Стартовая >> Книги >> Правила >> Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Участь в Оптовому ринку електричної енергії - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України
Предмет Договору та обов'язки членів ринку
Обов'язки ДПЕ
Участь в Оптовому ринку електричної енергії
Рада
Розпорядник системи розрахунків
Розпорядник коштів Оптового ринку
Централізоване диспетчерське управління
Інфраструктура ринку
Порядок внесення змін
Юридичні терміни та умови
Сторони договору
Порядок здійснення фінансових розрахунків
Зміст попереднього та остаточного розрахунків
Порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії
Заява про вступ до оптового ринку електричної енергії
Положення про надзвичайні ситуації в Оптовому ринку

Частина II. Основні складові Оптового ринку електричної енергії

4. Участь в Оптовому ринку електричної енергії

4.1. Умова участі в Оптовому ринку електричної енергії.
Кожний член Оптового ринку електричної енергії погоджується визнавати та виконувати всі умови цього Договору та Правил ринку стосовно цього члена ринку.
4.2. Правила прийому нових членів ринку:
4.2.1. кандидат у члени ринку повинен подати заяву до Ради Оптового ринку електричної енергії за формою, яка визначається Радою. При розгляді заяви на прийом у члени ринку Рада не висуває ніяких дискримінаційних вимог до жодного з кандидатів.

4.2.2. для того, щоб стати членом ринку, кожний кандидат повинен виконати такі вимоги:

а) отримати Ліцензію на обраний вид діяльності, за яким він планує стати членом ринку;

б) надати Раді всю обгрунтовано необхідну інформацію, достовірну в усіх аспектах;

в) зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством;

г) виконувати всі умови Договору з дати вступу до членів ринку;

д) виконувати всі інші вимоги, які може висувати Рада (до чи після отримання заяви кандидата), за умови, що спочатку такі інші вимоги були повідомлені НКРЕ і НКРЕ протягом трьох місяців (або іншого, меншого періоду часу, встановленого НКРЕ) після отримання такого повідомлення не сповістила Раду про своє непогодження з ними.

4.2.3. Після отримання всієї необхідної інформації, протягом 30 днів Рада сповіщає кандидата про те, що:

а) кандидат приймається у члени ринку і на нього поширюються положення п. 4.1. Рада інформує кандидата про положення та вимоги, що стосуються Авансового платежу, який є невід'ємною умовою вступу Постачальника електричної енергії до членів ринку;

б) його заява не задовольняється, про що кандидатові надсилається письмове сповіщення, де викладаються підстави відмови, відповідно до п. 4.2.2.

4.2.4. У випадку прийняття кандидата до членів ринку Секретаріат готує Договір про вступ до членів ринку за типовою формою, наведеною в додатку 6 до цього Договору. Кандидатові надається 28 діб на підписання Договору про вступ до членів ринку. У разі непідписання означеного Договору в цей термін вступ вважається недійсним.

4.2.5. У випадку виникнення суперечок, пов'язаних з відмовою Ради у прийнятті нового члена Оптового ринку електричної енергії (якщо це не стосується умов Договору про вступ до членів ринку), справа розглядається НКРЕ, яка приймає відповідне рішення.

4.2.6. Існуючий член ринку повинен виконати умови пп. 4.2.2, 4.2.3 та 4.2.4 у випадку здійснення ліцензованої діяльності, яка відрізняється від його діяльності, з якою він є членом Оптового ринку електричної енергії. Однак зазначені зобов'язання поширюються тільки на ті елементи діяльності, що змінилися з початку здійснення ним діяльності як члена ринку.

4.2.7. Новий член ринку з відповідною новою діяльністю наділяється 0 кількістю голосів до отримання даних, достатніх для надання йому голосів за п. 4.4.

4.2.8. Новий член ринку вибирає, хто з Голосуючих директорів в його Класі представлятиме його інтереси на засіданнях Ради.

4.3. Правила виходу з членів ринку.

4.3.1. Член Оптового ринку електричної енергії має право скласти обов'язки члена ринку шляхом надсилання Заяви про звільнення до Секретаріату Ради; таке звільнення набуває чинності через 28 днів після отримання Секретаріатом Заяви про звільнення.

4.3.2. Член ринку може отримати звільнення (при цьому Заява про звільнення, надана відповідно до п. 4.3.1, набуває чинності), якщо на дату його виходу з членів Оптового ринку електричної енергії сплачені всі обов'язкові платежі, обумовлені цим Договором, включаючи відшкодування будь-яких адміністративних витрат, пов'язаних з виходом з членів ринку.

4.3.3. Положення цього Договору передбачають, що після того, як рішення про звільнення члена ринку набирає чинності, відповідно до умов розд. 4, така юридична особа автоматично складає з себе всі повноваження та відповідальність як Сторона цього Договору. Така Сторона звільняється від обов'язків та відповідальності за цим Договором як член ринку, і кожна інша Сторона звільняється від обов'язків та відповідальності за цим Договором перед такою юридичною особою.

4.4. Голоси.

Пропорційні голоси розподіляються серед членів ринку таким чином:

4.4.1. кожному члену ринку, що є Виробником електричної енергії, надається один голос за кожні 100 млн. кВт*год. проданого в Оптовий ринок Виміряного виробництва електричної енергії, що визначається як середнє за останні чотири квартали, або, якщо їх менше ніж чотири, як середнє за ті квартали, по яких є повні дані;

4.4.2. кожному члену ринку, що є Постачальником електричної енергії, надається один голос за кожні 100 млн. кВтт закупленого в Оптовому ринку Виміряного споживання електричної енергії, що визначається як середнє за останні чотири квартали, або, якщо їх менше за чотири, як середнє за ті квартали, по яких є повні дані;

4.4.3. у разі, якщо голоси, що визначені в п. 4.4.1 або в п. 4.4.2, не складають цілі числа, то величини, менші за 0,5 округляються до найближчого меншого числа, а величини, що дорівнюють або більші за 0,5, округляються до наступного цілого числа;

4.4.4. розподіл Пропорційних голосів обчислюється Секретаріатом за п'ять робочих днів до кожного скликання Загальних зборів на основі останніх існуючих даних.

5. Загальні збори

5.1. До компетенції Щорічних загальних зборів членів ринку належить прийняття рішень з питань, які наведені нижче. Усі документи для обговорення на Загальних зборах повинні надсилатися усім членам ринку не менше ніж за десять робочих днів до дати проведення Загальних зборів. Члени ринку розглядають такі питання:

5.1.1. затвердження звіту Ради Оптового ринку електричної енергії про роботу за минулий рік, який, зокрема, включатиме:

а) аналіз роботи Системи забезпечення функціонування ринку;

б) аналіз роботи Розпорядника системи розрахунків та Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії;

в) аналіз роботи Центру управління енергосистемою України, що виконується ним в межах цього Договору;

г) аналіз кошторису Розпорядника системи розрахунків та Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії;

д) будь-яку іншу інформацію або питання стосовно роботи Оптового ринку електричної енергії, що вважаються Радою доцільними, включаючи порушення питання перегляду цього Договору;

е) пропозиції Ради Оптового ринку електричної енергії щодо подальшого практичного використання рекомендацій, наданих в п. а), б), г);

5.1.2. затвердження звіту, підготовленого Аудитором ринку стосовно ефективності Правил ринку за минулий період, який включатиме:

а) стислу викладку звітів аудиторських перевірок, оглядів, аналізів та/чи інспекцій, що здійснюються Аудитором ринку стосовно роботи Системи забезпечення функціонування ринку;

б) рекомендації Аудитора ринку стосовно Інструкції про порядок здійснення розрахунків та Інструкції про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії;

в) аналіз роботи Центру управління енергосистемою України;

г) будь-яку іншу інформацію або матеріали на запит Ради або Аудитора ринку;

5.1.3. обрання Голосуючих директорів Ради згідно з умовами п. 6.2.2;

5.1.4. будь-яке інше питання, яке член ринку бажає особисто обговорити на зборах, про що він надіслав письмове сповіщення до Секретаріату не менше ніж за 7 днів до початку зборів. Відсутність письмового сповіщення від члена Оптового ринку електричної енергії не обмежує права члена ринку ставити будь-які питання на зборах.

5.2. Регламент Загальних зборів.

Мета Загальних зборів та питання для обговорення мають відповідати п. 5.1. До Загальних зборів застосовуються такі вимоги:

5.2.1. всі питання підприємницької діяльності членів ринку, обумовлені цим Договором, розглядаються на Загальних зборах членів ринку. Члени ринку мають право голосувати з питань відповідно до п. 5.1;

5.2.2. порядок скликання зборів.

Про будь-які Загальні збори члени ринку повідомляються за 21 день до дати проведення письмово.

5.2.3. У такий самий строк всі члени ринку повідомляються про час і місце проведення Загальних зборів та порядок денний. Рада інформує НКРЕ та її консультантів про дату та порядок денний Загальних зборів. Представники НКРЕ мають право бути присутніми на Загальних зборах.

5.2.4. Позачергові загальні збори можуть бути скликані:

а) на вимогу двох або більше членів Ради Оптового ринку електричної енергії; або

б) Радою, на вимогу членів Оптового ринку електричної енергії, які на цей час складають частку в розмірі не менше ніж 10 % від Загалу голосів усіх членів ринку.

5.2.5. Усі Загальні збори членів ринку, за виключенням Щорічних загальних зборів, вважаються Позачерговими загальними зборами. Щорічні загальні збори проводяться не пізніше 4 тижнів після закінчення 12 календарних місяців з дати проведення попередніх Щорічних загальних зборів.

5.2.6. Кворум.

Жодне питання підприємницької діяльності не обговорюється на Загальних зборах членів ринку, якщо при обговоренні питань підприємницької діяльності на зборах немає кворуму. Кворум складають присутні члени ринку у співвідношенні:

а) 67 % або більше Загалу голосів Виробників електричної енергії відповідно до умов п. 5.2.9; та

б) 67 % або більше Загалу голосів Постачальників електричної енергії відповідно до п. 5.2.9.

5.2.7. Відсутність кворуму.

Якщо через півгодини від часу, встановленого для початку Загальних зборів, кворум відсутній, збори переносяться на такий же день наступного тижня, на той самий час та у те ж саме місце, або, за рішенням Ради, на інший час, інший день та в інше місце. Про зміни сповіщають у письмовій формі всіх членів ринку.

5.2.8. Голова Ради виконує функції Головуючого всіх Загальних зборів. Функції Секретаріату на таких зборах виконує ДПЕ.

5.2.9. Голосування.

5.2.10. Всі голоси на Загальних зборах розподіляються, як визначено у п. 4.4.

Будь-який член Оптового ринку електричної енергії, що має право бути присутнім та голосувати на Загальних зборах членів ринку, також має право призначати у встановленому порядку будь-якого іншого представника (незалежно від того, чи він є членом ринку) і делегувати його на Загальні збори з правом голосу та участі в обговоренні питань. Такий представник призначається тільки на одні Загальні збори, і його повноваження набирають чинності тільки за умов попереднього сповіщення Секретаріату про його кандидатуру не менше ніж за 2 дні до дати Загальних зборів. Секретаріат має право перевіряти повноваження будь-якого представника. члени ринку мають право замість делегування представника надсилати до Секретаріату попереднє письмове повідомлення про своє рішення щодо питань голосування.

5.3. Оскарження в НКРЕ.

Член Оптового ринку електричної енергії має право звертатись до НКРЕ стосовно будь-яких рішень, ухвалених на Загальних зборах, протягом 30 днів після ухвали рішення, якщо з таким Оскарженням погоджуються члени ринку з сукупністю Пропорційних голосів більше 10 % від Загалу голосів. Члени ринку, які звертаються з Оскарженням, сповіщають про це Раду та НКРЕ у письмовій формі. При розгляді Оскарження стосовно змін до цього Договору право НКРЕ обмежується тільки неухвалою змін цього Договору, які оскаржуються, рішення НКРЕ щодо такого Оскарження визнається остаточним і НКРЕ доводить у десятиденний термін Раді та членам ринку необхідність дотримуватись прийнятого рішення.

5.4. Рішення.

Будь-яке питання, з якого проводиться голосування на Загальних зборах, вирішується простою більшістю Пропорційних голосів присутніх. Крім того, щодо вирішення питань, що стосуються положень пп. 5.1.1.б) та е), п. 5.1.2.б) та 5.1.4 (включаючи пропоновані зміни до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії, де викладається необхідність погодження членів ринку), необхідна наявність 75 % від всіх Пропорційних голосів. В разі несхвалення, рішення з цього питання відкладається до наступних Загальних зборів.

5.5. На період строком 1 рік з Дати набрання чинності цього Договору не є обов'язковим схвалення членами ринку щодо змін в додатках 2 - 8 до цього Договору. На час дії цього положення воно має перевагу над відповідними частинами п. 5.4. 
« Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці   Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации »
электрические сети