Стартовая >> Книги >> Правила >> Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Заява про вступ до оптового ринку електричної енергії - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України
Предмет Договору та обов'язки членів ринку
Обов'язки ДПЕ
Участь в Оптовому ринку електричної енергії
Рада
Розпорядник системи розрахунків
Розпорядник коштів Оптового ринку
Централізоване диспетчерське управління
Інфраструктура ринку
Порядок внесення змін
Юридичні терміни та умови
Сторони договору
Порядок здійснення фінансових розрахунків
Зміст попереднього та остаточного розрахунків
Порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії
Заява про вступ до оптового ринку електричної енергії
Положення про надзвичайні ситуації в Оптовому ринку

Додаток № 1
до Інструкції про порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії України суб'єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва та постачання електричної енергії

"___" _______________ 199_ р.
№ ________________________

До Ради Оптового ринку
електричної енергії України

ЗАЯВА
про вступ до Оптового ринку електричної енергії України

Прошу прийняти підприємство (фірму, концерн, асоціацію, підприємця)
_________________________________________________________________
(повна назві юридичної/фізичної особи)

до членів Оптового ринку електричної енергії України.

Передбачаю здійснювати діяльність на Оптовому ринку з ________________
(виробництва, постачання
_________________________________________________________________
електроенергії за регульованим (нерегульованим) тарифом; на території області, району,
_________________________________________________________________
міста або окремого об'єкта (вказати його повну назву)

Стверджуємо, що надані нами документи містять достовірну інформацію, ми вивчили положення Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України від 15.11.96 та додатки до нього.

Зобов'язуюся при прийнятті позитивного рішення Ради щодо даної заяви виконувати умови згаданого вище Договору та додатків до нього, вносити авансову плату за закупівлю електричної енергії згідно наших заявок та подавати в установлені терміни необхідну для роботи Розпорядника системи розрахунків та Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії України звітність.

Зобов'язуюся заздалегідь, але не пізніше ніж у 5-денний термін, письмово інформувати Секретаріат Ради про зміни наших поштової або юридичної адреси та банківських реквізитів.

До заяви додаються: (назва документа, кількість аркушів та примірників)
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________

Наша поштова адреса: ______________________________________________
(поштовий індекс, область, місто, вул. № буд., т. д.)

Телефони: __________________________________________

Телетайп: __________________________________________

Телекс: ____________________________________________

Факси: _____________________________________________

Банківські реквізити: _______________________________________________
(повна назва установи банку або його філії, поштова адреса
_________________________________________________________________
установи банку, розрахунковий рахунок, МФВ)

Ідентифікаційний код підприємства: __________________________________
_________________________________________________________________
(підпис, посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової юридичної особи або
громадянина-підприємця)

М. П.

Додаток № 2
до Інструкції про порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії України суб'єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність з виробництва та постачання електричної енергії

Доповнення до додатка 1
Договір між членами Оптового ринку
електричної енергії України

15 листопада 1996 р.

1. Юридична адреса

1. Повне найменування організації

2. 1-й керівник

3. Поштовий індекс

4. Місто (область)

5. Вул., буд. і т. д.

6. № аб. пошт./скр.

7. Телефон

8. Факс

9. Телетайп

10. Примітка

2. Банківські реквізити

1. № Розр. рахунку

2. Найменування банку

3. Найменування філії банку

4. Поштова адреса банку

5. Ключ (МФО)

1. № Транз. рахунку

2. Найменування банку

3. Найменування філії банку

4. Поштова адреса банку

5. Ключ (МФО)

3. Ліцензії

1. № Ліцензії

2. Дата видачі

3. Вид діяльності

4. ЗКПО

1. ЗКПО

5. ПДВ

1. Індивідуальний податковий № юридичної особи (платника ПДВ)

2. № свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ

____________________
(відбиток печатки підприємства)

_________________________
(особистий підпис першого керівника)

_____________________
(прізвище та ім'я, по батькові)

_________________________
(особистий підпис головного бухгалтера)

_____________________
(прізвище та ім'я, по батькові)

Додаток 7
до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії

ПОВІДОМЛЕННЯ, ЩО ВИДАЮТЬСЯ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ

Цей Додаток повинен включати облік усіх офіційних повідомлень, що видаються Радою Оптового ринку електричної енергії відносно діяльності учасників цього Договору.

Додаток 8
до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії

ЗАХОДИ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ

Члени Оптового ринку електричної енергії визнають, що поточні Правила Оптового ринку електричної енергії, що містяться в Додатку 2 цього Договору будуть доопрацьовуватись надалі разом з вдосконаленням технічних умов становлення Оптового ринку електричної енергії України.

Всі члени Оптового ринку електричної енергії усвідомлюють та погоджуються своєчасно приймати участь у виконанні плану дій:

(а) Документ PWG19, як і затверджений Радою документ, який його замінить, повинен запровадитися відразу після Дати набуття чинності.

(б) Документ PWG20, як і затверджений Радою документ, який його замінить, повинен запровадитися відразу після Дати Закінчення.

(в) запровадження вузлових Граничних Цін Системи. Цей механізм буде сприяти наявності різних Граничних Цін Системи на кожному вузлі магістральної та міждержавної мережі з урахуванням витрат, що пов'язані з втратами при передачі електроенергії через відповідні частини мережі;

(г) введення елементу обсягу споживання до складу цінових заявок. Всім постачальникам електроенергії, а також крупним споживачам надається право виставляти комерційні ціни до Розпорядника системи Фінансових Розрахунків, з включенням таких обсягів споживання, які вони самі передбачають одержати від ДПЕ у випадку, коли оптова Закупівельна Ціна перевищує певний встановлений рівень. Натомість, за цю послугу може сплачуватись платіж, що дорівнює платі тим постачальникам, які фактично зменшили попит;

(д) запровадження точного Комерційного Обліку. Всі члени Оптового ринку електричної енергії визнають пріоритет програми поновлення обладнання для зчитування показників електроенергії. Усі лічильники будуть встановлені у належних місцях і будуть відповідати точності, що визначена у Інструкції про порядок Комерційного обліку. Ці заходи будуть розроблені і запроваджені у відповідності з Робочою Програмою. Наданий перелік заходів, що плануються для першочергового впровадження не є вичерпним, але це вважається пріоритетним напрямком у становленні та розвитку Оптового ринку електричної, енергії України. Саме на Раду Оптового ринку електричної енергії покладається відповідальність за досягнення прогресу з цих питань. 
« Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці   Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации »
электрические сети