Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів

Форма акту уточнення траси кабельної лінії - Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів

Оглавление
Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів
Траси і охоронні зони магістральних та міжпромислових трубопроводів
Організація виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів
Форма дозволу на виконання робіт в охоронній зоні об'єкта магістрального трубопроводу
Форма акту уточнення розміщення трубопроводу та його споруд
Форма акту уточнення траси кабельної лінії
Форма акта-заборони
Додаток Е

 

 


 

Додаток Г
до п. 5.3.4 стандарту Мінпаливенерго України "Правила безпечного виконання робіт в охоронних зонах магістральних та міжпромислових трубопроводів (обов'язковий)

Форма акту уточнення траси кабельної лінії


АКТ №___
уточнення траси кабельної лінії
______________________________.
(назва лінії)
від "___"______________200__р.
Ми, які нижче підписалися, склали цей акт про те, що під час уточнення траси кабельної лінії________________________________________
                              (назва)
_______________________________________ викопано шурфів у кількості __________ шт., встановлено розпізнавальні та попереджувальні покажчики кабельної лінії. Представник експлуатуючої організації повинен бути присутнім під час виконання робіт
_________________________________________________________________________________________
                              (зазначити дату і годину)
Межами робочого місця і умовами безпечного виконання робіт визначено
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Уточнення траси кабельної лінії проводилось згідно з дозволом
від___________200__р. N____на виконання робіт поблизу кабельних ліній.
Представник експлуатуючої організації_____________________________
                                                                      (посада, підпис, прізвище, ініціали)
Представник Замовника__________________________________
                                                  (посада, підпис, прізвище, ініціали)
Представник Підрядника_________________________________________
                                                  (посада, підпис, прізвище, ініціали)

"____"____________200_ р. 
« Правила безпеки при експлуатації електровозів, тепловозів та моторвагонного складу   Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів »
электрические сети