Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Єдині форми протоколів вимірювань - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Оглавление
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи
Технічні заходи
Проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідація їхніх наслідків
Повітряні лінії електропередачі
Роботи на кабельних лініях електропередачі
Роботи на комутаційних апаратах і комплектному розподільчому устаткуванні
Роботи під час обслуговування електродвигунів
Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв’язку
Акумуляторні батареї та зарядні пристрої
Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами
Роботи в електроустановках, пов’язані з підійманням на висоту
Роботи в електроустановках із застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин
Робота відряджених працівників
Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення
Опосвідчення стану безпеки електроустановок
Додаток 1, 2, 3
Форма наряду - допуску
Додаток 5, 6
Єдині форми протоколів вимірювань
Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
Нормативні посилання

Додаток 7

до пункту 7.6.36 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Єдині форми протоколів вимірювань

Штамп
організації
ПРОТОКОЛ
вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах
і заземленнях магістралей і устаткування

«_______»_____________________200___ р.

Замовник _____________________________________________________________________________
Об’єкт ________________________________________________________________________________
1. Основні дані вимірювальних приладів____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Стан погоди протягом останніх трьох днів і в день проведення вимірювань _____________________
______________________________________________________________________________________
3. Спосіб виконання заземлення __________________________________________________________
4. Дані вимірювань _____________________________________________________________________

№ п/п

Вимірюваний об’єкт

Опір, Ом

Примітка

розтікання

перехідний

ВИСНОВОК
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Випробування провадили: _______________________________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.
Керівник робіт _______________________________________________________________

Продовження
додатка 7
до пункту 7.6.36 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Штамп
організації
Замовник ______________________________________
_______________________________________________
Об’єкт _________________________________________
_______________________________________________

Протокол

перевірки ізоляції _______________________________________________________________________
Робоча напруга _______________________ Ізоляція виміряна мегомметром _____________________ заводський № __________________________________________________________________________

№ п/п

Назва устаткування або кабелів, проводів

Переріз
і марка

Ізоляція, МОм

Висновок

А-О

В-О

С-О

АВ

ВС

СА

Висновок ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Випробування провадили: _____________________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.

Керівник робіт _____________________________________________

Продовження
додатка 7
до пункту 7.6.36 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Штамп «_____»___________________200___ р.
організації
Замовник ______________________________________
_______________________________________________
Об’єкт _________________________________________
_______________________________________________

ПРОТОКОЛ №
перевірки повного опору петлі фаза-нуль

Характеристика живильної мережі _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(напруга, потужність трансформатора)

№ п/п

Найменування захищуваного об’єкту

Спосіб або засіб
захисту

Номінальна сила струму зворотно-залежного захисту або струмовідсічки, А

Розрахункова мінімальна сила струму спрацювання захисту,А

Максимально допустимий опір Zn, Ом

Виміряний опір Zn, Ом, або сила
струму, А

Примітка

Висновок: _____________________________________________________________________________

а) опір петлі вище норми мають об’єкти, зазначені в позиціях __________________________________
б) опір петлі всього іншого устаткування в нормі _____________________________________________

Випробування провадили: ______________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) (посада)
М.П.
Керівник робіт _________________________________ 
« Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів   Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж »
электрические сети