комісії ____________________________________________________________
(посада; прізвище, ініціали)
члени комісії ___________________________________________________________
(посади; прізвища, ініціали)

провела обстеження безпечного стану таких електроустановок:
______________________________________________________________________________________
(перелік електроустановок)
1. Стан безпеки електроустановок
______________________________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
______________________________________________________________________________________

2. Відповідність експлуатації електроустановок нормативним вимогам безпеки
______________________________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
______________________________________________________________________________________

3. Наявність та стан документації
______________________________________________________________________________________
(опис у довільній формі)
______________________________________________________________________________________

Зворотний бік акта
ВИСНОВКИ:

1. Стан безпеки електроустановок нормативним вимогам безпеки відповідає, за винятком:
__________________________________________ __________________________________________
(назва електроустановки) (причини невідповідності)
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

2. Експлуатація електроустановок відповідає нормативним вимогам безпеки, за винятком:
______________________________________________________________________________________
(перелік порушень нормативних вимог)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Документація наявна в повному обсязі і відповідає нормативним вимогам, за винятком:
______________________________________________________________________________________
(перелік порушень нормативних вимог)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ЗАХОДИ
щодо усунення допущених порушень з обов’язковим зазначенням
термінів усунення порушень та відповідальних осіб
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ КОМІСІЇ
«Експлуатація електроустановок зазначеного енергогосподарства


дозволяється не дозволяється»

(непотрібне викреслити)

Голова комісії ____________________________________
(підпис)
Члени комісії: ____________________________________
(підпис) 
« Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів   Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж »
электрические сети