Стартовая >> Книги >> Правила >> Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Обов\'язки ДПЕ - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України
Предмет Договору та обов'язки членів ринку
Обов'язки ДПЕ
Участь в Оптовому ринку електричної енергії
Рада
Розпорядник системи розрахунків
Розпорядник коштів Оптового ринку
Централізоване диспетчерське управління
Інфраструктура ринку
Порядок внесення змін
Юридичні терміни та умови
Сторони договору
Порядок здійснення фінансових розрахунків
Зміст попереднього та остаточного розрахунків
Порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії
Заява про вступ до оптового ринку електричної енергії
Положення про надзвичайні ситуації в Оптовому ринку

3. Обов'язки ДПЕ

Обов'язками ДПЕ, згідно з умовами цього Договору, починаючи від Дати набрання чинності, є:
3.1. забезпечення закупівлі електричної енергії від Виробників електричної енергії згідно з цим Договором та Двосторонніми договорами та на умовах погоджених з Операторами зовнішніх перетоків;
3.2. розрахунок та нарахування платежів Виробникам електричної енергії;
3.3. відшкодування витрат на передачу електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами від імені замовників і з дотриманням принципу Економічної закупівлі:
3.3.1. ДПЕ укладає Договори на передачу електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами з усіма власниками Магістральних та Міждержавних електромереж України. У кожному конкретному договорі на передачу електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами чітко визначаються кошти, які ДПЕ виплачує власникам Магістральних та Міждержавних електромереж за використання їх Засобів підключення, а також Плата за підключення кожного окремого члена ринку до електромережі. У кожному такому договорі обумовлюється також відшкодування членами ринку витрат на укладення таких угод;
3.3.2. ДПЕ також відшкодовує витрати, пов'язані з Платою за підключення кожного окремого члена ринку до кожної Магістральної та Міждержавної електромережі, шляхом встановлення певного розміру цієї плати безпосередньо для відповідного члена ринку. Метод обчислення розміру плати погоджується за НКРЕ. Така плата встановлюється на підставі Реєстру підключення, який ведеться у відповідного Оператора Магістральних та Міждержавних електромереж згідно з умовами Договору на передачу електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами.
3.4. ДПЕ також відповідає за:
3.4.1. закупівлю Допоміжних засобів відповідно до Правил ринку;
3.4.2. управління Зовнішніми перетоками.
При виконанні комерційних операцій з Операторами зовнішнього перетоку ДПЕ забезпечує проведення таких операцій, керуючись принципом Економічної закупівлі.
3.5. Забезпечення продажу електричної енергії Постачальникам електричної енергії:
3.5.1. ДПЕ забезпечує продаж всієї електричної енергії Постачальникам електричної енергії з метою задоволення попиту на споживання електричної енергії, що визначається таким чином:
а) для Незалежного постачальника електричної енергії - безпосередньо, згідно з Обсягом споживання з урахуванням втрат в електричних мережах кожного відповідного оператора електромережі низької напруги;
б) для Місцевого постачальника електричної енергії - за обсягом чистого погодинного виміряного споживання, за вирахуванням електричної енергії, придбаної від електростанцій з встановленою генеруючою потужністю нижче 20 МВт, та електричної енергії, поставленої Незалежними постачальниками для задоволення попиту споживачів, яких вони обслуговують у даній місцевості.
3.5.2. ДПЕ забезпечує продаж електричної енергії Постачальникам електричної енергії у відповідних Пунктах підключення Постачальника з урахуванням виправданих витрат ДПЕ, пов'язаних з ліцензованою діяльністю, витрат на Допоміжні засоби та витрат на передачу електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами відповідно до механізму, наведеного в Договорі.
3.5.3. ДПЕ забезпечує збір платежів від Постачальників електричної енергії згідно з Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії.
3.6. Планування розвитку Магістральних та Міждержавних електромереж та укладання додаткових Договорів на передачу електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами, зокрема:
3.6.1. щорічна розробка Перспективного 10-річного плану розвитку Магістральних та Міждержавних електромереж на наступні 10 років відповідно до Правил експлуатації Магістральних та Міждержавних електромереж;
3.6.2. підготовка та укладання Договорів на передачу електричної енергії Магістральними та Міждержавними електромережами стосовно будівництва будь-яких необхідних додаткових підприємств Магістральних та Міждержавних електромереж. При укладанні таких договорів ДПЕ керується принципом Економічної закупівлі.
3.7. ДПЕ погоджує технічні умови на нові приєднання до Магістральних та Міждержавних електромереж. 
« Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці   Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации »
электрические сети