Стартовая >> Книги >> Правила >> Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Інфраструктура ринку - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України
Предмет Договору та обов'язки членів ринку
Обов'язки ДПЕ
Участь в Оптовому ринку електричної енергії
Рада
Розпорядник системи розрахунків
Розпорядник коштів Оптового ринку
Централізоване диспетчерське управління
Інфраструктура ринку
Порядок внесення змін
Юридичні терміни та умови
Сторони договору
Порядок здійснення фінансових розрахунків
Зміст попереднього та остаточного розрахунків
Порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії
Заява про вступ до оптового ринку електричної енергії
Положення про надзвичайні ситуації в Оптовому ринку

Частина III. Інфраструктура ринку

10. Комерційний облік

10.1. Рада затверджує і публікує Інструкцію про порядок комерційного обліку для її використання в Правилах ринку. Порядок комерційного обліку визначається відповідно до Стандартів щодо комерційного обліку.

10.2. За кожну Систему комерційного обліку несе відповідальність Оператор системи комерційного обліку, який виконує Інструкцію про порядок комерційного обліку. Підприємство, що веде комерційний облік, несе відповідальність за якість інформації з обліку. При цьому Розпорядник системи розрахунків має такі ж самі повноваження, що надають йому право доступу до такої інформації згідно з умовами цього Договору, і може розповсюджувати таку інформацію тільки в обсязі, встановленому Правилами ринку. Розпорядник системи розрахунків не несе відповідальності за неточність вимірювань.

10.3. Будь-яка Сторона, яка хоче отримати право на виконання функцій Оператора системи комерційного обліку, звертається до Розпорядника системи розрахунків згідно з процедурою, визначеною в Інструкції про порядок комерційного обліку.

10.4. Суперечки стосовно точності даних комерційного обліку вирішуються Радою.

10.5. Розпорядник системи розрахунків не несе відповідальності, якщо з метою проведення інспекцій він не отримує доступу до Системи комерційного обліку, а відповідальність лягає на члена ринку, який не дав доступу до Системи комерційного обліку.

11. Відшкодування витрат

11.1. Відшкодування витрат здійснюється згідно з Інструкцією про порядок нарахування та облік витрат, викладеною в додатку 5 до цього Договору.

11.2. ДПЕ має право на відшкодування витрат за угодою, тільки якщо така угода попередньо схвалена Радою.

12. Перевірка та доступ до Системи забезпечення функціонування ринку

12.1. Розпорядник системи розрахунків та Розпорядник коштів Оптового ринку електричної енергії проводять перевірки Системи забезпечення функціонування ринку за розпорядженням Ради або Аудитора ринку і подають результати таких перевірок Раді, Аудитору ринку та НКРЕ на її запит.

12.2. Розпорядник системи розрахунків та Розпорядник коштів Оптового ринку електричної енергії несуть відповідальність за підтримку у належному технічному стані Апаратного та Програмного забезпечення, розробку та вживання заходів щодо своєчасного усунення всіх виявлених недоліків, а також надає, на запит Ради, обгрунтовані свідчення про наявність та форму цих заходів.

13. Аудит Оптового ринку електричної енергії та призначення Аудитора ринку

13.1. Укладання контрактів.

Рада протягом 60 діб з Дати набуття чинності призначає аудиторську фірму, яка буде проводити:

13.1.1. щорічні аудити розрахунків та асигнувань, виконаних відповідними частинами Системи забезпечення функціонування ринку; такі аудити мають проводитися в той період (або періоди) часу, який має бути узгоджений між Розпорядником системи розрахунків і Радою;

13.1.2. щорічні аудити діяльності Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії щодо виконання Інструкції про порядок використання коштів Оптового ринку, включаючи розрахунки та переказ коштів відповідними частинами Системи забезпечення функціонування ринку та супроводжуючих інформаційних систем. Такі аудити мають проводитися в такий період або періоди, що узгоджуються між Розпорядником коштів Оптового ринку електричної енергії та Радою;

13.1.3. випробування та/або перевірки нових засобів або версій Програмного забезпечення Оптового ринку електричної енергії та інших елементів Системи забезпечення функціонування ринку;

13.1.4. внесення пропозицій щодо вдосконалення діючих Інструкцій на запит Ради;

13.1.5. перегляд процесу складання графіків та диспетчерського управління, раз у три роки, як це визначено у Нормативних документах;

13.1.6. вирішення конкретних проблем, які можуть бути поставлені перед ним Радою або будь-яким членом ринку, якщо це відбувається за рахунок члена ринку;

13.1.7. аудит, перегляд, перевірка та/або розгляд інших справ, згідно з умовами цього Договору, або аудит, перегляд, перевірка та/або розгляд, що здійснюються на обгрунтований запит Ради (зваживши, зокрема, на низьку ефективність роботи та підприємницької діяльності Сторін). На вимогу Ради Аудитори ринку надають допомогу в підготовці Робочих програм. Аудит здійснюється щорічно або частіше за вимогою Ради.

13.2. Рада та НКРЕ мають право в будь-який час (після проведення консультації з Розпорядником коштів Оптового ринку електричної енергії та Розпорядником системи розрахунків) виносити пропозицію (рішення за якою приймається на Загальних зборах членів ринку) стосовно припинення строку дії контракту аудиторської фірми, призначеної Аудитором ринку, проте члени ринку гарантують постійність посади Аудитора ринку.

13.3. Обсяг роботи, що має виконуватись Аудитором ринку, визначається умовами цього Договору та Радою після проведення консультацій з Аудитором Оптового ринку електричної енергії.

13.4. Всі звіти Аудитора ринку направляються до Ради та НКРЕ і розповсюджуються серед всіх членів ринку.

13.5. Для виконання Аудитором ринку своїх обов'язків в повному обсязі ДПЕ та Сторони надають йому можливість доступу до даних, контактів з персоналом та використання програмного забезпечення в автономному режимі.

13.6. Витрати Аудитора ринку відшкодовуються згідно з Інструкцією про порядок нарахування та обліку витрат.

13.7. Права Аудитора Оптового ринку електричної енергії.

Аудитор ринку має право бути присутнім і виступати на зборах Ради та на Загальних зборах. Аудитор ринку має право розірвати договір, завчасно сповістивши про це Раду в строк, визначений в умовах договору. У випадку розірвання контракту, звільнення чи заміни Аудитора ринку він має право безпосереднього спілкування з членами Оптового ринку електричної енергії, якщо він вважає, що існують питання, до яких передусім слід привернути увагу членів ринку.

13.8. Конфіденційність.

При укладанні договору з Аудитором ринку дотримання конфіденційності є обов'язковою умовою цього договору. Аудитор ринку має право отримувати всю інформацію від членів ринку, необхідну йому для виконання своїх обов'язків.

14. Повідомлення про недоліки

14.1. Кожний член ринку зобов'язується своєчасно сповіщати (в письмовій формі) Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії, інших членів ринку та Раду про недоліки Програмного забезпечення Оптового ринку електроенергії чи інших аспектів Системи забезпечення функціонування ринку і надавати таку подальшу інформацію, яка обгрунтовано необхідна Розпоряднику системи розрахунків або Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії для виявлення, локалізації та усунення недоліків. Рада сповіщає НКРЕ про всі виявлені недоліки. 
« Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці   Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации »
электрические сети