Стартовая >> Книги >> Правила >> Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Порядок внесення змін - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України

Оглавление
Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України
Предмет Договору та обов'язки членів ринку
Обов'язки ДПЕ
Участь в Оптовому ринку електричної енергії
Рада
Розпорядник системи розрахунків
Розпорядник коштів Оптового ринку
Централізоване диспетчерське управління
Інфраструктура ринку
Порядок внесення змін
Юридичні терміни та умови
Сторони договору
Порядок здійснення фінансових розрахунків
Зміст попереднього та остаточного розрахунків
Порядок вступу до членів Оптового ринку електричної енергії
Заява про вступ до оптового ринку електричної енергії
Положення про надзвичайні ситуації в Оптовому ринку

Частина IV. Порядок внесення змін

15. Внесення змін та вирішення конфліктів

15.1. Зміни:

15.1.1. зміни до цього Договору вносяться лише після їх затвердження членами ринку шляхом голосування на Загальних зборах або при письмовій згоді в разі відсутності членів ринку на Загальних зборах;

15.1.2. НКРЕ офіційно затверджує зміни та доповнення до цього Договору. У разі незгоди НКРЕ із змінами та доповненнями вони не набирають чинності. Рішення НКРЕ з цього питання направляється Раді у десятиденний термін;

15.1.3. якщо протягом 10 робочих днів будь-яка Сторона відмовляється внести поправку, що була ухвалена НКРЕ та членами ринку, які спільно володіють 75 % Пропорційних голосів, дія цього Договору автоматично припиняється з укладенням нового Договору, що враховує цю поправку, із Сторонами, які цю поправку погодили. Непогоджуючі Сторони вважаються звільненими від своїх обов'язків відповідно з умовами п. 4.3, за винятком випадків, коли будь-які суми, що підлягають до сплати цим Сторонам або від цих Сторін, переносяться у новий договір. Зміни та доповнення, ухвалені НКРЕ та членами ринку, згідно з пп. 15.1.1 та 15.1.2, вносяться до тексту Договору;

15.1.4. на період строком 1 рік від Дати набрання чинності цього Договору не обов'язково схвалення членів ринку щодо змін в додатках 2 - 8 до цього Договору. На час дії цього положення воно має перевагу над п. 15.1.1.

15.2. Конфлікти.

У випадку будь-якої невідповідності або при виникненні конфліктів:

15.2.1. положення ліцензії мають переважну силу над цим Договором;

15.2.2. положення цього Договору мають переважну силу над Правилами ринку;

15.2.3. Правила ринку мають переважну силу над Системою забезпечення функціонування ринку.

Сторони докладатимуть розумних зусиль для своєчасного усунення невідповідностей та конфліктів.

15.3. Сторони вживають заходів для узгодженості цього Договору та Нормативних документів.

16. Система Оптового ринку електричної енергії та її перегляд

16.1. Сторони цього Договору визнають, що положення Правил ринку та інші складові Системи Оптового ринку електричної енергії з часом підлягають змінам. Сторони зобов'язуються використовувати всі доцільні засоби (включаючи, де необхідно, своє представництво в Раді) для реалізації предмету Договору, визначеного в розд. 2.

16.2. Рада повинна здійснювати всебічний нагляд за виконанням Договору відповідно до пп. 16.2.1 та 16.2.2 для оцінки спроможності досягнення головної мети і цілей, визначених в розд. 2. Датами переглядів є:

16.2.1. дати, що припадають на дванадцятий та двадцять четвертий місяць після Дати набрання чинності, і надалі - кожні два роки;

16.2.2. інша(і) дата(и), як час від часу визначається членами ринку на Загальних зборах.

16.3. Звіти.

Своєчасно (і ні в якому разі не пізніше, ніж протягом одного місяця) після кожної дати перегляду Рада готує звіт сама або сприяє роботі над письмовим звітом, в якому зазначаються:

16.3.1. обсяг проведеного перегляду;

16.3.2. переглянуті справи, проведені перевірки та розслідування;

16.3.3. висновки такого перегляду;

16.3.4. рекомендації (якщо такі є) стосовно внесення змін до умов Договору між членами Оптового ринку електричної енергії, Правил ринку та Системи забезпечення функціонування ринку, що будуть сприяти досягненню головної мети та цілей, визначених в розд. 2;

16.3.5. вплив, що очікується внаслідок впровадження рекомендацій п. 16.3.4, на роботу Аудитора ринку при виконанні умов цього Договору та його ставлення до доцільності цих рекомендацій;

16.3.6. фінансові наслідки (якщо виникають) для членів ринку у разі реалізації рекомендацій, що зазначені у п. 16.3.4;

16.3.7. інші проблеми, які можуть вважатися Радою доцільними. Рада сповіщає кожну Сторону, Аудитора ринку та НКРЕ про проведення такого перегляду і відповідно надає їм копії звіту Ради.

17. Форс-мажор та заходи при непередбачених ситуаціях

17.1. У випадку, коли ДПЕ або будь-яка інша Сторона ("Недіюча сторона") не може в повному обсязі або частково виконувати обов'язки, передбачені цим Договором, у зв'язку з обставинами Форс-мажору, виконання обов'язків Недіючої сторони призупиняється на період дії Форс-мажору за умови, що призупинення обов'язків Недіючої сторони буде не в більшому обсязі і не тривалішим, ніж дія Форс-мажору.

а) Недіюча сторона своєчасно сповіщає Раду (яка своєчасно інформує інші Сторони, Аудитора ринку та НКРЕ) про обставини дії Форс-мажору, зокрема, його характер та очікувану тривалість, та продовжує надавати щоденні звіти про події протягом усього часу дії Форс-мажору;

б) недіюча сторона докладає всіх можливих зусиль для відновлення своєї дієздатності і усунення наслідків дії Форс-мажору.

17.2. Консультації.

Після того, як дія Форс-мажору відбулася, і як тільки стане практично можливим, Недіюча сторона консультується з іншими співучасними Сторонами стосовно розробки заходів щодо виходу з цього стану та можливостей продовження виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору. Якщо Форс-мажор триває понад 90 днів, Рада розглядає питання про припинення перебування Недіючої сторони в членах ринку.

17.3. Надання доказів.

Недіюча сторона надає докази для доведення наявності дії та впливу Форс-мажору на виконання її зобов'язань.

17.4. У випадку надзвичайних ситуацій у Системі, про що оголошується Кабінетом Міністрів, Міністерство енергетики та електрифікації України наказом, діючи через ДПЕ, може тимчасово призупинити диспетчеризацію, роботу Оптового ринку електричної енергії та домовленості про управління нагрузкою Оптового ринку. Такий наказ припиняє свою дію з ліквідацією аварійної ситуації. Члени ринку, які несуть некомпенсовані витрати при виправленні таких аварійних ситуацій, можуть звертатися до Ради з питань компенсації, яка, в свою чергу, включається до Оптової ціни ринку. 
« Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці   Изменения и дополнения к Учеба и проверка знаний работников предприятий электроэнергетики по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и технической эксплуатации »
электрические сети