Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Додаток 5, 6 - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Оглавление
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок
Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи
Технічні заходи
Проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідація їхніх наслідків
Повітряні лінії електропередачі
Роботи на кабельних лініях електропередачі
Роботи на комутаційних апаратах і комплектному розподільчому устаткуванні
Роботи під час обслуговування електродвигунів
Роботи з вимірювальними приладами, пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв’язку
Акумуляторні батареї та зарядні пристрої
Роботи з електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами
Роботи в електроустановках, пов’язані з підійманням на висоту
Роботи в електроустановках із застосуванням механізмів і вантажопідіймальних машин
Робота відряджених працівників
Правила безпеки під час виконання окремих видів робіт в електроустановках спеціального призначення
Опосвідчення стану безпеки електроустановок
Додаток 1, 2, 3
Форма наряду - допуску
Додаток 5, 6
Єдині форми протоколів вимірювань
Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів
Нормативні посилання

Додаток 5

до пункту 3.3.12 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів

Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями

№ п/п

Обліковий
номер і дата видачі

Місце і назва роботи

Особа, яка віддала розпорядження (посада; прізвище, ініціали;
група) Підпис

Керівник робіт або
наглядач (посада; прізвище, ініціали; група) Підпис

Члени бригади, яка працює
за розпорядженням (посада; прізвище, ініціали; група)

Заходи безпеки під час підготовки робочих місць

До роботи приступили
(дата, час)

Робота закінчена
(дата, час)

Наряду

Розпорядження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Примітки:
1. Під час робіт за нарядом заповнюються графи 1, 2, 9, 10.
2. Під час робіт за розпорядженнями заповнюються графи 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Додаток 6

до пункту 6.7.36 Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів

Форма журналу обліку, перевірки та випробування електроінструмента, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників

ЖУРНАЛ
обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників
______________________________________________________________________________________
назва підприємства, організації

Назва електроінструмента

Інвентарний номер

Дата останнього випробування, перевірки

Причина випробування, перевірки

Випробування ізоляції підвищеною напругою

Вимірювання опору ізоляції

Перевірка справності ланцюга заземлення

Зовнішній огляд і перевірка роботи на холостому ході

Дата наступного випробування, перевірки

Особа, що проводила перевірку та випробування

після ремонту

періодична

Дата

Результат

Дата

Результат

Дата

Результат

Дата

Результат

П.І.Б.

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 
« Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів   Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж »
электрические сети