Стартовая >> Книги >> Реконструкція та проектування головної підстанції на поверхні шахти -2

Вибір електрообладнання головної поверхневої підстанції - Реконструкція та проектування головної підстанції на поверхні шахти -2

Оглавление
Реконструкція та проектування головної підстанції на поверхні шахти -2
Вибір ліній живлення електропередач
Розрахунок струмів короткого замкнення
Вибір електрообладнання головної поверхневої підстанції
Вибір допоміжного електрообладнання, РЗ, ТС

2.9. Вибір електрообладнання головної поверхневої підстанції.

Умови вибору: надійна робота у нормальному режимі, в аварійному та у режимі експлуатаційних навантажень.
Для прийому та розподілу електроенергії приймаємо комплектний розподільчий пристрій КРУ2-10 викатного типу.
Розрахунок обладнання проводимо по найбільш навантаженій ячейці 6 кВ з боку ПС Узловая.

2.9.1. Масляний вимикач для внутрішньої установки ВМП-10К з приводом ППМ-10У2 (табл.. 28-28 [5])
Таблиця 4.


Up£

Uн=10 кВ

Uр=6,3 кВ

Ір £ Ін

Ін = 1500 А

ІР = 1162 А

іуд £ іт

іт = 52 кА

іуд = 21,8 кА

Іпо £ Івим

Івим = 19,3 кА

Іо = 8,58 кА

Spo £ Sно

Sно = 200 МВА

Sро = 93,5 МВА

= 4000 кА2×с

= 47,9 кА2×с

Ір = 1162 А – навантаження на вводі ГПП, розділ 2.7.
Потужність короткого замкнення на шинах:

Час спрацьовування захисту tз = 0,2с.

Час спрацьовування вимикача tв = 0,1с.

* Приведений час

* де: - приведений час а періодичної слагаємої,

– приведений час періодичної слагаємої по

2.9.2. Трансформатори струму для внутрішньої установки типа
ТПОЛМ-10 1500/5 класу точності 0,5/р (табл.. 28-38 [5])

Таблиця 5.


Up£

Uр=6,3 кВ

Uн=10 кВ

Ір £ Ін

Ір = 1162 А

Ін = 1500 А

іуд = 21,8 кА

іуд = 92,8 кА

= 47,9 кА2×с

= 439,4 кА2×с

2.9.3. Опорний ізолятор для внутрішньої установки типа ОФ-10-1250 (табл..28-1 [5])
Таблиця 6.


Up£

Uр=6,3 кВ

Uн=10 кВ

Fp £ Fдоп. = 0,6×Fразр.

Fp = 30,1 кгс

0,6×Fраз. = 0,6×1250=750 кгс


де: l – довжина між сусідніми ізоляторами однієї фази,
а – довжина між осями шин.

2.9.4. Прохідний ізолятор для внутрішньої установки типа П10/2000-750 (табл. 28-5 [5])

Up£

Uр=6,3 кВ

Uн=10 кВ

Ір £ Ін

Ір = 1162 А

Ін = 2000 А

Fp £ Fдоп.

Fp = 16,7

Fдоп. = 0,6×Fp = 0,6×750 = 450 кгс

= 47,9 кА2×с

= 262×10 = 6760 кА2×с


2.9.5. Трансформатор напруги для внутрішньої установки типа
НТМИ-10-660
(табл. 28-45 [5])
Розрахунок навантаження однієї секції

Назва приборів

Тип

ВА

Кількість

Усього

Вольтметр

Э 377

2,6

2

5,2

Лічильник 3-х фазний

И 611

1,5

17

15

Реле напруги

РН-51

0,15

7

1,05

Реле часу

РЭВ-84

15

7

1,05

Котушка мінімальної напруги

30

7

210

Всього

336,3

2.9.6. Вибір шин.

Приймаємо до установки алюмінієві шини 80×8 мм, Ін = 1320 А ³
Ір = 1162 А. Шини односмужні, розташовуємо плашмя l = 90 см,
а = 25 см – з конструкції ячейці КРУ-2-10.
Найбільше усилення на одиницю довжини шини при трифазному короткому замкненні:

Максимальний момент при прольотів більш трьох:

Момент опору шини:

Напруга у матеріалі шини:

Термічна стійкість по нагріву струмом к.з.:
Для алюмінію [tд] = 200°С табл. 5-11[4]. Кінцева температура нагріву визначається по кривим рис. 5-8 [4]. По цим же кривим встановлюється по початковій температурі значення:


По кривим при температура дорівнює
105°С £ [tд] = 200°С
2.9.7. Вибір реактора.
У згоді з §____ [2] потужність короткого замкнення на повинна перевищувати 75 МВА. У результаті розрахунків отримано значення
Рр = 93,5 МВА.

Опір системи:

де:
Необхідний опір системи
де:
Необхідний реактивний опір реактору Хр = 2×(0,529 – 0,424) = 0,21 Ом.
Вибираємо два реактори типа РБА6-1500-10 табл. 28-46 [5]
Хр = 0,23 Ом

Реактивний опір мережі у урахунком реактора:


Струм к.з. за реактором:

Потужність к.з. за реактором: 
« Реконструкція та проектування головної підстанції на поверхні шахти -1   Сборка индикатора вибрации - охрана труда »
электрические сети