Стартовая >> Книги >> Правила >> Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Юридичні терміни та умови - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України
Предмет Договору та обов'язки членів ринку
Обов'язки ДПЕ
Участь в Оптовому ринку електричної енергії
Рада
Розпорядник системи розрахунків
Розпорядник коштів Оптового ринку
Централізоване диспетчерське управління
Інфраструктура ринку
Порядок внесення змін
Юридичні терміни та умови
Сторони договору
Порядок здійснення фінансових розрахунків
Зміст попереднього та остаточного розрахунків
Порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії
Заява про вступ до оптового ринку електричної енергії
Положення про надзвичайні ситуації в Оптовому ринку

Частина V. Юридичні терміни та умови

18. Невиконання договірних зобов'язань

18.1. Член Оптового ринку електричної енергії визнається Невиконуючим зобов'язання членом ринку, якщо він:

18.1.1. не виконав зобов'язання щодо сплати або поповнення обов'язкової суми Авансового платежу;

18.1.2. прострочив обов'язковий платіж протягом 5 робочих днів після дати платежу, обумовленої цим Договором;

18.1.3. порушив інші умови цього Договору і не виправив їх протягом часу, який був визначений Радою;

18.1.4. оголошений банкрутом згідно із законодавством України, ДПЕ несе виключну відповідальність за видачу, за розпорядженням Ради, Повідомлення про невиконання зобов'язань.

18.2. Якщо ДПЕ надсилає члену ринку Повідомлення про невиконання зобов'язань і питання, щодо якого видається Повідомлення про невиконання зобов'язань, не вирішується протягом 5 календарних днів з дати видачі такого повідомлення, Рада має право вдатися до запобіжних заходів, а саме:

18.2.1. тимчасово припинити продаж електроенергії Невиконуючому зобов'язання члена ринку;

18.2.2. заблокувати всі банківські рахунки Невиконуючого зобов'язання члена ринку;

18.2.3. повністю вимкнути навантаження Невиконуючого зобов'язання члена ринку, якщо він підключений до Магістральної або Міждержавної електромережі;

18.2.4. відключити відповідну за п. 18.2.3 частину навантаження, якщо таке невиконання зобов'язань пов'язане з конкретним споживачем або групою споживачів; або

18.2.5. видати розпорядження Оператору Магістральних та Міждержавних електромереж відповідно з Правилами експлуатації Магістральних та Міждержавних електромереж та вжити необхідних заходів для втілення розпорядження про відключення за пп. 18.2.3 або 18.2.4 цього Договору;

18.2.6. припинити, за узгодженням з НКРЕ, дію цього Договору стосовно Невиконуючого своїх зобов'язань члена ринку.

18.3. Розподіл ризиків.

Всі члени ринку (крім Невиконуючого зобов'язання члена ринку) є колективно відповідальними за свою частку внеску з усіх сум (включаючи всі відповідні податки), які винен Невиконуючий зобов'язання член ринку за електричну енергію, придбану від ДПЕ відповідно до Правил ринку. Частка внеску визначається за Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку. Невиконуючий зобов'язання член ринку повинен заплатити штраф, що нараховується за період від дати платежу до дати відшкодування.

18.4. Виняток стосовно певних видів збитків. Відповідно до п. 18.3 і окрім тих положень цього Договору, які передбачають відшкодування збитків, ні Невиконуючий зобов'язання член ринку, ні жоден з його співробітників, працівників чи представників при будь-яких обставинах не несуть відповідальності перед будь-якою із Сторін за:

18.4.1. втрачений прибуток, втрачений дохід, втрату активів, втрату контрактів або ділової репутації;

18.4.2. прямі або непрямі збитки;

18.4.3. збитки, понесені внаслідок невиконання зобов'язань будь-якою іншою Стороною перед іншою юридичною особою, окрім випадків, передбачених у пп. 18.1 та 18.3 цього Договору.

18.5. Невиконуючий зобов'язання член ринку повністю відшкодовує витрати Центру управління енергосистемою та інших споживачів по всіх зобов'язаннях за збитки та пошкодження, що можуть виникати внаслідок відключення.

18.6. Призупинення або припинення Договору з будь-яким членом ринку, відповідно до умов даного розділу, не звільняє його від набутих раніше обов'язків і не зменшує його відповідальності за цим Договором.

18.7. Призупинення або припинення Договору з будь-яким членом ринку, відповідно до умов даного розділу, призводить до призупинення його права голосу за розд. 5 та 6 Договору між членами Оптового ринку електричної енергії.

19. Обмеження відповідальності

19.1. Згідно з п. 19.3, кожна Сторона погоджується та визнає, що жодна із Сторін не відповідальна перед іншою Стороною за збитки, що виникають через порушення цього Договору, окрім збитків, які безпосередньо випливають внаслідок такого порушення і які на дату укладання цього Договору можна було небезпідставно передбачити як такі, що можуть статися при звичному розвитку подій внаслідок такого порушення.

19.2. Виняток стосовно певних видів втрат. Відповідно до п. 19.3 і окрім тих положень цього Договору, які передбачають відшкодування, ні відповідальна Сторона, ні її співробітники, працівники чи представники за будь-яких обставин не відповідають по зобов'язаннях перед будь-якою із Сторін за:

19.2.1. втрачений прибуток, дохід, контракт, ділові контакти;

19.2.2. збитки побічного або наслідкового характеру;

19.2.3. збитки від заборгованості однієї із Сторін перед іншою, окрім випадків, передбачених в розд. 19.1 та 19.3.

19.3. Зокрема:

а) ніщо в Договорі не тлумачиться як таке, що означає: ДПЕ, виконуючи функції покупця і продавця електроенергії, за умовами та відповідно до положень цього Договору, з будь-яких причин несе відповідальність щодо зобов'язань будь-яких членів ринку;

б) ДПЕ не відповідає за збитки та втрати, фактичні або можливі, понесені членом ринку через помилки та недоліки технічних засобів Системи забезпечення функціонування ринку; проте, член ринку може доповісти про виявлені помилки та недоліки Раді, яка може застосувати відповідні заходи щодо виправлення цих помилок;

в) зобов'язання ДПЕ стосовно платежу за електричну енергію, що була закуплена відповідно до положень цього Договору, чітко обмежуються коштами, наявними в нього згідно з Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку (додаток 4).

19.4. Смерть та ушкодження здоров'я.

Ніяке із положень цього Договору не виключає та не обмежує відповідальності жодної із Сторін за смерть чи ушкодження здоров'я, що трапляються внаслідок халатності Сторони або будь-кого з її працівників або представників.

19.5. Збереження дієспроможності.

Кожний із пунктів цього розділу:

19.5.1. розглядається як окрема контрактна умова, і якщо один або декілька з таких пунктів виявляються недійсними, незаконними або інакше втрачають свою чинність, інші залишаються чинними;

19.5.2. зберігають свою чинність після припинення дії цього Договору згідно з чинним законодавством України.

20. Строк та припинення дії Договору

20.1. Строк.

Цей Договір не має зафіксованого строку дії.

20.2. Призупинення права голосу члена ринку.

Право голосу члена ринку призупиняється лише за обставин та в мірі, визначених у п. 4.3 та розд. 18.

20.3. Припинення статусу Сторони.

Член ринку перестає бути Стороною лише:

20.3.1. у мірі та за обставин, визначених в п. 4.3; або

20.3.2. у мірі та за обставин, визначених в розд. 18.

20.4. Закінчення строку дії Договору.

Цей Договір втрачає свою дію при одностайному рішенні членів ринку на Загальних зборах і при наявності попередньої письмової згоди НКРЕ автоматично, відповідно до умов п. 15.1.3.

21. Страхування

21.1. Вимоги страхування для ДПЕ.

ДПЕ зобов'язане, розважливо використовуючи кошти, укласти договір страхування:

21.1.1. від збитків та будь-яких втрат у Системі забезпечення функціонування ринку в розмірі страхового відшкодування, що дорівнює вартості втраченого; та

21.1.2. від збитків у випадку відшкодування витрат працівникам у разі ушкодження їх здоров'я у розмірі, погодженому Радою Оптового ринку електричної енергії.

21.2. Витрати.

Всі страхові премії та інші грошові суми, які виплачуються на страхування відповідно до цього розділу, відшкодовуються згідно з Інструкцією про порядок нарахування та облік витрат.

21.3. Використання коштів.

ДПЕ вживає всіх обгрунтованих заходів для своєчасного висування та інкасування позовів, сплачування обов'язкових платежів з метою швидшого відшкодування понесених збитків та ліквідування поточної заборгованості по фінансових зобов'язаннях.

21.4. Вимоги до інформації.

На запит Ради ДПЕ негайно надає страховий брокерський сертифікат, що підтверджує здійснення оплати за послуги страхування згідно з умовами цього розділу, та надає відповідну інформацію про терміни та умови страхування.

22. Конфіденційність

22.1. Тлумачення.

Дані та інша інформація, яку Сторона може або повинна направити іншій Стороні відповідно до цього Договору, не обов'язково вважаються даними для широкого розповсюдження.

22.2. Державне підприємство "Енергоринок" або інша Сторона не передають іншій Стороні цього Договору ніякої інформації про членів ринку, окрім тієї, яка має буди розповсюджена за цим Договором, на запит НКРЕ чи за урядовим наказом України.

22.3. Використання інформації Державним підприємством "Енергоринок".

Державне підприємство "Енергоринок" може використовувати будь-яку інформацію або дані, надіслану чи отриману від інших Сторін з такою метою:

22.3.1. експлуатація та розвиток будь-яких Магістральних та Міждержавних електромереж України;

22.3.2. розрахунки виплат та підготовка пропозицій про терміни підключення до або використання Магістральних та Міждержавних електромереж України;

22.3.3. плата за Допоміжні засоби; та

22.3.4. робота згідно з Правилами ринку.

22.4. Загальні положення про конфіденційність.

Кожна сторона зобов'язується перед кожною іншою Стороною (включаючи Державне підприємство "Енергоринок") вживати заходів для дотримання конфіденційності інформації, за винятком:

22.4.1. винятки за п. 22.3; або

22.4.2. до тої міри, що встановлюється цим Договором; або

22.4.3. попередньої письмової згоди Сторони, якої стосується така інформація.

22.5. Винятки з умов конфіденційності:

22.5.1. будь-яка інформація, яка вже розповсюджена;

22.5.2. якщо особа, що надає конфіденційну інформацію, має розкрити таку інформацію за умовами будь-якої ліцензії чи закону;

22.5.3. розповсюдження такої інформації службовцям, директорам, агентам, консультантам та професійним радникам особи, яка надає цю інформацію.

22.6. За положеннями розд. 22, Державне підприємство "Енергоринок" може надавати дані та іншу інформацію за Правилами ринку будь-якій особі, яка не є Стороною, на її запит та за визначену плату та записує зміст наданої інформації та особу, що її запитувала. Ці ж умови застосовуються до всіх підкомітетів, які можуть з'явитися відповідно до майбутніх рішень Ради.

23. Сповіщення

23.1. Адреси.

Сповіщення та інші повідомлення за цим Договором, якими обмінюються Сторони і які надходять від ДПЕ або Ради будь-якій Стороні, адресуються адресату і надсилаються на адресу, номер телексу або номер факсу такої іншої Сторони, що наведено в Договорі, до уваги представника Сторони.

23.2. Отримання.

Сповіщення або інші повідомлення, направлені однією із Сторін іншій, виконуються в письмовій формі і вручаються з пакетом через кур'єра або направляються поштою або за допомогою телексного чи факсимільного зв'язку. Вони вважаються отриманими у випадку:

23.2.1. доставки кур'єром - при його доставці; або

23.2.2. телексного зв'язку - в день передачі; або

23.2.3. факсимільної передачі - при отриманні підтвердження з факсимільного приймального пристрою.

24. Передача прав

24.1. Сторона не передає свої права та/чи зобов'язання, що випливають з цього Договору.

25. Відмова від прав; характер правових засобів

25.1. Відмови.

Жодна затримка або упущення Сторони при використанні своїх прав, повноважень, привілеїв чи правових засобів за цим Договором не завдає шкоди праву, повноваженню, привілею чи правовому засобу і не розглядається як відмова від нього.

25.2. Характер правових засобів.

Права та правові засоби, передбачені в Договорі для Сторін за порушення Договору, є обов'язковими.

25.3. Права НКРЕ.

З метою усунення невизначеності Сторони визнають і погоджуються, що Договір не виключає і не обмежує права, повноваження, привілеї, правові засоби, обов'язки та зобов'язання НКРЕ, надані їй відповідно до чинного законодавства або будь-якої Ліцензії.

26. Самостійність положень

26.1. Якщо з будь-якої причини положення цього Договору стають недійсними, незаконними чи незакріпленими юридично або оголошуються такими українським судом або Урядом України, Сторони проводять переговори з метою можливого узгодження одного чи більше положень, якими можуть бути замінені недійсні, незаконні чи незакріплені юридично положення, і які забезпечать належний баланс комерційних інтересів Сторін.

26.2. Якщо з будь-якої причини положення цього Договору вважаються недійсними, інші положення Договору залишаються чинними.

27. Вирішення суперечок

27.1. Сторони Договору користуються такими арбітражними заходами щодо врегулювання суперечних питань. Із трьох осіб, обраних Радою, складається Арбітражна комісія. Арбітражна комісія збирається щомісячно або, в разі потреби, частіше. Збори Арбітражної комісії скликаються Секретаріатом на прохання Ради або двох чи більше причетних до суперечки сторін.

27.2. До Арбітражної комісії подаються тільки ті питання ("Зареєстрована справа"), які виникають з Суперечок для врегулювання і визначаються як будь-яке непогодження стосовно платежу, який має бути здійснений члену ринку або від нього за розпорядженням Розпорядника коштів Оптового ринку електричної енергії.

27.3. Арбітражна комісія приймає рішення на підставі більшості голосів. Вона має доступ до всієї інформації стосовно відповідної суперечки, яка їй обгрунтовано необхідна, і може звернутися за такою інформацією до Сторін суперечки, Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів Оптового ринку електроенергії, Аудитора ринку та Центру управління енергосистемою.

27.4. Арбітражна комісія разом з членами ринку розробляє Узгоджений порядок розгляду суперечок. Такий Узгоджений порядок запроваджується в практику протягом місяця з Дати набрання чинності і затверджується Радою. Всі наступні поправки до цієї інструкції також підлягають розділами Договору, всі Сторони затвердженню їх Радою.

27.5. Всі Зареєстровані справи, що подаються до Арбітражної комісії, стосуються питань, повідомлених Раді не пізніше ніж за 15 днів до повідомлення Арбітражної комісії. Такі Зареєстровані справи розглядаються Арбітражною комісією протягом 15 днів з дати повідомлення про справу.

27.6. Кількість присутніх на зборах Арбітражної комісії обмежується 4 представниками від кожної Сторони, причетної до відповідної суперечки, включаючи їх радників.

27.7. Рішення Арбітражної комісії стосовно Зареєстрованої справи може оскаржуватись в НКРЕ протягом 5 днів після винесення рішення Арбітражною комісією.

27.8. Витрати Арбітражної комісії відшкодовуються ДПЕ Згідно з Інструкцією про порядок нарахування та обліку витрат.

28. Юрисдикція

28.1. Підпорядкування юрисдикції.

На підставі і не нехтуючи іншими розділами Договору, всі Сторони погоджуються, що суди України повинні мати виняткову юрисдикцію щодо врегулювання суперечок, що можуть виникнути через або в зв'язку з цим Договором, і що, відповідно, всі позови, дії та судові розгляди, які виникають через або в зв'язку з цим Договором, можуть здійснюватися в зазначених вище судах.

28.2. Відмова.

Кожна Сторона повністю приймає, що вона не може уникати будь-яких судових розглядів в будь-якому суді згідно із зазначеним в цьому розділі, та погоджується, що рішення суду стосовно будь-якого судового розгляду, проведеного в судах України, є остаточним і обов'язковим для кожної Сторони.

28.3. Кожна Сторона, що не належить до складу України, погоджується, що якщо вона не займається або припиняє займатися господарською діяльністю в Україні, ДПЕ (або інша особа, прийнятна для Ради) переймає на себе ведення судового позову в Україні.

29. Чинне законодавство

29.1. Цей Договір регулюється і тлумачиться в усіх аспектах відповідно до чинного законодавства України.

30. Цілісність Договору

30.1. На вищезазначену дату цей Договір встановлює повне суцільне розуміння Сторонами викладених в ньому положень і переважає всі попередні Договори, в усній або письмовій формі, щодо положень, викладених в цьому Договорі.

30.2. Всі контракти ДПЕ на закупівлю та/або продаж електричної енергії з будь-якою Стороною скасовуються та замінюються від Дати набрання чинності цим Договором.

На засвідчення чого цей Договір було належно укладено в день та рік, що зазначені вище.

Правила оптового ринку електричної енергії України

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії 
« Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці   Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации »
электрические сети