Стартовая >> Книги >> Правила >> Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности

Список нормативных документов - Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности

Оглавление
Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности
Определение категорий и требования к зданиям
Перечень помещений и зданий
Список нормативных документов

ПЕРЕЛІК
нормативних документів з пожежної безпеки, розроблених ДНДПВТІ «Енергоперспектива», які розповсюджуються серед підприємств усіх форм власності
НАПБ 05.005-99 Інструкція з організації протипожежних тренувань на підприємствах Міненерго України:
НАПБ 05.024-2000 Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України: ПАПІ» 05.025-2000 Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок водяного пожежогасіння:
НЛПБ 05.026-2000 Типова інструкція із зберігання та застосування первинних засобів пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України:
НАПБ 05.030-2001 Інструкція з проектування та експлуатації протипожежного захисту машзалів електростанцій:
НАПБ 05.031-2001 Інструкція з пожежної безпеки та захисту автоматичними установками водяного пожежогасіння кабельних споруд:
НАПБ05.032-2002 Інструкція з протипожежного захисту розподільних пристроїв, підстанцій та трансформаторів;
НАПБ 05.033-2002 Інструкція з проектування будівництва та експлуатації протипожежного захисту складів ЛЗР та Г'Р на підприємствах паливно-енергетичного комплексу:
ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Привила.
НАПБ 05.028-2004 Інструкція з проектування та експлуатації протипожежного захисту енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів;
НАГІБ 02.023-2004 Спеціальне навчання, інструктажі та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підприємствах енергетичної галузі України. Положення:
НАПБ 02.023-2005/111 Інструкція щодо застосування вогнегасних покриттів для кабелів у кабельних спорудах:
НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі
НАПБ В.01.056-2005/111 Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок;
НАПБ В.05.25-2005/111 Протипожежне водопостачання та визначення витрат води на пожежогасіння енергетичних підприємств. Інструкція з проектування, будівництва і експлуатації:
НАПБ В.05.26-2005/111 Протипожежний захист складів, систем паливоподачі та пилоприготування твердого палива. Інструкція з проектування, будівництва і експлуатації 
« Норми випробування електрообладнання   Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд »
электрические сети