Стартовая >> Книги >> Правила >> Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Порядок здійснення фінансових розрахунків - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України
Предмет Договору та обов'язки членів ринку
Обов'язки ДПЕ
Участь в Оптовому ринку електричної енергії
Рада
Розпорядник системи розрахунків
Розпорядник коштів Оптового ринку
Централізоване диспетчерське управління
Інфраструктура ринку
Порядок внесення змін
Юридичні терміни та умови
Сторони договору
Порядок здійснення фінансових розрахунків
Зміст попереднього та остаточного розрахунків
Порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії
Заява про вступ до оптового ринку електричної енергії
Положення про надзвичайні ситуації в Оптовому ринку

Додаток 3
до Договору між членами Оптового ринку електричної енергії

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок здійснення фінансових розрахунків

1. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ТА ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ

1.1. Визначення

В цьому та наступному розділах зазначені слова та вирази, що мають таке тлумачення:

"Попередній розрахунок" - операції, що відбуваються протягом будь-якої доби, дані та інформація, про які Розпорядник системи фінансових розрахунків сповіщає членів Оптового ринку електричної енергії згідно з пунктом 3.3 та Додатком А.

"Остаточний розрахунок" - операції, що відбуваються протягом кожної доби, дані та інформація, про які Розпорядник системи фінансових розрахунків сповіщає членів Оптового ринку електричної енергії згідно з пунктом 3.4 та Додатком А.

1.2. Здійснення розрахунків

1.2.1. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен сповістити кожного члена Оптового ринку електричної енергії про попередній розрахунок не пізніше часу закінчення робочої доби, наступної за розрахунковою.

1.2.2. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен сповістити РФК та кожного члена Оптового ринку електричної енергії про остаточний розрахунок не пізніше сьомої доби після розрахункової.

1.2.3. Згідно з узгодженими інструкціями Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен сповістити РФК та кожного члена Оптового ринку електричної енергії про остаточний розрахунок щодо спірного питання за обставин, зазначених в підрозділі 1.3.

1.3. Спірні питання в розрахунках

1.3.1. Якщо будь-який з членів Оптового ринку електричної. енергії не впевнений у точності та повноті попереднього розрахунку щодо будь-якого аспекту, він повинен подати заяву Розпоряднику системи фінансових розрахунків та Раді Оптового ринку електричної енергії, згідно з положеннями узгоджених інструкцій, що відносяться до компетенції Розпорядника системи фінансових розрахунків. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен надати зацікавленому члену Оптового ринку електричної енергії всі пояснення, документи, дані та формацію, які можуть бути корисними при вирішенні спірних питань.

1.3.2. Рада Оптового ринку електричної енергії може вимагати від Розпорядника системи фінансових розрахунків повторного обчислення розрахункового графіка та системи фінансових розрахунків, якщо виникло спірне питання. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен якомога швидше виконати остаточний розрахунок щодо спірного питання та проінформувати членів Оптового ринку електричної енергії про наслідки вирішення цього питання.

1.3.3. Всі зміни в зобов'язаннях, як результат остаточного розрахунку щодо спірного питання, повинні бути зареєстровані РФК датою остаточного розрахунку і не будуть переглядатися початкові зобов'язання.

2. НЕВІДКЛАДНІ ПРОЦЕДУРИ

2.1. Ціль

Цей розділ встановлює процедури, які призначені для застосування Розпорядником системи фінансових розрахунків. Розпорядником фінансових коштів ринку, членами Оптового ринку електричної енергії та ДПЕ у випадку виникнення труднощів, які виникають внаслідок:

(1) затримки або збою в розробці графіка;

(2) затримки або збою в зборі даних;

(3) затримки або збою у визначенні граничної ціни системи (ПСС), оптової ціни покупки (ОЦП) чи оптової ринкової ціни (ОРЦ) в будь-який розрахунковий період.

2.2. Затримка або збій у розробці графіка

2.2.1. Цей підрозділ застосовується, якщо графік, який містить дані та інформацію, необхідні згідно з Додатком А, але не можуть бути отримані Розпорядником системи фінансових розрахунків у разі проходження розрахунку відповідно до положень Додатку А до того часу, який може бути встановлений у відповідних інструкціях.

2.2.2. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен негайно сповістити Раду Оптового ринку електричної енергії (з наданням копії НКРЕ) про те, що ситуація, визначена у пункті 2.1, мала місце або він вважає, що зазначена ситуація може виникнути в будь-який час, або про неможливість виконання правильних розрахунків.

2.2.3. Після застосування всіх обгрунтованих заходів щодо ліквідації збою Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен (згідно з викладеним нижче) терміново сповістити Раду Оптового ринку електричної енергії (з наданням копії НКРЕ) про програму робіт щодо попередження повторного збою та усунення будь-яких недоліків, які заважають розробці графіка, для того, щоб відновити розробку графіка не пізніше, ніж закінчиться семиденний термін після простроченої доби графіка. Якщо Розпорядник системи фінансових розрахунків вирішить, що недоліки, які виникли, неможливо усунути, щоб відновити розробку графіка не пізніше до закінчення зазначеного вище семиденного періоду, він може в будь-який час запросити дозвіл у Ради Оптового ринку електричної енергії на його продовження.

2.2.4. Якщо виникла ситуація, визначена в пункті 2.2,1, або Розпорядник системи фінансових розрахунків подав заяву, згідно з пунктом 2.2.2, та програма робіт, що визначена в пункті 2.2.3, не усунула порушення протягом часу, який повинен бути обумовлений відповідними інструкціями, Рада Оптового ринку електричної енергії повинна:

(1) зобов'язати Розпорядника системи фінансових розрахунків приступити (наскільки це практично можливо) до збору та обробки даних та інформації, які потрібні для використання у фінансових розрахунках для того, щоб забезпечити розробку графіка вручну;

або

(2) оцінювати вихідні дані фінансових розрахунків для відповідної доби на такій основі, яка повинна бути обумовлена узгодженими інструкціями, та відповідно повідомити про це НКРЕ.

Якщо Рада Оптового ринку електричної енергії вирішить продовжиш роботу відповідно до підпункту (2), Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен надати таку підтримку та допомогу, яку Рада Оптового ринку електричної енергії може вимагати з метою одержання зазначених вище оцінок.

2.2.5. Якщо Рада Оптового ринку електричної енергії зобов'яже Розпорядника системи фінансових розрахунків продовжити роботу, як зазначено, в підпункті (1) пункту 2.2.4, то Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен доповісти про наслідки вжитих заходів Раді Оптового ринку електричної енергії та НКРЕ, на її запит, до закінчення сьомої доби, наступної за простроченою.

2.2.6. Якщо Рада Оптового ринку електричної енергії ухвалює будь-який графік, розроблений Розпорядником системи фінансових розрахунків відповідно до підпункту (1) пункту 2.2.4, вихідні дані зазначеного графіка повинні бути використані з метою остаточного розрахунку, що здійснюється Розпорядником системи фінансових розрахунків за відповідну добу. Якщо Рада Оптового ринку електричної енергії не узгоджує будь-який графік або, якщо Розпорядник системи фінансових розрахунків не забезпечив розробку графіка вручну, Рада Оптового ринку електричної енергії повинна оцінювати вихідні дані фінансових розрахунків відповідно до підпункту (2) пункту 2.2.4, і повідомити про це НКРЕ, а зазначені оцінювальні дані повинні використовуватися з метою остаточного розрахунку, який виконує Розпорядник системи фінансових розрахунків для відповідної доби.

2.3. Затримка або збій у зборі даних, потрібних для фактичних розрахунків

2.3.1. Цей підрозділ застосовується, якщо з будь-яких причин до визначеного часу, який може бути обумовлений в узгоджених інструкціях, дані, перелічені у додатку 2, не можуть бути визначені для розрахункового періоду згідно з цим додатком.

2.3.2. При застосуванні цього підрозділу Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен здійснювати заходи, що передбачені Радою Оптового ринку електричної енергії, (і сповістити про це НКРЕ) щодо доповнення відсутніх змінних даних за допомогою перегляду доступних даних чи отримання приблизного значення, визначеного Радою Оптового ринку електричної енергії, величини будь-якої змінної, що не може бути одержана іншим способом.

2.3.3. ДПЕ повинно надавати підтримку та допомогу, яку може обгрунтовано вимагати Рада Оптового ринку електричної енергії чи Розпорядник системи фінансових розрахунків з метою отримання та подальшої обробки диспетчерських команд, які дозволяють відновити визначення потрібних змінних.

2.4. Затримка або збій у визначенні оптової ціни купівлі або оптової ринкової ціни

2.4.1. Цей підрозділ застосовується, якщо з будь-яких причин робота програмного та апаратного забезпечення дає збій при визначенні розмірів ПЦС, ОЦП чи ОРЦ в будь-який розрахунковий період до закінчення терміну, обумовленого узгодженими інструкціями.

2.4.2. При застосуванні цього підрозділу в тому разі якщо Розпорядник системи фінансових розрахунків не ліквідує збій, відновлюючи роботу програмного та апаратного забезпечення щодо визначення ПЦС, ОЦП чи ОРЦ (відповідно) до закінчення десяти діб, наступними за розрахунковою добою. Рада Оптового ринку електричної енергії повинна (за узгодженням з НКРЕ) визначити розміри ПЦС, ОЦП чи ОРЦ (відповідно), що повинні бути прийняті Розпорядником системи фінансових розрахунків з метою остаточного розрахунку, що стосується зазначеного розрахункового періоду.

2.5. Повноваження Ради Оптового ринку електричної енергії при відсутності узгоджених інструкцій

У всіх випадках, якщо питання, описані у цьому розділі, вимагають виконання, згідно з терміном або у строк, обумовлений в будь-якій узгодженій інструкції, а фактично узгоджена інструкція відсутня, Розпорядник системи фінансових розрахунків та члени Оптового ринку електричної енергії підпорядковуються обгрунтованим розпорядженням Ради Оптового ринку електричної енергії стосовно цих питань.

3. ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Метою цього розділу є визначення даних та інформації, якими Розпорядник системи фінансових розрахунків забезпечує членів Оптового ринку електричної енергії, та термінів, у які повинні бути виконані розрахунки та підготовлені звіти.

3.2. Звіти

3.2.1. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен підготувати для всіх членів Оптового ринку електричної енергії не пізніше за 16:00 кожної доби звіт, який включає таку інформацію для кожного розрахункового періоду наступної доби:

(1) очікувана гранична ціна системи;

(2) ціна робочої потужності (Црмр);

(3) прогноз споживання (Рртр);

(4) сумарна заявлена максимальна потужність блоків (Ррmaxр);

3.2.2. В міру надходження даних протягом одного робочого дня, наступного за відповідною добою. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен надати звіт всім членам Оптового ринку електричної енергії, який містить таку інформацію, що стосується цієї доби:

(1) заміряне споживання у кожній точці постачання;

(2) заміряне споживання всіх зареєстрованих точок постачання;

(3) попередні дані замірів для кожного суб'єкта споживання.

3.3. Попередній розрахунок

3.3.1. Не пізніше, ніж на другу календарну добу після відповідної доби Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен надати кожному члену Оптового ринку електричної енергії звіт, що включає дані та інформацію, які кожний член Оптового ринку електричної енергії повинен отримувати відповідно до положень Додатка А цієї Інструкції.

3.4. Остаточний розрахунок

3.4.1. Не пізніше, ніж на сьому календарну добу, наступну за відповідною розрахунковою, Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен надати звіт кожному члену Оптового ринку електричної енергії, що включає дані та інформацію, які кожний член Оптового ринку електричної енергії та РФК має отримувати відповідно до положень Додатка А цієї Інструкції.

3.5. Форма звітності

3.5.1. Розпорядник системи фінансових розрахунків повинен підпорядковуватися всім обгрунтованим розпорядженням Ради Оптового ринку електричної енергії стосовно форми звітності відповідно до цієї Інструкції.

3.6. Постійні дані

3.6.1. Після введення чи зміни постійних даних Стороні, від якої одержані ці дані, повинен надаватися звіт із змінами, що стосуються постійних даних. Цей звіт повинен також надаватися Раді Оптового ринку електричної енергії. 
« Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці   Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации »
электрические сети